Likviditet - Hvad er likviditet?

Likviditet er et udtryk for virksomhedens økonomiske tilstand. Det vil sige, at likviditet beskriver, hvor meget kapital en virksomhed har.

Vil du have et bedre indblik i din virksomheds økonomiske omstændigheder? Så kan du med fordel tage et kig på din virksomheds nøgletal.

En virksomheds likviditet er et udtryk for, om virksomheden er i stand til at betale sine kortfristede gældsforpligtelser (udgifter). Derfor er en god likviditet essentielt for en virksomhed. God likviditet betyder, at virksomheden har en høj evne til at betale f.eks. regninger, lønudbetalinger, skat og moms.

Man kan også se likviditet som virksomhedens rådighedsbeløb. Det fungerer på samme måde, som hvis du kigger på dit eget rådighedsbeløb efter dine udgifter er betalt. Det er også sådan, at man vurderer, om en virksomhed er likvid og hvordan virksomhedens likviditet forholder sig.

Likviditet beskriver forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld.

Hvordan udregnes likviditetsgraden?

Helt kort beskriver likviditetsgraden virksomhedens evne til at betale sine forpligtelser på kort sigt - ofte inden for et år. Det kan være meget nyttigt for en virksomhed at kende til likviditetsgraden, da tallet fortæller, om virksomheden har råd til at betale sine udgifter.

Mange virksomheder udregner også likviditeten for flere perioder. På den måde kan virksomheden se, om der er sket et fald eller en stigning i virksomhedens likviditet. Når man udregner likviditeten for flere perioder, kan virksomhedens ledelse se, hvor der er et problem og finde en løsning på problemet.

Formel for likviditetsgrad:

  • Likviditetsgrad = omsætningsaktiver x 100 / kortfristet gæld

For at virksomheden kan betale sin kortfristede gæld, skal likviditetsgraden minimum være 100 %.

Hvad er et likviditetsbudget?

Det kan være en god idé for en virksomhed at udarbejde et likviditetsbudget, da det giver et overblik over virksomhedens likvide midler. Et likviditetsbudget giver også en indikation på, virksomhedens evne til at skabe likviditet. Der findes to måder at opstille et likviditetsbudget på:

  • Beholdningsforskydningsmodellen: Her tages der udgangspunkt i indtjeningsbidraget. Modellen viser de beholdningsmæssige forskydelser på balancen.
  • Ind-og udbetalingsmetoden: Her opstilles alle indbetalinger og udbetalinger, hvorefter man kan se, om der er et positivt eller negativt cash flow i en given periode.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage