Cash flow - Hvad er cash flow? 

Cash flow kaldes også pengestrøm og er et begreb der dækker over indbetalinger og udbetalinger i en virksomhed. Det er altså de penge der strømmer ind og ud af en virksomhed.

Har du flere udbetalinger end indbetalinger i din virksomhed? Sådan får du styr på dit cash flow

Virksomheder bestræber sig efter at have flere indtægter end udgifter og derved få overskud. For at sikre det, er det vigtigt at have kontrol over cash flowet.

Indgående cash flow

Det indgående cash flow (indgående pengestrømme) er de penge der går ind i virksomheden fx gennem salg, finansieringer og afkast på investeringer. 

Hvis det indgående cash flow er større end det udgående cash flow, har virksomheden et positivt cash flow. Det betyder, at virksomheden tjener flere penge end de bruger. Det anses som et tegn på en sund virksomhed.

Udgående cash flow

Det udgående cash flow (udgående pengestrømme) er de penge der bruges til at dække udgifter til fx husleje, løn, produkter og afbetaling af gæld

Hvis virksomhedens udgående cash flow større end det indgående, har virksomheden et negativt cash flow. Det er et tegn på, at der går flere penge ud af virksomheden end ind. Det er meget normalt at have et negativt cash flow i opstartsfasen af en virksomhed.

Hvorfor er cash flow vigtigt?

Det er kritisk for en virksomheds succes at have kontrol over cash flowet. Cash flowet giver et overblik over virksomhedens indbetalinger og udbetalinger i en bestemt periode, og derved om der er overskud til investeringer og vækst. Hvis du har kontrol over dit cash flow, er du bedre forberedt på at foretage informerede økonomiske beslutninger. 

Er der ikke kontrol over virksomhedens cash flow, kan det have konsekvenser for virksomhedens overlevelse. De mest almindelige cash flow problemer stammer fra overforbrug, manglende betaling af fakturaer, overskydende lagerbeholdning og dårligt bogholderi

Hvad er cash flow statement?

Et cash flow statement, også kaldet pengestrømsopgørelse, er en opgørelse over virksomhedens pengestrøm for et regnskabsår. Når man skal udarbejde et cash flow statement inddeles det i virksomhedens investeringsaktiviteter, finansieringsaktiviteter og driftsaktiviteter. Et cash flow statement giver et komplet billede af virksomhedens pengestrøm og virksomhedens likviditet.

Hvad er forskellen på cash flow og frit cash flow?

Hvor cash flow viser pengene der går ind og ud af virksomheden, tager det frie cash flow også højde for investeringsudgifter. Det frie cash flow er et udtryk for virksomheden finansielle præstation, når investeringsudgifter til bygninger, maskiner og lignende er trukket fra. 

Det frie cash flow er især vigtigt for aktionærer, da det fortæller hvorvidt virksomheden kan foretage investeringer, betale udbytte og forfølge andre muligheder der øger aktionærværdien.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage