Hvad er afkast?

Afkast er det udbytte man opnår ved en investering, dvs. det man tjener eller taber på investeringen. Investeringen kan for eksempel være i en virksomheds aktiviteter, obligationer eller aktier. Afkastet af en investering vurderes for en afgrænset periode i kroner eller procent.

Hvordan opgøres afkastet?

Afkastet opgøres i kroner eller procent for en afgrænset periode.

For at beregne afkastet på en investering ses på hvor meget 100 kr. er blevet til i en bestemt periode. Perioden kan være indeværende år, et kalenderår eller over en årrække. Perioden definerer man selv.

Ud fra regnskabstallene kan man beregne og analysere på afkastningsgraden. Et nøgletal, der viser udbyttet af den investerede kapital. I sidste ende viser det hvorvidt virksomhedens indtjening vokser.

Hvordan vurderes værdien af afkastet?

For at vurdere om det er et attraktivt afkast, kan det sammenlignes med alternative investeringsmuligheder dvs. en vurdering af om den indskudte kapital kunne have givet et større afkast ved en alternativ investering.

Det potentielle afkast i forhold til alternative investeringer kan vurderes ud fra en ren økonomisk betragtning. Her ser man på kalkulationsrenten. Kalkulationsrenten er den rente, som virksomheden kunne have opnået, hvis den valgte at placere investeringsbeløbet i et andet projekt eller i banken.

Typisk kan man opnå en mindre økonomisk fortjeneste ved en mindre risikofyldt investering. Omvendt opnås typisk en større økonomisk fortjeneste, når investeringen er mere risikofyldt. For eksempel er obligationer oftest en sikker investering med et relativt forudsigeligt afkast. Hvorimod aktier oftest betragtes som en mere risikofyldt investering med mulighed for et større afkast eller tab.

Hvordan får man afkast på aktier?

Man får afkast på aktier når man sælger sine aktier. Interessen for at købe aktier i virksomheder stiger, hvis virksomheden bliver mere værd, og derfor stiger værdien af aktierne selvfølgelig også. Afkastet man får på aktierne afhænger derfor af, hvornår man køber og sælger, samt om et selskab har succes og dermed stiger i værdi.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.