Hvad er afkast?

Et afkast er den økonomiske gevinst, en investering kan give. En investeringsmulighed kan for eksempel være aktier, obligationer eller aktiviteter internt i virksomheden.

Typisk vil investeringer med højere risiko have potentiale for højere fortjeneste - og omvendt. 

Taber virksomheden penge på en investering, så kaldes det negativt afkast. 

… Men hvordan beregner man afkastet?

Hvordan beregner du afkastet af en investering?

Afkastet beregnes i kroner og øre eller i procent for en afgrænset periode.

For at beregne afkastet af en investering ses på hvordan den indskudte kapital har forrentet sig dvs. er den investerede kapital vokset? Og er kapitalen vokset nok?

Der er tre oplagte metoder til at vurdere investeringens potentielle gevinst før og/eller efter: ROI, afkastningsgraden og kalkulationsrenten. 

Kort fortalt, ROI viser hvor effektivt de investerede penge er forrentet. 

… Med ROI på plads vil vi gå mere i dybden med de to andre metoder: Afkastningsgraden og Kalkulationsrenten. 

Hvad er afkastningsgraden? 

Afkastningsgraden viser størrelsen på virksomhedens overskud i forhold til den investerede kapital. 

I regnskabet er det et vigtigt nøgletal som netop kan sige noget om virksomhedens evne til skabe overskud. 

Jo højere afkastningsgrad, jo bedre klarer virksomheden sig økonomisk. 

Når du skal beregne virksomhedens afkastningsgrad, skal du plotte to regnskabstal ind i formlen: 

Afkastningsgrad = resultat før renter x 100 / aktiver

Med beregningen af afkastningsgraden, kan virksomheden konkludere om investeringen har givet et attraktivt kapitalafkast. 

… Og så er det oplagte spørgsmål vel: Var det den ‘rigtige’ investering?

Det kan kalkulationsrenten hjælpe med at svare på. 

Hvad er kalkulationsrenten? 

Kalkulationsrenten afslører om en investering er rentabel. 

For at vurdere om afkastet er attraktivt, kan det sammenlignes med alternative investeringsmuligheder. Er det en god investering sammenholdt med alternative muligheder for forrentning af kapitalen?

Hvad er et godt afkast?

Det er et godt afkast, når fortjenesten af investeringen er større end kalkulationsrenten.

Når en investering finansieres med egenkapital, så skal kalkulationsrenten minimum svare til markedsrenten. Markedsrenten er bestemt af det frie marked - udbud og efterspørgsel. 

Hvis en investering finansieres med lånte penge, så skal kalkulationsrenten minimum svare til renteudgifterne på lånet. 

Risikoen ved investeringen er også en vigtig faktor i ligningen. Ved højrisiko-investeringer sættes en tilsvarende høj kalkulationsrente. 

Med de mange beregninger af det faktiske og potentielle afkast, så er det tid til at se på investeringsmulighederne...

Hvilke investeringsmuligheder giver afkast?

Uanset hvilken investeringsmulighed, du vælger, så kan det føre til en økonomisk gevinst eller et tab. 

De to mest udbredte investeringsmuligheder er: Aktier og obligationer. 

Afkast fra aktier

Høj risiko: Risikoen ved aktier er kendt for at være høj. Risikoen kan dog reduceres med en bred portefølje af aktier og indsigt i virksomheden, markedet, innovation/ produktudvikling m.m.

Forventet afkast: 7-10 pct. i gennemsnit om året.

Afkast fra obligationer

Lav risiko: Det er en forholdsvis sikker og langsigtet investering, når du køber obligationer. Køb af obligationer er nemlig et lån du giver til en virksomhed, staten eller et realkreditinstitut.

Forventet afkast: 2-5 pct. om året.

Mulighederne for at investere kapital rækker langt ud over aktier og obligationer. Nogle af dem får du her...

Eksempler på investeringsmuligheder

  • Virksomheder f.eks. Start ups, egen virksomhed eller opkøb af en anden virksomhed.
  • Crowdlending f.eks. forbrugslån, boliglån og virksomhedslån. 
  • Råvare f.eks. Guld, sølv, olie og diamanter.
  • Ejendomme f.eks. byggegrunde, sommerhuse og renovering af eget hjem. 
  • Valutahandel f.eks. Kryptovaluta.
  • Passive eller aktive fonde

Bag enhver form for investering er en række overvejelser…

Grundreglen for afkastet er typisk, at lav risiko giver lav økonomisk fortjeneste. Omvendt giver høj risiko en høj økonomisk fortjeneste. 

Det potentielle afkast i en investeringsmulighed afhænger af mange forskellige parametre. Derfor er det afgørende, at tilegne sig viden før en investering. Det sikrer dig nemlig bedre indsigt i det potentielle afkast, risici, den optimale investeringssum og tidsperspektivet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage