Hvad er ROI?

ROI (Return On Investment) er det afkast en virksomhed opnår på en investering. Det kan for eksempel være fortjenesten på:

  • marketingindsatsen
  • et nyt website eller optimering af websitet
  • optimering af interne processer

... Faktisk alle strategiske tiltag på virksomhedens agenda, hvor der kan indsamles målbare data. Det kan dog også bygge på kvalificerede estimater.

Når du ser på ROI, så ser du på hvor effektivt de investerede penge er forrentet. ROI bruges både før og efter en investering.

Før investeringen: I den strategiske planlægning af virksomhedens aktiviteter kan estimatet for ROI være med i overvejelserne. Jo højere potentiale for afkast, jo højere prioritet blandt virksomhedens fremtidige investeringer. Estimatet for ROI danner også grundlaget for, at opstille mål for succes.

Efter investeringen: ROI viser den procentdel af investeringen, som virksomheden har tjent på projektet. Det betyder, at:

Positiv ROI er lig med tjente penge dvs. alt over 0 pct. Negativ ROI er et udtryk for tab dvs. alt under 0 pct.

Du kan altså ved en simpel beregning af ROI finde frem til, om du har tjent eller tabt penge på investeringen.

Hvordan beregner du ROI?

Du behøver ikke have en kandidat i økonomi, når du skal beregne afkastet ved hjælp af ROI. Det er helt simpelt:

ROI = (fortjeneste-investering)/investeringx100

Men er de tal, du skal plotte i ROI-formlen mon lidt mere avanceret?

Ja, det er de i nogle tilfælde. Og det kan være udfordrende for virksomheder at måle på, hvor meget investeringen præcis har hevet hjem på bundlinjen. Udfordringen ligger i at skille resultat af den konkrete investering fra virksomhedens øvrige investeringer m.m.

Flere parametrer spiller ind på målbarheden af ROI: Det kan være andre igangsatte projekter, eksisterende projekter, ændrede markedsforhold, konkurrenters tiltag, sæsonudsving, makroøkonomiske forhold og meget mere. Det er en kompliceret affære. Derfor vil ROI beregningen ikke altid være helt præcis, men det kan absolut guide virksomhedens beslutningstagere og synliggøre indfrielse af mål for succes.

Ved manglende eller upræcise data, estimerer du dig frem til nogle konkrete tal. ROI beregningen giver selvsagt et væsentligt bedre udgangspunkt for vurderingen af succes end en mindre datatung tilgang eller ingen konkrete tal for omkostninger og indtjening.

Eksempel på beregning af ROI: Virksomheden har besluttet at investere i en affiliate aftale med en blogger. Det er helt simpelt at måle på, fordi de digitale data kan afsløre præcis hvor mange leads tiltaget har givet.

I dette tilfælde betaler virksomheden 500 kr. for hvert lead. De får 1.000 leads. Deres investering er: 1.000x500 kr. = 500.000 kr.

Og hvad tjener de så på det? Ud af de 1.000 leads bliver 50 pct. til betalende kunder med et årsabonnement til 1.600 kr. Fortjenesten er: 0,5x1.600 kr. = 800.000 kr.

Med kroner og øre på investeringen og fortjenesten kan ROI beregnes:

ROI = (fortjeneste-investering)/investering100 = (800.000-500.000)/500.000100 = 60 pct.

… Og nu er vi glade. Det er nemlig en rentabel investering. De 60 pct. betyder, at virksomheden har tjent 60 pct. af den investerede kapital. Det giver et afkast på 300.000 kr.

Men hvor går grænsen for, om det har været en god investering? Alle investeringer større end 0 pct. har givet et positivt afkast. Jo højere ROI, jo bedre investering.

ROI - investeringen og afkastet

Du kan bruge ROI til at gøre virksomhedens investeringer smarte og velovervejede. Afkastet bliver baseret på fakta eller kvalificerede estimater.

Opskriften får du her: Estimer afkastet og opstil målbare parametre for succes/ etablér datagrundlaget Skaf data undervejs i projektet og vurdér performance løbende Analyser og evaluér på det faktiske resultat

Men hvordan fungerer det helt konkret?

Planlæg investeringen... og gør det smart: I planlægningen er det afgørende at sætte konkrete mål for investeringen. Her kommer ROI ind i billedet.

Før en investering identificeres performance-parametre, som er målbare. Det betyder, at det skal være muligt at skaffe data, som i sidste ende kan skitsere den faktiske fortjeneste på investeringen. Tallene plottes ind i formlen for ROI, og virksomheden får et klart billede af investeringens potentielle afkast.

De målbare parametre kan for eksempel være: Antal nye kunder og indtjeningen pr. kunde (evt. med estimat af kundens livstid). Antal henvendelser omkring et konkret produkt virksomheden har promoted og forventede eller faktiske køb af produktet. Trafik på en underside på virksomhedens website, og data om antal klik/ køb/ tid på siden osv.

Når du sætter et estimat for ROI, må det bygge på dine data om markedsforholdene og virksomhedens interne forhold. Dine mange mange data, analyser og estimater skal være baggrunden for størrelsen på målet for virksomhedens Return On Investment.

I sidste ende opnår virksomheden en smart tilgang til investeringen, fordi succes er målbart. Omkostninger og indtægter er synliggjort, så det potentielle og faktiske afkast er håndgribeligt.

Break even: I relation til ROI kan det være relevant at kigge nærmere på break even. Break even er det beløb, virksomheden skal hive hjem på investeringen for, at udgifter og indtægter udligner hinanden - intet tab og ingen fortjeneste på investeringen. Når du har styr på de estimerede omkostninger, har du altså beløbet for minimums-fortjenesten/ break even.

Mål og vurder investeringens succes løbende:

Det fastsatte mål for ROI skal nu bruges til, at lave løbende evalueringer af projektets performance. Det giver mulighed for tilpasning af de forskellige tiltag. Alt sammen for at sikre succes og velovervejede beslutninger undervejs.

I tilfælde af investeringen viser sig at performe dårligt, så kan virksomheden overveje at kalde en ‘kill’. De slår altså alle bremser i og afslutter det igangværende projekt. Det bygger på en beslutningen om, at tage tabet nu for at minimere et potentielt større tab ved at tage projektet helt til ende.

Det faktiske tal for ROI - nu bliver det rigtig spændende:

Den mest spændende fase for de fleste virksomhedsledere, er, når det faktisk resultat for ROI tikker ind. Hvad har vi tjent på investeringen? Er afkastet højt?

Dataene indsamles og kvalificerede estimater udregnes. Og så er det easy peasy - tallene for den samlede investering og fortjeneste plottes ind i formlen for ROI. Tjubang, det afsløres om ROI er: positiv eller negativ. Alt over 0 er den procentvise indtjening af den investerede kapital… og omvendt er alt under nul et udtryk for tab i forhold til den investerede kapital.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage