Break even - Hvad er break even?

Break even er en betegnelse for når en virksomhed tjener lige så mange penge som man bruger i virksomheden.

Ejer du en virksomhed? Så kan vi hjælpe med at holde styr på regnskabet. Prøv gratis Billy Regnskabsprogram.

På den måde går balancen mellem aktiver og passiver i nul. Man skal huske at tage alle omkostninger med, for at se om man har en break even. Her tæller omkostninger til både kassekredit, investorer eller andre lån altså også med. Disse skal være gået i nul, før at der er tale om en break even på en investering i forretningens applikationer, værdipapirer eller omkostninger til en produktion.

Hvordan beregnes break even?

Når der investeres i nyt udstyr, materiale eller ny arbejdskraft til at fremstille produkter, vil der typisk være beregnet break even for disse på forhånd. Her skal man beregne hvor mange varer man skal sælge af produktionen, for at opnå en break even, og altså dermed tjene lige så meget på sine varer, som man har i omkostninger.

Efter man har opnået sin break even, skulle det formodentlig kun gå fremad, således at indtægten på sigt overstiger omkostningerne.

Eksempel på beregning af break even

Vil du beregne din virksomheds break even punkt, skal du bruge virksomhedens dækningsbidrag. Dækningsbidraget beregnes, ved at tage dit produkts eller din services salgspris, og fratrække variable omkostninger. Vi kan antage at virksomhedens dækningsbidrag ligger på f.eks. 500 kr. 

Efter du har dit dækningsbidrag på plads, beregnes break even punktet, for at se hvor mange enheder du skal sælge, for at alle din virksomheds faste omkostninger er dækket. 

For at beregne break even point, skal du også bruge virksomhedens faste omkostninger. Her kan vi antage, at virksomheden har faste omkostninger, for f.eks. kontor og løn på 10.000 kr. om måneden (120.000 kr. om året). Formlen for break even ser da således ud: 0 = Faste omkostninger - dækningsbidrag. 

Et eksempel på en udregning for et break even punkt, for en virksomhed der sælger cykler, kunne se således ud:

0 = (120.000) - (500) X

> 0 = 120.000 - 500X

> 500X = 120.000

> X = 120.000 / 500

= 240 cykler

Det betyder, at virksomheden skal sælge 240 cykler om året, for at opnå break even og dermed få dækket alle sine faste udgifter. Alle salg derefter vil være overskud.. 

Er nulpunktsomsætning det samme som break even?

Break even og nulpunktsomsætning kan ikke betegnes som det samme, idet nulpunktsomsætning indberettes, når man ikke har nogen omsætning. En nulpunktsomsætning berettiger virksomheden til ikke at betale moms for perioden, og opstår typisk kun hos nystartede virksomheder.

Med en break even er der tale om omsætning i virksomheden, men de går blot i nul med hvad man betaler i omkostninger. Således betaler man altså stadig moms ved en break even.

Som virksomhed bør du altid bestræbe efter at overgå break even, da du praktisk set er tæt på at få gæld for dine omkostninger. Går virksomheden kontinuerligt i break even, bør det vurderes om det er muligt at reducere virksomhedens produktionsomkostninger, eller finde en måde til at skabe mere omsætning. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage