BillypediaHvad er en business plan?

Hvad er en business plan?

En business plan indeholder virksomhedens mål og strategi for de kommende 3-5 år. Planen tager udgangspunkt i interne og eksterne forhold, og giver et overblik over virksomhedens retning.

En business plan kan hjælpe virksomhedens beslutningstagere med at træffe bedre beslutninger. Derudover kan den være afgørende for virksomhedens evne til at skaffe kapital. Både banker og investorer kræver en businessplan. Den bruger de til at vurdere virksomhedens potentielle succes og risici.

Download Billys guide med en skabelon til din egen personlige forretningsplan gratis her.

Hvad indeholder en business plan?

En business plan indeholder virksomhedens mål og strategier, hvor formålet er at synliggøre, hvordan virksomheden skal drives og udvikles.

Step-by-step guide til at skrive en business plan:

Executive summary: Et resumé af de overordnede mål og strategier.

Idé og bagrund: En kort beskrivelse af produkt/ydelse, målgruppe (kunder), forretningens opbygning (centrale samarbejdspartnere og indtjeningsmuligheder).

Produkt og koncept: En kort beskrivelse af produktet/ydelsen og den værdi det tilfører for kunden (behovet).

Marked og kunder: En beskrivelse af dine kunder/potentielle kunder, det forventede salg samt et defineret geografisk område for salget. Det er desuden vigtigt at nævne relevante tendenser i markedet f.eks. sociale forhold, politiske forhold, teknologisk udvikling og forbrugertendenser.

Branche: En analyse af konkurrenternes og din virksomheds styrker og svagheder. Brancheanalysen afslører, hvor stor en del af kagen din virksomhed kan få. Samtidig synliggøres din virksomheds positionering i markedet. Udover konkurrenterne kan distributører og leverandører også være magtfulde spillere på markedet. De skal derfor også med i brancheanalysen.

Markedsføring og salg: En beskrivelse af din kommunikationsstrategi dvs. salgskanaler, budskab, medier, målgruppe mm. Handlings- og udviklingsplan: En plan som laver en kobling mellem delmål, ansvarlige personer og handlinger.

Budgetter: Der er typisk 4 budgetter, som skal udarbejdes – balancebudget, driftsbudget, likviditetsbudget og finansieringsbudget. En business plan kaldes også en forretningsplan på dansk.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage