Afkastningsgrad - Hvad er afkastningsgrad?

Afkastningsgraden er et nøgletal i en virksomhed, som viser, om virksomheden har været i stand til at generere overskud, i forhold til den investerede kapital. 

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Afkastningsgraden siger altså noget om virksomhedens evne til at generere overskud. Jo højere afkastningsgraden er, desto bedre er det for virksomheden.

Hvordan beregnes afkastningsgraden?

For at beregne din virksomheds afkastningsgrad, skal du have fat i nogle forskellige tal fra din virksomheds regnskab. Man beregner afkastningsgraden ved at tage virksomhedens resultat før renter og holde det sammen med gennemsnittet af aktiverne i virksomheden. På den måde ser man, hvad der er af “gamle” penge, og hvad der er “nye” penge.

Formlen for beregning af afkastningsgraden ser derfor således ud: 

Afkastningsgrad = resultat før renter x 100 / aktiver.

Hvad bruges afkastningsgraden til?

Afkastningsgraden er et nøgletal, som fortæller om virksomhedens evne til at kunne omdanne kapital til overskud. Det er et økonomisk nøgletal, og det er derfor et tal, som mange går op i.

Lad os tage et eksempel:

Bentes virksomhed har en afkastningsgrad på 20%. Det betyder, at der er et afkast på 20 kroner hver gang der investeres 100 kroner i aktiver.

Afkastningsgraden er især også interessant at se på, når virksomheder sammenlignes med hinanden, da afkastningsgraden giver et indblik i virksomhedernes rentabilitet

Overordnet set, så giver afkastningsgraden et billede af, om virksomheden økonomisk set er rentabel og effektiv eller ej. 

Hvor høj bør afkastningsgraden være?

Jo højere afkastningsgraden er jo bedre er det. Generelt er det en tommelfingerregel, at afkastningsgraden skal være større end markedsrenten. Det betyder nemlig, at virksomhedens indtægter vokser hurtigere end markedet.

Hvis en virksomhed har en lav afkastningsgrad, kan det også skyldes, at den har bundet for mange penge i aktiver. 

For at se om din virksomhed har en tilfredsstillende afkastningsgrad, kan det yderligere være en god idé, at sammenligne med lignende virksomheder, for at se hvordan det står til sammenlignet med konkurrenterne.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage