Resultat - Hvad er et resultat?

Resultat er et regnskabsmæssigt term, virksomheder kan bruge til at angive konklusionen af diverse økonomiske aktiviteter. 

Vil du have hjælp med at holde styr på virksomhedens forskellige resultater? Hos Billy har vi gjort regnskab og bogføring nemt. Prøv Billy gratis.

Termet kan både bruges i den mere simple forstand, f.eks når virksomheden trækker omkostninger fra omsætningen, men også i større sammenhænge som resultater for året eller primær drift. 

Hvad bruges resultater til i virksomheder?

Resultater er normalt opdelt i forskellige kategorier for at give et mere detaljeret billede af virksomhedens indtjening og udgifter, herunder driftsresultat, finansielle indtægter/udgifter og skatteudgifter. Resultatet kan også omfatte ekstraordinære poster eller engangsindtægter/udgifter, der ikke er relateret til virksomhedens primære drift.

Resultatet kan være positivt, hvilket indikerer, at virksomheden har genereret overskud i den pågældende periode, eller det kan være negativt, hvilket betyder, at virksomheden har lidt et tab. Det er en vigtig målestok for virksomhedens økonomiske ydeevne og rentabilitet og bruges af investorer, kreditorer, ledelsen og andre interessenter til at vurdere virksomhedens sundhedstilstand og potentiale.

Hvad viser årets resultat?

Når der tales om resultater inden for virksomheder, er en væsentlig faktor årets resultat. Det er nemlig det, der endeligt viser, hvordan virksomheden har klaret sig i det forgangne regnskabsår, i forhold til indtægter og omkostninger. 

Grundlæggende beregnes dette ved at tage virksomhedens samlede omsætning og fratrække virksomhedens samlede udgifter. Yderligere kan skat fratrækkes, for at få årets resultat efter skat. 

Det er vigtigt at bemærke, at årets resultat ofte er en vigtig faktor, der kan påvirke investorer, kreditorer og ledelsen, da det giver et billede af virksomhedens rentabilitet og finansielle styrke. Det kan også være afgørende for beslutninger om udbetaling af udbytte, reinvestering i virksomheden eller optagelse af lån.

Hvad viser resultatet af primær drift?

Resultatet af primær drift er et væsentligt nøgletal for en virksomhed, da det er med til at give en forståelse af, hvordan virksomhedens økonomi ser ud. 

Resultatet af primær drift viser, hvor mange penge der er tilbage, efter de driftsomkostninger der har været er trukket fra. På den måde kan du se, hvor stor en fortjeneste virksomheden får på salg af sine produkter eller services. 

Det kan bruges til at evaluere, hvor godt virksomheden klarer sig rent driftsmæssigt, og det giver investorer og interessenter indsigt i virksomhedens evne til at generere indtægter fra dens primære forretningsaktiviteter.

Der er flere forskellige måder at betegne resultatet af primær drift, og det kaldes også for driftsresultat, EBIT (Earnings before interests and taxes), eller resultat før finansielle omkostninger. 

Hvordan beregner man resultat før finansielle omkostninger?

Resultat før finansielle omkostninger, eller resultat før finansielle poster, beregnes ved at trække de samlede driftsomkostninger fra virksomhedens driftsindtægter. Driftsomkostninger inkluderer omkostninger såsom lønninger, materialer, driftsomkostninger, afskrivninger osv., mens driftsindtægter omfatter indtægter fra salg af varer eller tjenesteydelser. 

Formelt kan det udtrykkes således:

Resultat før finansielle omkostninger= Driftsindtægter − Driftsomkostninger

Hvis det er positivt, betyder det, at virksomheden genererede overskud fra dens primære driftsaktiviteter, før der tages hensyn til finansielle elementer såsom renter og skatter. Hvis det er negativt, betyder det, at virksomheden har lidt tab i dens primære driftsaktiviteter, før de finansielle omkostninger tages i betragtning.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage