Hvad er fremmedkapital?

Fremmedkapital dækker over den værdimængde, der er indskudt i en virksomhed udefra, som f.eks banklån eller realkreditlån.

Vil du have hjælp med at holde overblik over fremmedkapitalen i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv gratis Billy Regnskabsprogram.

For at en virksomhed kan oprettes og komme i gang, er der brug for kapital. Typisk vil stifterne af virksomheden indskyde en del kapital fra egen formue, men ofte vil det også være nødvendigt at låne penge til finansiering fra banken eller andre realkreditinstitutter. Det er denne lånte del af kapitalen, der betegnes som fremmedkapital. 

Tilbagebetaling af fremmedkapital

Fremmedkapitalen består typisk af lån fra banker eller andre realkreditinstitutter. Derfor skal fremmedkapitalen også tilbagebetales løbende. Fremmedkapitalen er en gældspost, og skal i regnskabet bogføres under passiver.

Gæld opdeles typisk i kortsigtet og langsigtet gæld. 

Kortsigtet gæld karakteriseres ofte som den gæld der skal betales tilbage inden et år.

Langsigtet gæld karakteriseres ofte som gæld der skal betales tilbage om et år eller senere. 

Forrentning af fremmedkapitalen

Fremmedkapitalens forrentning kan udregnes for at se på hvad det samlet har kostet at optage lån i virksomheden. Formlen for fremmedkapitalens forrentning lyder således: 

Finansielle omkostninger * 100 / gennemsnitlig gæld = fremmedkapitalens forrentning.

Et eksempel på dette kunne se ud på følgende måde:

En virksomhed har finansielle omkostninger for 1500 kr., og har en gennemsnitlig gæld på 100.000 kr. På baggrund af dette vil beregningen se således ud: 

1500 * 100 / 100.000 = 1.5%

Dette betyder, at virksomhedens forrentning af fremmedkapitalen er 1,5%, hvilket vil sige at fremmedkapitalen har kostet virksomheden 1,5% af lånets samlede pris.

Fordele og ulemper ved fremmedkapital

Det kan ofte være både nødvendigt og fordelagtigt for en virksomhed at optage fremmedkapital. Kapitalen skal ofte bruges på vækst i form af nye maskiner, flere medarbejdere eller større kontorplads. Yderligere kan fremmedkapitalen være et form for sikkerhedsnet, hvis der f.eks skulle opstå uventede udgifter. 

En anden mulighed der er med fremmedkapital er, hvis du er i stand til at tjene penge på at optage fremmedkapital. Dette kunne være hvis du var i stand til at låne 100.000 kr., og lave dem om til 150.000 kr., ved at bruge de lånte penge til noget lukrativt.  

Der kan dog også være ulemper ved at optage fremmedkapital, da virksomheden reelt set stifter gæld. Ulemperne kan opstå, hvis de lån der er blevet optaget bliver for dyre, hvis fremmedkapitalens forrentning bliver for høj. 

Yderligere kan der opstå problemer, hvis virksomheden kommer i finansielle problemer, da fremmedkapitalen skal betales tilbage før de interne partnere, som derfor risikerer at tabe flere penge.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage