Hensat forpligtelse - Hvad er en hensat forpligtelse?

En hensat forpligtelse er en sum penge, der er afsat til at betale en virksomheds sandsynlige fremtidige økonomiske forpligtelser.

Vil du have hjælp med at holde styr på de hensatte forpligtelser i dit regnskab? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

En hensat forpligtelse, også kaldet en hensættelse, er et regnskabsmæssigt term, der beskriver et beløb der lægges til side, med henblik på at betale en udgift som endnu ikke er realiseret. Der er altså tale om en potentiel fremtidig udgift, som kan være en del af virksomhedens fremtidsudsigter.

Hvornår kan en forpligtelse hensættes?

Før en økonomisk forpligtelse kan behandles som en hensat forpligtelse, skal den leve op til visse kriterier. For det første skal forpligtelsen være usikker, men stadig have en sandsynlighed for realisering på mere end 50%. 

Yderligere skal beløbet have en størrelse, der kan have indflydelse på virksomhedens økonomiske resultat, og det skal være muligt at angive beløbets størrelse. Dette står ledelsen for. 

Det sidste krav for at kunne hensætte forpligtelsen er, at den skal være et resultat af en begivenhed, der går forud for balancedagen. 

Eksempel på en hensat forpligtelse

Hensatte forpligtelser kan forekomme i flere forskellige tilfælde, og er derfor ikke begrænset til et særligt område inden for regnskabet. Et eksempel på en form for hensat forpligtelse, kunne være i tilfælde af en medarbejders fratrædelse. 

Har virksomheden en antagelse om, at en medarbejder skal fratræde, er der nogle økonomiske forpligtelser forbundet med dette. Her kan virksomheden lave en hensat forpligtelse med i forbindelse med denne antagelse, for at kunne opveje de økonomiske forpligtelser der følger med denne fratrædelse. 

Hvordan behandles hensatte forpligtelser i regnskabet?

Formålet med hensatte forpligtelser er at gøre virksomhedens regnskab mere retvisende. Skal du lave en hensat forpligtelse, sættes beløbet på denne ind i regnskabet under balancen samt bogføres i resultatopgørelsen.

Hvis det ikke er muligt at estimere beløbets størrelse, skal beløbet ikke medregnes i regnskabet, men istedet angives i noterne som en eventualforpligtelse.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage