Eventualforpligtelser - Hvad er eventualforpligtelser?

En eventualforpligtelse er en økonomisk forpligtelse, som ikke har et fast beløb eller forfaldstidspunkt, grundet ydre forhold.

Vil du have hjælp med at holde styr på din virksomheds økonomi og regnskab? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Eventualforpligtelser er derfor en form for mulige omkostninger for virksomheden, hvis eksistens på det givne tidspunkt hverken kan bekræftes eller afkræftes, grundet usikre fremtidige hændelser.

Hvornår laves eventualforpligtelser?

Det er vigtigt at have styr på eventualforpligtelser for din virksomhed, da de nemlig skal medregnes, når årsregnskabet skal udarbejdes. Måden dette gøres på er, at der laves en note i årsregnskabet, hvor der kort og præcist angives baggrunden for eventualforpligtelsen.Yderligere skal det angives hvad det vil betyde for virksomhedens regnskab, såfremt den betales eller ej. 

I forbindelse med dette skal det tilføjes, at der skal skelnes mellem to former for eventualforpligtelser. Vurderes det, at der er mindre end 50% sandsynlighed for, at den pågældende eventualforpligtelse skal betales, skal det angives i en note, som det er beskrevet tidligere. 

Hvis det derimod vurderes, at sandsynligheden for at beløbet skal betales er større end 50%, skal eventualforpligtelsen angives i regnskabet som en hensættelse

Eksempel på eventualforpligtelse

Et godt eksempel på en eventualforpligtelse kunne f.eks være en retssag. Hvis der var blevet lagt sag an mod din virksomhed, risikerer virksomheden måske at skulle betale et erstatningskrav eller lignende. I så fald, ville det ikke være muligt for virksomheden at kende beløbets størrelse, eller vide om det overhovedet skal betales, før retssagen er afsluttet. 

I en sådan situation, vil det kun være muligt for virksomheden at lave et kvalificeret estimat på beløbets størrelse, og på den baggrund angive det som eventualforpligtelse i årsregnskabet.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage