Hvad er pengebinding?

Pengebinding er de værdier i virksomheden, som er bundet i forskellige aktiver fx varelager, maskiner, biler og inventar. Det er altså alle værdier (aktiver) som virksomheden ejer eller har brugsret over på lang sigt. I regnskabet indføres aktiverne i balancen.

I balancen finder du aktiverne og passiverne. Pengebindingen hører under aktiverne, hvor finansiering hører under passiverne. Aktiverne er lig med virksomhedens pengebinding - det viser anvendelsen af virksomhedens formue og lånte penge.

Aktiverne er inddelt i to typer: anlægsaktiver og omsætningsaktiver

  • Anlægsaktiverne er de værdier, virksomheden ejer eller bruger vedvarende på længere sigt. Det kan være immaterielle-, materielle- og finansielle anlægsaktiver.

    Immaterielle aktiver er goodwill, patenter, licenser og lignende. Materielle aktiver kan være bygninger, inventar, maskiner og biler - alle disse er fysisk håndgribelige værdier i virksomheden.

    De finansielle aktiver består af værdier i form af kapital fx værdipapirer, tilgodehavender og kapitalandele i andre virksomheder.
  • Omsætningsaktiverne er de værdier som har en kort brug dvs. kortsigtede aktiver. Det kan være varebeholdninger, tilgodehavender og likvide beholdninger.

Uanset hvilken type aktiv du kigger på, så er det et udtryk for virksomhedens pengebinding.

Pengebinding vs likviditet

Likviditeten beskriver virksomhedens økonomiske forhold. God likviditet siger noget om virksomhedens evne til at betale forskellige udgifter fx kapital til betaling af regninger, lønudbetaling, skat, moms og andre kortsigtede udgifter.

Likviditeten belyser forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld. Når likviditeten beregnes, så skal den ramme 100 pct. Når den gør det, kan virksomheden betale sine regninger/ kortfristede gæld.

Og nu kommer vi til sammenhængen mellem pengebinding og likviditet…

Pengebindingen har indflydelse på virksomheden likviditet. Jo mindre pengebinding, jo bedre likviditet og omvendt. Det betyder, at virksomheden kan forbedre likviditeten ved for eksempel at reducere varelagrene.

Men hvordan beregner du virksomhedens likviditet? - læs med her.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage