Hvad er vækst?

Vækst betyder, at økonomien vokser i en positiv retning - det kan være en virksomheds økonomi eller samfundsøkonomien. 

Vækst er øget indtjening og/eller produktion... Noget alle virksomheder stræber efter. Det betyder nemlig flere penge i kassen. 

Men hvad skal der til for at opnå økonomisk vækst? Og hvad er det helt konkret?

Hvad er økonomisk vækst?

Økonomisk vækst er, når økonomien vokser i en positiv retning fra det ene år til det andet år. 

Det gælder som sagt både samfundets økonomi og de enkelte virksomheders omsætning og indtjening

Den offentlige økonomi og de private virksomheders økonomi hænger ufravigeligt sammen…

Økonomisk vækst i samfundet

Når man vurderer om samfundets økonomi vækster, så ser man på hvor meget private og offentlige virksomheder i Danmark producerer samlet set. Det er kendt som bruttonationalproduktet (BNP, modregnet inflation). Når landets BNP er større end forrige år, så er der økonomisk vækst i samfundet. Det er også kendt som et økonomisk opsving.

Økonomisk vækst i virksomhederne

Når en virksomhed producerer eller tjener mere end forrige regnskabsår, så oplever den vækst. Den samlede stigning i indtjening og omsætning for alle virksomheder i landet bidrager positivt til væksten i samfundsøkonomien. 

For en virksomhed er økonomisk vækst lig med øget indtjening og omsætning. Det er vejen til at tjene flere penge, opnå en stærkere position i markedet og slå konkurrenterne af banen. 

Nogle virksomheder udmærker sig særligt i kapløbet mod vækst med deres høje vækstrate. Det annerkendes de for, når de kåres til Gazellevirksomhed…

Hvad er en gazellevirksomhed?

Gazellevirksomheder er særligt succesfulde vækstvirksomheder, som hvert år kåres af Børsen. Det er virksomheder som har opnået hurtig og eksplosiv vækst de seneste 4 år i træk - de kommer på listen over Gazellevirksomheder. 

Det er en prestigefyldt pris, som virksomheden kan drage fordel af i sin markedsføring, til fremtidige partnerskaber, i tiltrækningen af nye investorer m.m.

Men hvad skal der egentlig til for, at en virksomhed kan opnå øget omsætning og indtjening?

Hvordan kan en virksomhed skabe vækst?

En virksomhed vækster, når den lykkes med at skabe øget indtjening og omsætning fra det ene regnskabsår til det andet regnskabsår. 

Det kan virksomheden opnå på flere forskellige måder…

Succes er i høj grad et spørgsmål om at have en velovervejet vækststrategi. Strategien skaber nemlig den overordnede retning for aktiviteterne i virksomheden.

Hvad er en vækststrategi?

Det er virksomhedens plan for hvordan de vinder markedsandele gennem øget konkurrenceevne. 

Fundamentet for enhver strategi, er, at dykke ned i vækstmulighederne. Der to overordnede muligheder: marked og produkt.

De meste kendte konkurrencestrategier er Ansoffs Vækstmatrice og Porter’s Generiske Strategier. Lad os tage et par eksempler på mulige strategier… 

Eksempler på konkurrencestrategier

  1. Mersalg: Øget salg på eksisterende markeder til eksisterende kunder.
  2. Nye markeder og kundesegmenter: Sælg produkter til nye markeder.
  3. Nye produkter: Øget omsætning og indtjening ved produktudvikling.
  4. Nyt-nyt-nyt: Nye produkter til nye markeder.
  5. Lave omkostninger og højere fortjeneste: Skab øget indtjening med lavere produktionsomkostninger. 
  6. Produktionskapacitet: En plan der sikrer virksomheden er gearet til at øge produktionen i takt med øget efterspørgsel.
  7. Innovation: Sælg unikke produkter - måske i et marked med få eller ingen konkurrenter.

Uanset hvilken konkurrencestrategi en virksomhed lægger, så findes der ikke én opskrift på vejen til succes. Men en velovervejet strategi og indsigt i markedet er med til at skabe retning og fokus.

Når det lykkedes virksomheden at skabe øget indtjening/ omsætning med udgangspunkt i produkter og marked, så kaldes det organisk vækst.

Hvad er organisk vækst? 

Organisk vækst er, når virksomheden opnår positiv vækst uden opkøb af andre virksomheder. Den positive udvikling i økonomien opstår internt i virksomheden gennem de to vækstmuligheder: produkter og/eller markeder. 

Hvad er negativ vækst?

Negativ vækst er det modsatte af positiv vækst. 

Ved negativ vækst reduceres virksomhedens eller samfundets økonomi fra det ene år det andet år. For en virksomhed vil det betyde, at indtjening og/eller omsætning falder. For samfundsøkonomien betyder det, at BNP falder.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage