BillypediaHvad er BNP?

Hvad er BNP?

BNP er forkortelsen for bruttonationalprodukt og et økonomisk måleredskab, der bruges til at udtrykke værdien for de varer og tjenesteydelser et land producerer i en bestemt periode, fratrukket de varer der bruges til selve produktionen, af den solgte varer eller ydelse. Oftest udregnes BNP hvert kvartal eller årligt.

Hvilket formål har BNP?

Først og fremmest er formålet at beregne hvor meget et land producerer i en bestemt periode, for at få et overblik over landets økonomiske velstand. Derudover er det den mest populærere måde at indikere et lands velstand på, hvilket betyder, at de fleste lande bruger denne metode til vurdering af økonomien. Retningslinjerne for udregningen af BNP er de samme, hvilket giver mulighed for, at man let kan sammenligne alle landes økonomier med hinanden.

Hyppige faktorer som skaber et lands produktion:

  • Privat forbrug
  • Offentligt forbrug
  • Investeringer
  • Eksport

Hvad er BNP pr. indbygger?

Det måles på baggrund af en BNP-opgørelse, hvor man dividerer BNP-resultatet med antallet af indbyggere i det pågældende land. Dette vil give et mere retvisende billede af, hvordan levestandarden i landet er. Fx kan et land med høj BNP og højt befolkningstal have en lav levestandard, og modsat kan et land med lav BNP og lavt befolkningstal have en højere levestandard.

Er der forskel på BNP og BNP pr. indbygger?

Man kan sige, at BNP måler landets rigdom, mens BNP pr. indbygger, afspejler et billede af den enkelte borgers økonomi i landet. BNP stiger som regel i takt med befolkningsvæksten, mens BNP pr. indbygger kan være faldende, hvis befolkningen i landet stiger.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage