BNP - Hvad er BNP?

BNP er forkortelsen for bruttonationalprodukt og et økonomisk måleredskab, der bruges til at udtrykke værdien for de varer og tjenesteydelser et land producerer.

Vil du have hjælp med at holde styr på økonomien i din virksomhed? Det kan vi hjælpe med. Prøv Billy gratis.

Oftest udregnes BNP for en bestemt periode, som hvert kvartal eller årligt.

Hvad er formålet med BNP?

Først og fremmest er formålet at beregne, hvor meget et land producerer i en bestemt periode, for at få et overblik over landets økonomiske velstand. Derudover er det den mest populære måde at indikere et lands velstand på, hvilket betyder, at de fleste lande bruger denne metode til vurdering af økonomien.

Retningslinjerne for udregningen af BNP er de samme, hvilket giver mulighed for, at man let kan sammenligne alle landes økonomier med hinanden.

Hyppige faktorer som skaber et lands produktion:

Hvordan beregnes BNP?

BNP kan enten beregnes for hele landet eller per indbygger. 

Landets samlede BNP

For at beregne et lands samlede BNP, tages summen af solgte varer og ydelser, uafhængigt af, om det er salg til private forbrugere eller til virksomheder. Dertil kommer landets eksport, som skal fratrækkes med landets import. 

BNP pr. indbygger

For at beregne BNP per indbygger, divideres BNP-resultatet med antallet af indbyggere i det pågældende land. Dette vil give et mere retvisende billede af, hvordan levestandarden i landet er. F.eks kan et land med høj BNP og højt befolkningstal have en lav levestandard, og modsat kan et land med lavt BNP og lavt befolkningstal have en højere levestandard.

Derfor kan man sige, at BNP måler landets rigdom, mens BNP pr. indbygger, afspejler et billede af de enkelte indbyggeres økonomi i landet. BNP stiger som regel i takt med befolkningsvæksten, mens BNP pr. indbygger kan falde, hvis befolkningen i landet stiger.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage