Virksomhedsomdannelse - Hvad er en virksomhedsomdannelse?

En virksomhedsomdannelse er omdannelsen af en virksomhedstype til en anden. Ofte henviser det til omdannelsen af en personligt ejet virksomhed til et selskab. 

Leger du med tanken om at starte en virksomhed, men er du i tvivl om hvilken virksomhedstype, du skal vælge? Få styr på de mest almindelige virksomhedstyper

Det er meget naturligt, at en virksomhed på et tidspunkt i sin livscyklus ønsker at lave en virksomhedsomdannelse. I de tilfælde skal virksomheden være opmærksom på reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. 

Hvornår bør man overveje en virksomhedsomdannelse?

Der kan være flere forskellige årsager til at en virksomhed ønsker at skifte til en anden virksomhedstype. Hvis du har en personlig ejet virksomhed, er det normalt, at der på et tidspunkt opstår et ønske om at drive virksomheden i selskabsregi i stedet. Det kan skyldes:

  • Risikobegrænsning: Der er mindre risiko involveret ved at have en selskabsform, da man undgår personlig hæftelse.
  • Generationsskifte: Hvis din virksomhed står overfor et generationsskifte, kan der være skattemæssige fordele forbundet med at have et driftsselskab eller holdingselskab.
  • Flere ejere: Hvis din virksomhed har flere ejere, giver det fleksibilitet at omdanne til en selskabsstruktur. 

Hvordan laver man en virksomhedsomdannelse?

Der er to forskellige metoder, der kan anvendes, hvis du vil lave en virksomhedsomdannelse. Alt efter hvilken metode, du vælger, kan det have stor betydning for dine skattemæssige forhold. Enten kan en virksomhedsomdannelse ske skattefrit efter virksomhedsomdannelseslovens regler, eller det kan være en skattepligtig virksomhedsomdannelse efter de almindelige afståelsesprincipper. 

Skattefri virksomhedsomdannelse

Hvis du vil minimere den skattemæssige påvirkning på din virksomhed, kan du lave en skattefri virksomhedsomdannelse, hvis du overholder visse betingelser. Det gælder bl.a.:

  • Omdannelsen skal finde sted senest 6 måneder efter foregående regnskabsårs slutning
  • Vederlaget for den nye virksomhedstype skal bestå af aktier/anparter
  • Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab eller et skuffeselskab uden forudgående aktivitet

Det er vigtigt at påpege, at en skattefri virksomhedsomdannelse ikke er decideret skattefri. Beskatningen udskydes blot til den dag, hvor du sælger anparterne/aktierne i det nystiftede selskab.

Skattepligtig virksomhedsomdannelse

Ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse, anvendes afståelsesprincippet. Det betyder, at din virksomhed anses som solgt til det nystiftede selskab. Derved skal eventuelle avancer eller tab beskattes/fradrages på tidspunktet for virksomhedsomdannelsen, og dette kan have konsekvenser for likviditeten i virksomheden. 

Fordelen ved denne metode er, at omdannelsen kan ske på alle tidspunkter af året, og at de øvrige betingelser i virksomhedsomdannelsesloven ikke skal følges.

Hvad skal man overveje inden en virksomhedsomdannelse?

Inden du vælger at lave en virksomhedsomdannelse, kan det være en god idé at rådgive sig med en advokat og en revisor, for at undersøge hvad der er den bedste løsning for din virksomhed. 

Desuden skal du huske at vende en mulig virksomhedsomdannelse med leverandører og banken, så gamle aftaler og kontrakter kan overføres til den nye virksomhed uden problemer. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage