Indberetning af årsrapport for enkeltmandsvirksomhed

Kasper Aaes2022-02-08
Tilbage til Årsregnskab

I denne artikel kan du få svar på, hvordan du kommer helt i mål med indberetningen af de filer, du har modtaget i forbindelse med, at du lavet dit årsregnskab i Billy.

Vær opmærksom på, at du kun skal indberette oplysningsskemaet - og eventuelt lønsumsblanketten, hvis du er lønsumsregistreret.

Årsrapport

Som enkeltmandsvirksomhed eller anden form for personlig virksomhed, er du som udgangspunkt ikke forpligtet til at indberette årsrapport hos Erhvervsstyrelsen. Selvom det ikke er et krav, får du alligevel en årsrapport, som du kan bruge til dokumentation, hvis du får en forespørgsel fra eksempelvis SKAT eller din bank.

Bilag til oplysningsskema

Du skal heller ikke indberette bilagene til dit oplysningsskema. Men du kan gemme dem som dokumentation, så du kan fremvise dem på forespørgsel fra eksempelvis SKAT, hvis de vil se grundlaget for de skattemæssige beregninger i dit oplysningsskema.

Udfyldt oplysningsskema

Du er forpligtet til at indberette oplysningsskemaet (tidligere kaldt oplysningsskema) til SKAT.

Til selve indberetningen skal du bruge de informationer, som du finder i felterne i oplysningsskemaet.

Du indberetter ved at følge nedenstående punkter skridt for skridt.

  • Gå ind på SKATs hjemmeside og find Skat af egen virksomhed. Du kan komme ind på siden ved at klikke her.
  • Tryk på Se din årsopgørelse/dit oplysningsskema (selvangivelse) og log ind på TastSelv, som vist på billedet.
  • Tryk på Ret årsopgørelsen/dit oplysningsskema. Herfra skal scrolle ned til virksomhedsoplysninger, hvor du skal udfylde dit oplysningsskema. Du skal blot følge anvisningerne i oplysningsskemaet. De mest almindelige rubrikker, der skal udfyldes, er rubrik 111 (overskud) og 112 (underskud). Der vil dog typisk også være andre felter, som skal udfyldes, så det er en god ide at studere oplysningsskemaet grundigt, så du får alle oplysningerne med i din indberetning.
  • Når du har udfyldt virksomhedsoplysninger, skal du scrolle videre ned til regnskabsoplysninger og udfylde felterne, som anvist i oplysningsskemaet. Når du har gjort det, skal du trykke gem og bagefter trykke tilbage til ret årsopgørelsen/oplysningsskema.
  • Herfra burde alle relevante informationer være indtastet, og du kan se dem i et overblik. Det er en god ide at tjekke det hele igennem og sikre, at alt ser korrekt ud. Når du er tilfreds, skal du trykke godkend oplysningsskemaet nederst på siden. Herefter vil du få en kvittering, og du nu indberettet din oplysningsskema. Godt gået.

Afslutningsark med efterposteringer

Du skal bruge afslutningsarket som en guide til, hvilke efterposteringer, du skal ind og lave i dit regnskab i Billy, når du har modtaget dit årsregnskab.

Der kan være forskellige årsager til, at du skal lave efterposteringer. Det kan eksempelvis være, at indehaveren af virksomheden har fri telefon, og dette medfører en efterpostering, hvis du ikke har bogført dette, inden du lavede dit årsregnskab.

Vigtigt: Når du har lavet dine efterposteringer, skal du sikre, at din saldobalance i Billy skal stemme på kroner og ører med din årsrapport. Hvis der er en difference, skal du gå dine efterposteringer igennem en ekstra gang.

Udfyldt lønsumsafgiftsblanket

Hvis du har tilvalgt at betale lønsumsafgift, så modtager du lønsumsblanket i din årsafslutning. Lønsumsafgiften skal indberettes inde på Tast-Selv erhverv. Du skal logge ind og gå ind i Lønsumsafgift og derefter vælge Indberet lønsumsafgift. Her skal du vælge Indberet ud for den periode, du vil indberette for og derefter indtaste tallene fra din lønsumsblanket. Du skal herfra trykke godkend og burde nu få en kvittering for indberettet lønsumsafgift.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du indberetter din årsrapport, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk,60 24 60 24eller skrive til os på chatten.

For at opsummere, så bør du altid lade dig momsregistrere for at kunne gøre brug af dine fradrag og for ikke at komme i klemme, hvis du skulle opnå en omsætning på over 50.000 kr. Husk dog, at der skal indberettes en momsopgørelsen enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Dette kan du se på dit registreringsbevis fra Erhvervsstyrelsen.

Har du spørgsmål til momsregistrering eller håndtering af moms i dit regnskab, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, billy@billy.dk eller på telefon 60 24 60 24.