Indberetning af årsrapport for enkeltmandsvirksomhed

Aske Bjørner2018-04-24
Tilbage til Årsregnskab

I denne artikel kan du få svar på, hvordan du kommer helt i mål med indberetningen af de filer, du har modtaget i forbindelse med, at du lavet dit årsregnskab i Billy.

Vær opmærksom på, at du kun skal indberette selvangivelsesblanketten og eventuelt lønsumsblanketten.

Årsrapport

Du skal ikke indberette årsrapporten, men du skal gemme den som dokumentation, så du kan fremvise den på forespørgsel fra eksempelvis SKAT eller din bank.

Bilag til selvangivelse

Du skal ikke indberette bilagene til din selvangivelse. Men du skal gemme dem som dokumentation, så du kan fremvise dem på forespørgsel fra eksempelvis SKAT, hvis de vil se grundlaget for de skattemæssige beregninger i din selvangivelse.

Udfyldt selvangivelsesblanket

Du skal indberette selvangivelsesblanketten til SKAT.

Til selve indberetningen skal du bruge de informationer, som du finder i selvangivelsesblanketten.

Du indberetter ved at følge nedenstående punkter skridt for skridt.

  • Gå ind på SKATs hjemmeside og find Skat af egen virksomhed. Du kan komme ind på siden ved at klikke her.
  • Tryk på Selvangivelse (udvidet selvangivelse) og log ind på TastSelv, som vist på billedet.
  • Tryk på Ret årsopgørelsen/selvangivelsen. Herfra skal scrolle ned til virksomhedsoplysninger, hvor du skal udfylde din selvangivelse. Du skal blot følge anvisningerne i selvangivelsesblanketten. De mest almindelige rubrikker, der skal udfyldes, er rubrik 111 og 112. Der vil dog typisk også være andre felter, som skal udfyldes, så det er en god ide at studere selvangivelsesblanketten grundigt, så du får alle oplysningerne med i din indberetning.
  • Når du har udfyldt virksomhedsoplysninger, skal du scrolle videre ned til regnskabsoplysninger og udfylde felterne, som anvist i selvangivelsesblanketten. Når du har gjort det, skal du trykke gem og bagefter trykke tilbage til ret årsopgørelsen/selvangivelsen.
  • Herfra burde alle relevante informationer være indtastet, og du kan se dem i et overblik. Det er en god ide at tjekke det hele igennem og sikre, at alt ser korrekt ud. Når du er tilfreds, skal du trykke godkend selvangivelsen nederst på siden. Herefter vil du få en kvittering, og du nu indberettet din selvangivelse. Godt gået.

Afslutningsark med efterposteringer

Du skal bruge afslutningsarket som en guide til, hvilke efterposteringer, du skal ind og lave i dit regnskab i Billy, når du har modtaget dit årsregnskab.

Der kan være forskellige årsager til, at du skal lave efterposteringer. Det kan eksempelvis være, at indehaveren af virksomheden har fri telefon, og dette medfører en efterpostering, hvis du ikke har bogført dette, inden du lavede dit årsregnskab.

Vigtigt: Når du har lavet dine efterposteringer, skal du sikre, at din saldobalance i Billy skal stemme på kroner og ører med din årsrapport. Hvis der er en difference, skal du gå dine efterposteringer igennem en ekstra gang.

Udfyldt lønsumsafgiftsblanket

Hvis du har tilvalgt at betale lønsumsafgift, så modtager du lønsumsblanket i din årsafslutning. Lønsumsafgiften skal indberettes inde på Tast-Selv erhverv. Du skal logge ind og gå ind i Lønsumsafgift og derefter vælge Indberet lønsumsafgift. Her skal du vælge Indberet ud for den periode, du vil indberette for og derefter indtaste tallene fra din lønsumsblanket. Du skal herfra trykke godkend og burde nu få en kvittering for indberettet lønsumsafgift.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du indberetter din årsrapport, er du altid velkommen til at kontakte os påbilly@billy.dk,60 24 60 24eller skrive til os på chatten.

For at opsummere, så bør du altid lade dig momsregistrere for at kunne gøre brug af dine fradrag og for ikke at komme i klemme, hvis du skulle opnå en omsætning på over 50.000 kr. Husk dog, at der skal indberettes en momsopgørelsen enten månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt. Dette kan du se på dit registreringsbevis fra Erhvervsstyrelsen.

Har du spørgsmål til momsregistrering eller håndtering af moms i dit regnskab, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, billy@billy.dk eller på telefon 60 24 60 24.