Pengestrømsopgørelse - Hvad er pengestrømsopgørelse?

Pengestrømsopgørelse, også kaldet cash flow statement, er en opgørelse over virksomhedens indbetalinger og udbetalinger. En pengestrømsopgørelse giver et komplet overblik over virksomhedens cash flow.

Billy regnskabsprogram hjælper dig med at holde styr på økonomien i din virksomhed, så du får mere tid til at drive din kerneforretning. Prøv Billy gratis

En pengestrømsopgørelse er en del af virksomhedens årsrapport. Det er lovpligtigt for virksomheder i regnskabsklasse C og D at udarbejde en pengestrømsopgørelse. 

Hvordan laver man en pengestrømsopgørelse?

En pengestrømsopgørelse er opdelt i tre hovedkategorier: Driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Når man laver en pengestrømsopgørelse opgøres virksomhedens pengestrømme fra de forskellige kategorier primo og ultimo for en bestemt periode.

  • Driftsaktiviteter: den pengestrøm der stammer fra de daglige aktiviteter i virksomheden fx køb og salg af varer, løn og udgifter til markedsføring. Pengestrømmen fra driftsaktiviteter kan opgøres efter den direkte metode eller den indirekte metode. 
  • Investeringsaktiviteter: den pengestrøm der stammer fra en virksomheds investeringer fx køb og salg af aktiver såsom maskiner og udstyr. 
  • Finansieringsaktiviteter: den pengestrøm der stammer fra langsigtede finansieringsaktiviteter fx optagelse af lån, betaling af udbytte og afbetaling på lån. 

Når pengestrømmen fra de tre forskellige kategorier er opgjort, trækkes udbetalingerne fra indbetalingerne for at få nettopengestrømmen. 

Hvem skal lave en pengestrømsopgørelse?

Kun virksomheder der tilhører regnskabsklasse C og D har krav på at udarbejde en pengestrømsopgørelse i forbindelse med deres årsregnskab. På trods af det vælger flere virksomheder at gøre det frivilligt.

Mange långivere og investorer stiller krav til udarbejdelsen af en pengestrømsopgørelse når der søges om finansiering. Det er derfor en god idé at udarbejde en pengestrømsopgørelse, hvis du er på udkig efter ekstern finansiering til din virksomhed.

Hvad viser en pengestrømsopgørelse?

Pengestrømsopgørelsen giver et komplet indblik i virksomhedens økonomiske situation klassificeret efter pengestrømme fra regnskabsårets driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Under de forskellige kategorier vil kilderne til pengestrømmen være specificeret fx hører køb og salg af anlægsaktiver under driftsaktiviteter. 

Hvad bruges en pengestrømsopgørelse til?

For at få et realistisk indblik i den økonomiske situation hos virksomheder, bruges en pengestrømsopgørelse ofte i forbindelse med investering og valuering af virksomheder. Pengestrømsopgørelse er en essentiel del af en økonomisk analyse, og kan bruges til at vurdere om virksomheden er i stand til at skabe likviditet, udbetale udbytte og indfri gæld

En pengestrømsopgørelse kan desuden bruges til at forudse virksomheders fremtidige pengestrøm, hvilket er en fordel til at budgettere på et realistisk grundlag. 

Forskellen på pengestrømsopgørelse og en resultatopgørelse

En pengestrømsopgørelse viser en virksomheds evne til at skabe likviditet og dens solvens, hvor resultatopgørelsen viser evnen til at skabe indtjening. Pengestrømsopgørelsen er baseret på de faktiske pengestrømme for en bestemt periode. Resultatopgørelsen er derimod baseret på periodiseringer, hvilket betyder at indtægter og udgifter registreres, når de er tjent eller faktureret, og ikke først når pengene skifter hænder. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage