Hvad er solvens?

Solvens betyder, kort sagt, at man ejer mere end man skylder. En virksomhed eller person er derfor solvent, når aktiverne overstiger forpligtelserne. Det vil sige at virksomheden er mere værd end den skylder væk. Det gør det let at se for kreditorer hvilke virksomheder, der er kritiske at forhandle med, og hvilke der ikke udgør en økonomisk risiko for kreditorerne. Samtidig påvirker solvens virksomhedens kreditværdighed og giver højere sikkerhed for kreditorerne. Når aktiverne overstiger forpligtelserne, kaldes det derfor for en solvent virksomhed.

At virksomheden er solvent betyder dermed, at hvis virksomheden går konkurs eller i betalingsstandsning, vil virksomheden kunne betale alle gældsforpligtelser samt kreditorernes tilgodehavender tilbage. Således er kreditorerne sikre på ikke at miste penge, hvis der handles med virksomheden.

Hvad er solvenskrav?

Flere virksomheder, heriblandt særligt banker og andre finansielle institutioner, har særligt strenge krav i forhold til graden af solvens. Alle danske banker har et krav om en solvensbuffer på 8%. Denne procent repræsenterer relationen mellem aktiver og passiver. Kravet er vedtaget ved lov for at undgå, at bankerne selv kommer i vanskeligheder. Der vil også være solvenskrav i de fleste forsikringsselskaber.

Hvad er insolvens?

Insolvens er det modsatte af solvens. Det betyder at man skylder mere væk end virksomheden er værd i aktiver. Når en virksomhed er erklæret insolvent, kan det påvirke virksomhedens mulighed for at handle med andre virksomheder eller finde nye samarbejdspartnere drastisk. Samtidig kan det blive svært at optage lån, mens muligheden for en investor er helt udelukket. En insolvent virksomhed vil ofte være tæt på en konkurs, og det kan være vanskeligt at nå at redde.

Det er derfor vigtigt at holde nøje øje med økonomien jævnligt, og sikre at der er en god balance mellem omsætning og udgifter. På den måde kan man i mange tilfælde sørge for ikke at investere i mere, end man har råd til. Har man en ny virksomhed bør man særlig være påpasselig med, hvor meget man låner sig til, idet man endnu ikke er sikker på hvor meget man vil omsætte for og hvornår man vil kunne betale kreditorer tilbage.

Hvordan bliver man erklæret insolvent?

At blive erklæret insolvent kan faktisk være den sidste redning, for at få rettet op på den økonomiske situation i virksomheden eller som privatperson. Når du ikke har mulighed for at betale dine regninger efter utallige rykkerer og er tæt på at ryge i fogedretten med flere af dine kreditorer, kan du ansøge om en insolvenserklæring.

Du søger om en insolvenserklæring hos fogedretten, som vil vurdere hvorvidt din økonomiske situation berettiger dig til at blive tildelt en insolvenserklæring. Med denne følger også en fredningsaftale. Med en fredningsaftale kan dine kreditorer ikke kalde dig i fogedretten de følgende 6 måneder. Det gør det muligt at få mere luft i økonomien.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage