Insolvens - Hvad er insolvens?

Insolvens betyder, at en virksomhed eller en person ikke kan betale regninger eller gæld rettidigt, fordi passiverne (gælden) er større end aktiverne (værdierne). Det er kun fogedretten, som kan erklære en virksomhed eller en person insolvent.

Få nemt overblik over din virksomheds økonomi med automatisk bogføring af dine udgifter og indtægter. Prøv Billy gratis.

Ved en insolvenserklæring får virksomheden en fredningsperiode på 6 måneder, hvor kreditorerne ikke kan stille krav om tilbagebetaling, og virksomheden derfor kan få rettet op på økonomien.

Hvornår bliver du erklæret insolvent af fogedretten?

Fogeden erklærer en fysisk person eller en virksomhed insolvent, når der ikke er udsigt til at kreditorerne kan betales til tiden.

Fogedretten ser på betalingsevnen. Betalingsevnen siger noget om virksomhedens evne til at betale månedlige og årlige udgifter. Lav betalingsevne betyder, at virksomheden har begrænset eller ingen kapital til at betale kreditorerne. Det bliver typisk afsløret i virksomhedens regnskab ved en lav likviditetsgrad.

Der findes to typer insolvens: teknisk insolvens og egentlig insolvens. For begge typer insolvens gælder det, at passiverne (udgifterne) er større end aktiverne (indtægterne). Men det er kun egentlig insolvens som kan føre til en insolvenserklæring og derved en fredningsperiode.

Hvad er teknisk insolvens? 

Ved teknisk insolvens har virksomheden eller en personen stadig en betalingsevne, men samtidig er passiverne (gælden) større end aktiverne (værdierne). Betalingseven betyder, at der på den korte bane stadig kan betales regninger og afdrag på gæld. På grund af betalingsevnen vil fogedretten således ikke kunne erklære dig insolvent.

Teknisk insolvens kan også betyde, at gælden ikke kan indfries øjeblikkeligt. Eksempel: Når værdien af din ejendom er faldet så meget, at gælden i ejendommen overstiger ejendommens værdi.

Hvad er egentlig insolvens? 

Egentlig insolvens betyder, at fogedretten kan erklære dig insolvent, fordi du ingen betalingsevne har. Ved egentlig insolvens tillader økonomien ikke rettidig betaling af regninger og gæld. Samtidig er passiverne (gælden) større en aktiverne (værdierne). 

Hvad sker der, når din virksomhed er erklæret insolvent? 

Insolvenserklæringen fører til en fredningsperiode på 6 måneder. I denne periode kan kreditorerne ikke stille krav om tilbagebetaling. Det giver dig mulighed for at rette op på økonomien og samtidig sikre en fremtidig betalingsevne. Det er ligeledes en god mulighed for at forhandle dig til realistiske afdragsordninger med dine kreditorer.

I fredningsperioden kan din virksomhed ikke lave nyanskaffelser af værdi f.eks. computer, mobil eller ejendom. Hvis dette ikke overholdes, så brydes fredningsperioden. Det betyder, at kreditorerne igen kan gøre krav på tilbagebetaling, og i sidste ende kan de hive dig i fogedretten. 

Insolvenserklæringen kan også frafalde inden for fredningsperioden, hvis virksomheden igen har likvide midler til at betale kreditorerne. 

Når din virksomhed bliver erklæret insolvent, så har det ikke kun konsekvenser nu og her. I  værste fald kan det føre til en konkurs. Du risikerer også, at du ikke længere kan låne penge eller købe vare på kredit.

Hvordan undgår du konkurs ved en insolvenserklæring?

Konkurs kan blive konsekvensen af en insolvenserklæring. Før det når til en konkurs, kan du forsøge at lave en turnaround. Ved en turnaround er målet, at forbedre likviditet og lønsomhed, så din virksomhed igen får en betalingsevne.

Hvordan kan bedre likviditet redde din virksomhed økonomisk?

Ved insolvens handler det især om at skaffe kapital på den korte bane. Når du forbedrer likviditeten (virksomhedens kapital), så får du en bedre betalingsevne. En bedre betalingsevne kan redde din virksomhed ud af insolvens og væk fra en potentiel konkurs.

Ledelsen kan forbedre likviditeten ved et kapitalindskud, frasalg af aktiver m.v. Hvis din virksomhed har tilgodehavender hos kunder, så er det også en mulighed for at skaffe kapital.

Hvordan kan lønsomhed redde din virksomhed økonomisk?

Insolvens kan løses ved en bedre indtjening, og derfor er lønsomhed et vigtigt fokuspunkt, når du vil undgå en konkurs. Lønsomhed betyder, at du tjener flere penge end du bruger.

Du kan forbedre lønsomheden ved at: 

  1. Fastholde kunderne og skabe mersalg.
  2. Identificere hvad der skaber værdi for kunderne.
  3. Effektivisere marketingkronerne.
  4. Undersøge årsagen til at en potentiel kunde ikke blev til en kunde. 
  5. Sige farvel til kunder som ikke giver indtjening. 
  6. Sælge produkter/ ydelser med god fortjeneste.
  7. Reducere drift- og produktionsomkostninger.

Det handler om at lave en optimeret forretningsplan, hvor indtægterne er større end udgifterne.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage