Soliditetsgrad - Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgraden er et regnskabsmæssigt nøgletal, der viser, hvor stor en andel af aktiverne der er investeret i fremmedkapital i forhold til egenkapital. 

Vil du have et bedre indblik i din virksomheds økonomiske tilstand? Dette kan du få ved at se på din virksomheds nøgletal.

Med andre ord, så viser soliditetsgraden hvor stor en procentdel af virksomhedens aktiver, der er finansieret af virksomhedens egne penge. Hvis virksomhedens aktiver udelukkende er finansieret af egenkapital, vil soliditetsgraden derfor være 100%. Omvendt, hvis aktiverne er finansieret udelukkende af fremmedkapital, vil den være 0%.

Soliditetsgrad beregnes ved at gange virksomhedens egenkapital med 100 og derefter dividere med den samlede værdi af virksomhedens aktiver

Formlen for soliditetsgrad ser altså således ud:

egenkapital x 100 / aktiver = soliditetsgrad

Hvad bruges soliditetsgraden til?

Soliditetsgrad er et af de mange nøgletal, som er vigtigt at have styr på som virksomhedsejer. Soliditetsgraden bruges til at give en indikation om, hvor modstandsdygtig den pågældende virksomhed er overfor eventuelle tab. Yderligere er soliditetsgraden et interessant nøgletal for långivere og kreditorer, som lægger penge i virksomheden.

Hvis virksomheden har en lav soliditetsgrad, kan det være sværere at få et lån i banken, eller tiltrække nye investorer. Dette er fordi, at en lav soliditetsgrad er forbundet med højere risiko. Hvis en virksomhed ikke kan låne penge i eventuelle krisetider, er der en høj risiko for, at virksomheden kan gå konkurs, da perioder med underskud vil have en stor negativ påvirkning på egenkapitalen. 

Det er derfor vigtigt at opretholde en tilfredsstillende soliditet i virksomheden. 

Hvad er en god soliditetsgrad?

I vurderingen af virksomhedens soliditetsgrad bør der dog også tages hensyn til forventningerne til virksomhedens vækstpotentiale og fremtidig indtjening.

Som tommelfingerregel bør soliditetsgraden helst ligge på omkring 30-40 % for veletablerede virksomheder, mens den oftere vil være lavere for nyere virksomheder, som endnu ikke har opsparet overskud

Det kan dog være en god ide at finansiere nye aktiver med fremmedkapital, da det kan være nødvendigt for virksomhedens vækst, især for nye virksomheder. Derfor bør der i vurderingen af virksomhedens soliditetsgrad også tages hensyn til forventningerne til virksomhedens vækstpotentiale og fremtidig indtjening.

Hvordan kan soliditetsgraden forbedres?

Hvis soliditetsgraden i virksomheden ligger under et tilfredsstillende niveau, er der flere måder hvorpå den kan forbedres. Først og fremmest kan du indskyde flere penge i selskabet, for at øge egenkapitalen. Yderligere kan et øget salg, og dermed også et øget resultat, også hjælpe til at forbedre soliditetsgraden, ved at reinvestere overskud i virksomheden.

En anden måde hvorpå soliditetsgraden kan forbedres, er ved at sælge ud af virksomhedens aktiver. På den måde vil antallet af aktiver i virksomheden reduceres, og egenkapitalen vil dermed finansiere en større procentdel af virksomhedens tilbageværende aktiver. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage