Hvad er soliditetsgrad?

Soliditetsgraden er et regnskabsmæssigt nøgletal, der viser, hvor stor en andel af aktiverne der er investeret i fremmedkapital i forhold til egenkapital. Derfor giver soliditetsgraden indblik i, hvor modstandsdygtig virksomheden er overfor eventuelle tab.

Soliditetsgrad = egenkapital x 100 / aktiver

En lav soliditetsgrad indikerer en lille modstandsdygtighed overfor tab, idet egenkapitalen er forholdsvis lille. Der er en høj risiko for, at virksomheden går konkurs i krisetider, da perioder med underskud vil have en stor negativ påvirkning på egenkapitalen.

En lav soliditetsgrad indikerer en høj risiko for långiverne, idet långiverne vil lide tab, når hele egenkapitalen er væk, og virksomheden vil derfor også have sværere ved at optage nye lån. En lav soliditetsgrad kan således også føre til dårlige lånebetingelser for virksomheden.

Som hovedregel bør soliditetsgraden overstige 30-40 % for veletablerede virksomheder, mens den oftere vil være lavere for nyere virksomheder, som endnu ikke har opsparet overskud.

I vurderingen af virksomhedens soliditetsgrad bør der dog også tages hensyn til forventningerne til virksomhedens vækstpotentiale og fremtidig indtjening.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Billy Regnskabsprogram og laptop frontpage billede

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.