Hvad er en postering?

Hvad er en postering?

Posteringer er de registrerede saldoændringer, der fremgår på en konto. Hver gang man krediterer og debiterer på en konto laver man en postering, og man vil derfor altid se minimum to bevægelser ved hver postering – én på debet og én på kredit. Dog vil der som oftest være tre posteringer på en faktura eller en regning, herunder én på en udgifts-/indtægtskonto, én på en bankkonto, samt én på en momskonto. Dertil kan der være yderligere posteringer afhængigt af, hvor mange forskellige konti der benyttes når bilaget skal konteres. Typisk vil en transaktion indeholde dato, en uddybende tekst, debet/kredit bevægelser og hvilke konti der sker ændringer på.

Forskellige typer af posteringer

Der findes typisk to forskellige typer af posteringer: Normale posteringer og modposteringer.

Normalpostering
Når samtlige poster både registreres på en debet- og en kreditkonto er det kendt som det dobbelte bogholderi. Det betyder, at der altid er ligevægt mellem debet og kredit, og det er dermed let at opdage eventuelle fejl i regnskabet.

Modpostering
Fra tid til anden kan det ske, at en postering bogføres på den forkerte kunde eller at der er benyttet forkerte konti ifbm. bogføringen. Så skal bevægelserne på hhv. debet/kredit tilbageføres ved at lave en modsatrettet postering. For eksempel hvor man debetere den konto man har krediteret tidligere. Dette kaldes en modpostering.

Eksempel på bogføring af en regning - antal posteringer
Scenarie - du har modtaget en regning fra en dansk leverandør.

Beløbet posteres typisk på tre konti, når du opretter en regning: En udgiftskonto, købsmoms og skyldig til leverandører. Det betyder, at der sker en ændring på de tre konti. Derfor tæller det som 3 posteringer.

Når du herefter betaler din leverandør posteres der på: Skyldig til leverandører og din bankkonto. Det betyder, at der sker en ændring på to konti. Derfor tæller det som 2 posteringer.

Din skyldig til leverandør konto nulstilles og posteringen på bankkontoen indikerer at du har betalt regningen.

Hver gang saldoen stiger eller falder på en konto, tæller det som en postering. Derfor vil oprettelsen og betalingen af regningen i det konkrete eksempel give 5 posteringer (3+2 = 5).

Eksempel på en modpostering af en regning - antal posteringer
Scenarie - du har netop betalt en regning, men du finder ud af at betalingsdatoen ikke er korrekt.

Din skyldig til leverandør konto nulstilles og posteringen på bankkontoen indikerer at du har betalt regningen. Det er 2 posteringer

Men du har opdaget, at det er en forkert betalingsdato, og det skal nu rettes/ modposteres. Derfor krediterer du på Skyldig til leverandør kontoen og debiterer på din bankkonto. Det giver 2 posteringer mere.

Regningen skal nu registreres med den korrekte betalingsdato. Derfor vælger du den rette betalingsdato og debiterer på Skyldig til leverandørkontoen og kreditere på din bankkonto. Det giver 2 posteringer mere.

I alt giver denne modpostering 6 posteringer (2+2+2 = 6).

Hvis du synes, det virker kompliceret så bare rolig. I Billy sker det hele selvfølgelig automatisk, men nu har du en forklaring på, hvordan vi tæller posteringer i Billy.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage