Pil tilbage til Billypedia

Hvad er debet og kredit?

Hvad er debet og kredit?

Debet og kredit angiver hver sin side af balancen og resultatopgørelsen i det dobbelte bogholderi og bruges til bogføring af virksomhedens økonomiske posteringer.

For resultatopgørelsen gælder, at omkostningerne har en debetsaldo, mens omsætningen har en kreditsaldo.

For balancen gælder, at aktiverne har en debetsaldo, mens passiverne har en kreditsaldo.

For konti med en debetsaldo gælder

  • Saldoen stiger ved at debitere kontoen
  • Saldoen falder ved at kreditere kontoen

For konti med en kreditsaldo gælder

  • Saldoen stiger ved at kreditere kontoen
  • Saldoen falder ved at debitere kontoen

Ifølge det dobbelte bogholderis princip skal der altid debiteres og krediteres lige store beløb.

Eksempel
Hvis en håndværker køber en ny boremaskine til 1.000 kr., som bliver betalt fra kassen, skal der krediteres 1.000 kr. i kassen (aktiver i balancen) og debiteres 1.000 kr. på materielle anlægsaktiver (aktiver i balancen).

Fik du svar på dit spørgsmål?

Billy regnskabsprogram crying logoBilly regnskabsprogram logoBilly regnskabsprogram happy logo

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.