Hvad er produktansvarsloven?

Produktansvarsloven kommer i spil, hvis du eller en genstand kommer til skade under brug af et produkt, der er defekt. Sker dette har du ret til erstatning af enten producenten eller mellemhandleren, som er produktansvarlig. Produktansvarsloven fortæller altså noget om, hvem der er ansvarlig for en skade, som et defekt produkt har forvoldt.

Produktansvarsloven bygger på et EU-direktiv og omfatter kun produkter i forbindelse med private forbrugere. Det vil sige, at produktansvarsloven ikke er gældende ved produkter til erhvervsformål.

Forkortelsen af produktansvarsloven er PAL.

Hvad er et produktansvar?

Produktansvarsloven siger, at producenten og mellemhandleren har et ansvar for det produkt, som de sælger. Har produktet forvoldt skade på enten en person eller genstand, er producenten eller mellemhandleren erstatningsansvarlige.

Før der kan være tale om erstatning, er der en række betingelser, som skal være opfyldte:

  • Der skal være tale om et produkt. Det vil sige, et fysisk produkt eller en del af produktet. Det kan være alt fra en kaffekop til en bil.
  • Produktet skal være defekt.
  • Der skal være sket en skade som følge af et defekt produkt.

Hvis du selv har brugt produktet på en uhensigtsmæssig måde, kan du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning, hvis du har været skyld i en skade på produktet.

Lad os tage et eksempel:
Hvis du har købt et stykke tøj, hvor det tydeligt fremgår, at tøjet skal vaskes for at undgå, at farven f.eks. smitter af på din sofa. Vælger du ikke at vaske tøjet, og tøjet smitter af på din sofa, kan du ikke kræve erstatning.

Hvad betyder defekt?

Et produkt er defekt, hvis det ikke lever op til den sikkerhed, som man med rette kunne forvente. Når det vurderes, om hvorvidt et produkt er defekt, lægges der stor vægt på, om produktet er markedsført på en forsvarlig måde.

Der findes flere typer af defekter:

  • Hvis produktet afviger fra standarden (sten i et brød)
  • Konstruktionsfejl
  • Udviklingsskader (f.eks. ukendte bivirkninger ved medicin)
  • Systemskade (en allerede kendt fare ved produktet)

Eksempel på produktansvarsloven

Et eksempel på hvornår produktansvarslovens regler benyttes, er hvis du eksempelvis har købt et rugbrød, som indeholder en sten. Stenen er en farlig genstand, og den kan forårsage alvorlig sygdom, hvis du spiser den. I et sådan tilfælde kan du kræve erstatning af producenten eller mellemhandleren efter de almindelige erstatningsregler.

Et andet eksempel kunne være, hvis du havde købt en computer, som grundet en defekt, lavede store skader på en anden genstand. Igen vil du kunne kræve erstatning af enten producenten eller mellemhandleren.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage