Søgnehelligdage – hvad er en søgnehelligdag?

En søgnehelligdag er en helligdag, som falder på en almindelig hverdag, hvor man ellers skulle have været på arbejde eller i skole.  

Håndtér søgnehelligdage og hold styr på din løn direkte fra Billy. Salary lønsystem er integreret direkte i Billy og gør det dermed ekstra nemt for dig, at håndtere din lønadministration hurtigt og effektivt.

Søgnehelligdage eller SH-dage betyder dermed helt enkelt; en helligdag som falder på en hverdag. Det er altså ikke så kompliceret, som du måske har gået og frygtet.

Hvor helligdage ofte er opstået i en religiøs kontekst, er de i dag fastsat af staten som betalte fridage. Flere af disse helligdage falder henholdsvis fast eller uregelmæssigt på hverdage, og defineres i disse tilfælde som søgnehelligdage.

Hvilke helligdage er søgnehelligdage?

Eftersom at helligdagene ikke falder de samme datoer hvert år, så kan det variere, hvor mange dage, der betegnes som helligdage og søgnehelligdage. Der er dog nogle helligdage, som altid er søgnehelligdage:

  • Skærtorsdag, langfredag og 2. Påskedag
  • Kristi Himmelfartsdag
  • Pinsedag

Udover de faste SH-dage, så er der også en række helligdage, der sommetider falder som søgnehelligdage. Disse er:

  • 1. Juledag
  • 2. Juledag
  • Nytårsdag

Endelig kan det være godt at notere sig, at der også findes en række dage, som for mange er betalte fridage, men ikke defineres som helligdage. Her er der tale om følgende dage:

  • 1. maj
  • Grundlovsdag
  • Juleaftensdag
  • Nytårsaftensdag

Her er det vigtigt at have styr på, hvilken overenskomst dine medarbejdere følger, da det har indvirkning på hvilke betalte fridage de har ret til, og hvilke lønkrav der er, hvis de arbejder på helligdage eller SH dage. Du kan blive klogere på de forskellige overenskomster på for eksempel Dansk Industris hjemmeside.

Arbejde på en søgnehelligdag

Arbejde på en SH-dag er generelt ikke tilladt i Danmark, medmindre visse vilkår er opfyldt. Overenskomster og arbejdsretlige aftaler stipulerer ofte, at medarbejdere skal have fri med løn på disse dage, eller modtage tillæg for at arbejde. Derfor er søgnehelligdage også arbejdsgiverbetalte. Dette understøtter idéen om SH-dage som perioder for hvile og festligheder, snarere end almindelige arbejdsdage. 

Fremtiden for søgnehelligdage

Som samfundet udvikler sig, står SH-dage over for nye udfordringer, herunder hvordan de tilpasser sig et stadigt mere multikulturelt samfund. Debatter om inklusion og relevansen af traditionelle helligdage i en sekulariseret tid kan forme fremtidige beslutninger om, hvilke dage der fortsat bør anerkendes som officielle fridage. Et eksempel på dette er store bededag, som ikke længere anerkendes som en fridag fra arbejdet. 

Søgnehelligdage er mere end blot fridage; de er en vigtig del af Danmarks kulturelle og sociale landskab, som er med til at understøtte den danske arbejds- og fritidsbalance.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage