Sådan forhandler du løn med en medarbejder

Forfatter:Amanda Nielsen
Dato:20. august 2021
Læsetid:4 minutter

En lønforhandling med en medarbejder er for nogle virksomhedsejere en svær samtale. I nogle tilfælde er resultatet glade medarbejdere, som har fået indfriet deres forventninger. Men i andre tilfælde kan lønforhandlingen resultere i skuffede og demotiverede medarbejdere. Du kan gøre meget for at undgå, at det sker ved at forberede dig inden.

Her får du en guide til, hvordan du forbereder og gennemfører samtalen om løn, så både du og dine medarbejdere kommer godt ud af forhandlingssituationen.

Det er vigtigt at overveje, hvilke forventninger medarbejderen kan have til samtalen og forhandlingssituationen. Hvis du ved, om medarbejderen har høje eller lave forventninger, kan du bedre forberede dig på eventuelle konfliktelementer og møde argumenter fra medarbejderen på en konstruktiv måde.

6 gode råd til lønforhandlingen med din medarbejder

1. Forbered dig til samtalen

Inden samtalen er der en række overvejelser, du bør gøre dig

Hvad er dit økonomiske råderum? Hav nogle punkter parat, som du kan forhandle på. Det kunne fx. være flexordning eller gratis telefon.

Undersøg markedet. Hvordan ligger den pågældende medarbejders løn i forhold til andre i samme stilling? Spørg dit netværk, andre folk i branchen eller din fagforening.

Overvej hvad der motiverer din medarbejder, tænk over hvilke af dine medarbejders mål, du gerne vil understøtte? Måske har din medarbejder et ønske om efteruddannelse, flere ansvarsområder, eller nogle bestemte arbejdsopgaver.

2. Lyt til din medarbejder

Forholdet mellem leder og ansat er som udgangspunkt et langstrakt samarbejde. For at bibeholde et godt samarbejde i fremtiden er det vigtigt at vise empati og forståelse for medarbejderens ønsker.

Husk at lønnen ikke er det eneste, der motiverer en medarbejder. Du kan ikke købe motivation.

Derfor skal den forestående samtale ikke kun handle om løn. Inddrag nogle andre motivationsfaktorer. På den måde får du mere rum i forhandlingen og mulighed for i højere grad at forhandle interessebaseret frem for blot at fordele det, der nu engang er til rådighed. Det kan være en mulighed i stedet at se på titler, arbejdsopgaver, uddannelse, arbejdstid og fleksibilitet. Hav dine forhandlingspunkter parat.

3. Giv et klart svar

Giv et klart, respektfuldt nej i forhold til de ønsker, du ikke kan imødekomme. Det skal være klart nok til at blive hørt. Et godt nej kan samtidig indeholde et ja. Det kan være et ja til noget andet, en åbning i forhold til en anden løsning i fremtiden. Det handler om at være åben og fleksibel i forhold til eventuelle løsninger, som kan have en anden arbejdsmæssig værdi for medarbejderen.


4. Bed om feedback

Hvis du ikke automatisk kan se, om medarbejderen er tilfreds med udfaldet af samtalen, er det en god ide at spørge. Du vil ikke risikere at forlade samtalen i den tro, at medarbejderen er godt tilfreds og overrasket sidde med en opsigelse i hånden 3 uger senere. Så er det bedre at vide, om medarbejderen har været tilfreds med udfaldet, så du har en chance for at gøre det bedre, eller du i det mindste ved, at du har en utilfreds medarbejder som kan finde på at se sig om efter et andet job.


5. Få noget på skrift

Det er også en god ide at skrive det ned, som I er blevet enige om og dele dette med medarbejderen f.eks. i en e-mail. Bed gerne medarbejderen om at svare på mailen, og bekræfte at vedkommende er enig i det, du mener, I er kommet frem til. På den måde risikerer I ikke senere at blive uenige om, hvad I er kommet frem til, og I har noget konkret at tage udgangspunkt i til næste lønforhandling. Det er også en god ide at blive enige om, hvornår næste lønforhandling finder sted, hvis dette ikke står i kontrakten allerede.


6. Evaluér din samtale

Tænk efterfølgende over samtalen. Hvad gik godt, og hvad der gik mindre godt? Skriv det ned, så du kan bruge det i fremtiden. Det er også en god ide at notere ned, hvis medarbejderen har nævnt et konkret beløb, så du har det i dine noter til næste gang. På den måde virker du velforberedt, og du har noget at forholde dig til, når du skal forberede dig til næste samtale.

Husk at samtalen ikke skal være en kamp, hvor den ene skal gå ud som vinder og den anden som en taber. Begge parter skal helst forlade samtalen med en følelse af, at de har fået noget med sig. Virksomheden har ikke noget at vinde på utilfredse medarbejdere i længden, så det er en klar fordel at gå ind til denne samtale med et win/win-mindset.

  • Mobile-app trends 2024
  • Trends for e-handel i 2024 - Se hvad du skal være opmærksom på 
  • Gratis budgetskabelon – få overblik over din virksomheds økonomi