Gode råd til dig, der genåbner din forretning

Dato:13. maj 2020
Læsetid:5 minutter

Der er godt nyt for de danske virksomheder, der i de sidste to måneder har været nedlukket på grund af coronakrisen. Aftalen om den anden fase af genåbningen af Danmark gør det nemlig muligt for de mange butiksejere at genåbne deres forretninger, og lade deres medarbejdere vende tilbage på arbejdspladsen.

Myndighederne har i den forbindelse fastlagt en række forudsætninger for selve genåbningen. Derfor giver vi dig i dette blogindlæg et overblik over de smitteforebyggende retningslinjer og krav, du som virksomhedsejer skal overholde, når du genåbner din forretning.

Rådene er baseret på myndighedernes udstukne retningslinjer for genåbning af virksomhed.

Hvilke medarbejdere må vende tilbage på arbejde og hvordan?

Hvis dine medarbejdere har arbejdet hjemme indtil nu og opretholdt deres arbejdsfunktion, som hvis de var på kontoret, bør de som udgangspunkt kunne fortsætte hjemmearbejdet. Hvis hjemsendelsen derimod har gjort det markant sværere for dem at være produktive, eller hvis det har haft negativ betydning for værdiskabelsen i din virksomhed, må du gerne lade dine medarbejdere komme tilbage på arbejdspladsen. Det gælder dog ikke for tvangslukkede virksomheder, såsom tatovører eller fitnesscentre. Hvis du har medarbejdere, der er i risikogruppen, eller som er særligt udsatte for smitte, bør du altid opfordre vedkommende til blive hjemme.

Når du lader dine medarbejdere møde ind, skal du forsøge at tilrettelægge forskudte mødetider, så I undgår at være for mange på arbejde samtidig. Hvis du har en større virksomhed med mange ansatte, der kommer på arbejde med kollektiv trafik, bør du også lade dem rejse forskudt af hinanden uden for myldretiden, så smitterisikoen minimeres så meget som muligt.

Hvordan indretter du din virksomheds arbejdsplads forsvarligt?

Det første skridt for genåbningen af din virksomhed er at indrette arbejdspladsen for dine ansatte og besøgende forsvarligt. Det vil sige, at du skal følge de helt generelle retningslinjer for hensigtsmæssig adfærd og sikre god afstand, så du skaber tryghed for dine kunder og medarbejdere.

Erhvervsministeriet har sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed og Beskæftigelsesministeriet udgivet et sæt retningslinjer, som vejleder erhvervsdrivende til en ansvarlig indretning af kontorarbejdspladser og af liberale serviceerhverv.

Til dig, der har en kontorarbejdsplads

Det anbefales, at du spreder dine medarbejdere over flere lokaler og forsøger at lade dem arbejde i skiftehold. Du skal også sørge for at holde forsvarlig afstand mellem skriveborde, eventuelt sætte afstandsmærker på jeres gulve og undgå at alle spiser frokost samtidig. De fysiske eksterne møder i din virksomhed skal stadig erstattes med digitale mødeløsninger såsom Google Hangouts, Zoom eller Skype. Og så skal alle forretningsrejser undlades, og deltagelse på kurser og konferencer i videst muligt omfang også ske virtuelt. Hvis du vil finde inspiration til gode digitale værktøjer til at afholde virtuelle møder, kan du læse mere her.

Til dig, der driver en butik

Når du indretter din butik ved genåbning, skal du sikre, at der kan holdes forsvarlig afstand mellem dine medarbejdere og kunder. Hvis der er meget kundekontakt i din butik, bør du sammen med dine medarbejdere prøve at gennemgå jeres processer for at finde på nye løsninger, der kan minimere kundetætheden mest hensigtsmæssigt. Sørg også for at fjerne de ejendele i din butik, som er særlig udsat for hyppig berøring såsom gratis magasiner, blade eller produkttestere.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du faktisk må åbne din butik, kan du se vejledningen om, hvem der må holde åbent, og hvem der fortsat skal holde lukket her.

Hvordan opretholder du en ansvarlig hygiejne på arbejdspladsen?

Når du genåbner din private virksomhed, arbejdsplads eller butik, skal du selvfølgelig have ekstra fokus på god hygiejne og rengøring. Det gælder særligt de steder, som hyppigt berøres af mange såsom bordplader, gelændere, håndtag, kaffemaskiner og toiletter. Vand og sæbe skal være tilgængeligt for alle, og du kan med fordel opstille godt med håndsprit til fri afbenyttelse for både medarbejdere og kunder. Derudover skal du oplyse alle dine medarbejdere om at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hensigtsmæssig adfærd og god hygiejne.

Du kan eksempelvis hænge vejledende plakater op om korrekt håndhygiejne ved håndvaskene på din virksomheds arbejdsplads.

Her kan du gratis hente plakater og informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen.

Hvordan håndterer du en medarbejder med smitte eller symptomer?

Det er kun muligt at genåbne din virksomhed under forudsætningen af, at smitten stadig kan holdes nede. Derfor anbefales det, at du skal være ekstra forsigtig, hvad angår dine medarbejders symptomer og tegn på smitte. Fastlæg en klar plan og kommunikation i din virksomhed omkring, hvad I gør, når en medarbejder enten har symptomer eller bliver konstateret smittet. Det kan eksempelvis være, at den syge medarbejders arbejdsstation skal rengøres udførligt, når medarbejderen testes positiv, eller at medarbejderen skal blive hjemme mindst to dage efter, vedkommende har udvist symptomer på smitte. Hvis du har medarbejdere, hvis familie oplever symptomer eller er smittede, bør vedkommende testes, før de må møde ind på arbejdspladsen igen.

Nyttig information om smitteforebyggelse ved genåbning af din forretning

Erhvervsministeriet, Sundhedsmyndighederne, Arbejdstilsynet og en række andre har udarbejdet nogle konkrete retningslinjer, som du kan lade dig vejlede af i forbindelse med genåbningen af din virksomhed.

Herunder finder du nyttige links, hvor du kan læse:

5 gode råd, når du genåbner din virksomhed

  • Bed dine medarbejdere om at undgå kollektiv trafik i myldretiden eller at tage cyklen på arbejde
  • Lad dine medarbejdere blive hjemme ved sygdom eller tegn på milde symptomer
  • Minimér fysisk kontakt, og planlæg arbejdet, så dine medarbejdere og kunder kan holde hensigtsmæssig afstand
  • Stil håndsprit eller håndvask til rådighed, og ophæng informationsmateriale om god hygiejne
  • Prioritér regelmæssig rengøring overalt på arbejdspladsen

  • Technostress - Hvad er det og hvordan kan du håndtere det?
  • Kom godt fra start med ESG-rapportering
  • Helligdage og søgnehelligdage i 2024