Hvad er en funktionær?

Forfatter:Kristian Holte
Dato:7. september 2015
Læsetid:2 minutter

Hvad er en funktionær egentlig?

**Har du nogensinde hørt ordet funktionær? Er du tvivl om, hvad det præcis betyder? Og hvad konsekvensen er for dig som arbejdsgiver?

Hvis du er, er du ikke alene.**

Jeg hører tit fra arbejdsgivere, som er i tvivl om hvad en funktionær er, og hvilken betydning det har for netop deres virksomhed. Mange er nervøse for at gøre noget forkert og vil gerne være så godt klædt på som muligt, når de skal ansætte medarbejdere.

1. Hvad betyder funktionær?

En funktionær er en medarbejder, som har bestemte rettigheder.

De rettigheder har medarbejderen uanset, om du som arbejdsgiver har aftalt rettighederne med medarbejderen i en ansættelseskontrakt eller ej. En medarbejder der er funktionær kan i langt de fleste tilfælde ikke fraskrive sig de rettigheder, som lovgivningen giver medarbejderen. Som arbejdsgiver kan du godt give medarbejderen bedre rettigheder, men for det meste ikke dårligere rettigheder.

Ikke alle medarbejdere er funktionærer. Det er kun medarbejdere der udfører en bestemt type arbejde, som er funktionærer.

De medarbejdere som ikke er funktionærer har ikke de rettigheder, som funktionærer har. Til gengæld har medarbejdere der ikke er funktionærer, ofte rettigheder efter en såkaldt overenskomst.

2. Hvilke medarbejdere er funktionærer?

Det er kun medarbejdere der udfører en bestemt type arbejde, der er funktionærer.

Groft sagt findes der fem forskellige typer funktionærer:

  • Medarbejdere der arbejder på kontor- Medarbejdere der arbejder med salg- Medarbejdere der leder andre medarbejdere- Medarbejdere der arbejder med såkaldt teknisk arbejde- Medarbejdere der arbejder med såkaldt klinisk arbejde

3\onærloven (og domstolene) afgør, om en medarbejder er funktionær eller ej.

Hvis en medarbejder opfylder kravene, kan du ikke aftale med medarbejderen, at medarbejderen ikke skal være funktionær. Til gengæld kan du godt aftale med en medarbejder, der ikke er funktionær, at personen skal have de samme rettigheder som en funktionær.

Den bedste måde at håndtere medarbejdere der er funktionærer, er med en skriftlig ansættelseskontrakt. Selvom en funktionær ikke kan fraskrive sig alle sine rettigheder, findes der en række vigtige områder, hvor du som arbejdsgiver kan beskytte dig og dine interesser.

De områder omfatter blandt andet prøveperiode, langvarig sygdom hos medarbejderen og “tyveri” af virksomhedens kunder.

Kristian Holte Advokat og CEO hos Qontra

  • Technostress - Hvad er det og hvordan kan du håndtere det?
  • Kom godt fra start med ESG-rapportering
  • Helligdage og søgnehelligdage i 2024