Nye regler for ejendomsskatter på erhvervsejendomme

Forfatter:Nanna Bredberg
Dato:19. februar 2024
Læsetid:4 minutter

Grundskyld, ejendomsskatter, dækningsafgift og ejendomsvurdering kan hurtigt tage pusten fra de fleste. Men den kedelige sandhed er, at der fra 1. januar 2024 er kommet nye regler for ejendomsskatter på erhvervsejendomme.

Ejer du en erhvervsejendom? Så læs med, og bliv klædt godt på til at forstå og imødekomme de nye skatteregler for erhvervsejendomme.

Hvad betyder de nye 2024 skatteregler for erhvervsejendomme?

Tilbage i 2021 vedtog Folketinget en ny metode for vurdering af erhvervsejendomme. Ejendomsvurderingen sker derfor nu på baggrund af statens vurdering af din boligs værdi, baseret på ejendomsværdi og grundværdi. Overordnet set betyder de nye ejendomsskatteregler:

  • Lavere grundskyldspromille
  • En grænse for, hvor meget grundskylden og dækningsafgiften må stige, år for år
  • Mulighed for at fastholde dækningsafgiften som du betalte i 2023
  • Betalingen overgår til Skattekontoen

Som udgangspunkt vurderes ejendomme hvert 2. år, men fordi 2023 vurderingen er forsinket, vil der nu være tale om en foreløbig vurdering, hvorpå dine ejendomsskatter for 2024 og 2025 er beregnet.

Før eller senere, vil der derfor ske efterreguleringer, som kan resultere i enten efteropkrævninger eller penge retur. I tilfælde af at du har betalt for meget, får du som ejer en rentegodtgørelse, hvilket ikke er tilfældet ved en eventuel efteropkrævning.

To typer af ejendomsskatter på erhvervsejendomme

Vidste du at der findes to typer af ejendomsskatter? Bliv klogere på, hvad henholdsvis grundskyld og dækningsafgift indebærer.

Hvad er grundskyld?

Grundskyld er den kommunale skat af den grund, som du ejer. Denne beregnes som en promille af grundværdien, baseret på den offentlige ejendomsvurdering.

I tråd med de nye regler, skal kommunerne fra 2024 fastsætte promillen indenfor et loft sat af Folketinget, hvilket betyder lavere grundskyldspromiller i alle landets kommuner. Se grundskyldspromillen for din kommune her.

Hvad er dækningsafgift?

I 33 kommuner opkræves der, udover grundskyld, også en dækningsafgift på nogle typer af erhvervsejendomme. Denne beregnes på baggrund af grundværdien af den offentlige vurdering. Eftersom den offentlige ejendomsvurdering er steget, vil man som ejer formentlig opleve en markant højere dækningsafgift end tidligere.

Hvis din dækningsafgift er steget grundet den foreløbige vurdering, kan du søge om at fastholde dækningsafgiften som du betalte i 2023. Ansøg om fastholdelse senest 8. marts 2024.

I løbet af 2024 forventer Folketinget at vedtage et loft på, hvor meget dækningsafgiften må stige. Denne vil derfor indgå som en del af den endelige 2023 ejendomsvurdering, og slå igennem i den kommende efterregulering.

Hvad skal du gøre for at imødekomme de nye skatteregler for erhvervsejendomme?

Tidligere var det kommunerne, som opkrævede ejendomsskatter, men nu ligger opkrævningen hos Skatteforvaltningen. Du vil modtage opkrævningen af grundskyld, og den eventuelle dækningsafgift, i din digitale postkasse, som fremadrettet betales over Skattekontoen.

Ejendomsskatterne betales i 2 rater om året, uanset hvilken type erhvervsejendom du har. Du kan læse mere om, hvordan du betaler dine ejendomsskatter på Vurderingsportalen.

Vigtige datoer og frister, når du ejer en erhvervsejendom

Har du styr på alle frister? Herunder finder du et overblik over frister for betaling og ansøgninger, samt et overblik over, hvornår de endelige ejendomsvurderinger forventes at være klar:

11. december 2023 – Offentliggørelse af de foreløbige 2023 vurderinger, hvorpå 2024 ejendomsskatterne beregnes. De endelige vurdering er endnu ikke færdige.

1. januar 2024 – De nye regler om ejendomsskatter på erhvervsejendomme træder i kraft.

8. marts 2024 – Frist for at søge om fastholdelse af dækningsafgift. Hvis dækningsafgiften differentierer fra den du betalte i 2023, så kan du ansøge om at betale det samme i 2024.

2. april 2024 – Frist for betaling af første rate af grundskyld og eventuel dækningsafgift. Denne kan dog tidligst betales 5 hverdage før fristen.

1. august 2024 - Frist for betaling af anden rate af grundskyld og eventuel dækningsafgift. Igen, vær opmærksom på at denne tidligst kan betales 5 hverdage før fristen.

Fra 2025 – Det forventes her, at 2021 vurderingerne er klar. Eftersom 2021 vurderingen ikke var klar da skatterne blev beregnet for 2022 og 2023, har der været tale om foreløbige ejendomsskatter, disse skal derfor efterreguleres.

Fra 2025/2026 – Det forventes her, at de endelige 2023 ejendomsvurderinger er klar. Hvis den endelige vurdering differentierer sig fra den foreløbige, bliver denne efterreguleret.

Følg med på Vurderingsportalen for de seneste opdateringer.

  • Kom godt fra start med ESG-rapportering
  • Helligdage og søgnehelligdage i 2024
  • Vigtige datoer for virksomheder i 2024 - Få et hurtigt overblik her