Skal du ansøge om et rentefrit momslån?

Billy regnskabsprogram forfatter

Anna-Dora Maron

13. april 2021

Skal du ansøge om et rentefrit momslån?

Den 1. marts var fristen for at indberette dobbeltmoms. Det var en hård omgang for mange virksomheder, der i forvejen har blødt under coronakrisen.

Som hjælp til at betale dobbeltmoms, tilbyder regeringen et rentefrit momslån.

Men hvad gør lånet helt præcist? Og er det en god idé at tage det?

Vi giver dig svaret her. 

Hvad er et rentefrit momslån?

Fredag den 29. januar kom der nyt om momsindberetning den 1. marts. 

Momsfristen blev ikke udskudt, men i stedet har regeringen åbnet for et rentefrit momslån. Formålet med lånet er at hjælpe de virksomheder, der kæmper med at skulle betale den dobbeltmoms, der skulle indberettes for både 1. og 2. halvår 2020 samt 3. og 4. kvartal 2020.

Med det rentefrie momslån kan du låne beløbet rentefrit, som svarer til den moms, du har afregnet den 1. marts. 

Du skal senest tilbagebetale lånet den 1. februar 2022. 

Men skal du overhovedet ansøge om et rentefrit momslån? Og hvilke fordele og ulemper er der ved at tage et? 

Vi har svaret på alt, du skal vide, om det nye rentefrie momslån.

Hvem kan ansøge om rentefrit momslån?

Tilbuddet om et rentefrit momslån er til små og mellemstore virksomheder, der har brug for ekstra økonomisk råderum i en hård tid. 

Du kan ansøge om lånet, uanset om du betaler kvartalsvis moms eller halvårsmoms. 

Du skal dog opfylde en række betingelser for at du kan få det rentefrie lån. 

Betingelserne er:

  • Du kan låne beløbet, som er baseret på dine momsangivelser. 
  • Du kan ikke søge om lånet, hvis din virksomhed er gået konkurs, under rekonstruktion eller tvangsopløsning.
  • Du får modregnet din gæld i forhold til det beløb, du får udbetalt, hvis du har gæld til det offentlige. 

 

Eksempel

Du har en virksomhed, der omsætter for 3 millioner kroner årligt. I gennemsnit skal du betale 262.000 kroner i moms hvert halve år. 

Den nye momsordning giver dig mulighed for at tage et rentefrit momlån på op til 525.000 kroner, som først skal betales tilbage den 1. februar 2022. 

Hvornår er fristen for at ansøge?

Sidste frist for at ansøge om lånet er onsdag den 14. april 2021.

Du ansøger lige her

Hvornår skal lånet tilbagebetales?

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

Får du ikke betalt lånet tilbage i tide, vil din virksomhed få gæld til staten. Det kan blive en dyr affære, fordi du skal betale renter af din gæld.

Derudover vil du modtage en rykker, hvis din virksomheds gæld overstiger 5.000 kroner. Kan du stadig ikke betale det skyldige beløb, vil din gæld blive sendt til inddrivelse.

Har jeg brug for et rentefrit momslån?

Der er flere forhold, der har indflydelse på, om du skal tage et rentefrit momslån eller ej. Derfor kan det være svært at vurdere, om det er en god eller dårlig idé at ansøge om lånet. 

For det første skal du gøre dig klart, hvordan du vil bruge lånet. Her vil det være en god idé  at lave et budget over virksomhedens fremtidige indbetalinger og udbetalinger. 

For det andet skal du undersøge, om din virksomhed kan tilbagebetale lånet igen inden den 1. februar 2022. Der er nemlig lang tid til, du skal betale lånet 

Du skal derfor have et skarpt blik på din økonomi og fremtidige betalinger, før du ansøger om lånet.

Du kan blandt andet starte med at undersøge, hvornår du næste gang skal betale moms, A-skat og AM-bidrag.

Derudover skal du også have overblik over dine faste udgifter:

  • Husleje
  • Vand, el- og varmeforbrug
  • Forsikring
  • Abonnementer
  • Telefon og internet
  • Lønninger

Har du en produktionsvirksomhed, vil dine omkostninger variere. 

Ved at få styr på både momsfrister og dine faste omkostninger, finder du ud af, om du kan tilbagebetale lånet, når det er tid. 

Kan du ikke det, så drop at søge om lånet.

Du får ikke brug for lånet, hvis du kommer til at tjene mere end, hvad du skal betale for i faste omkostninger og moms.