Skal du ansøge om et rentefrit momslån?

Dato:25. maj 2021
Læsetid:3 minutter

Skal du indberette kvartalsmoms den 1. juni?

Så kan du ansøge om et rentefrit momslån

Vi giver dig her et overblik over, hvad et rentefrit lån er og, om det er en god idé at ansøge om det.

Hvad er et rentefrit momslån?

Regeringen har tidligere tilbudt det, der kaldes for et rentefrit momslån. Lånet er til de virksomheder, der har svært ved at betale moms, fordi de har været hårdt ramt under coronakrisen. 

Med det rentefrie momslån kan du låne beløbet rentefrit, som svarer til den moms, du afregner den 1. juni. 

Du skal senest tilbagebetale lånet den 1. februar 2022. 

Men skal du overhovedet ansøge om et rentefrit momslån? Og hvilke fordele og ulemper er der ved at tage et? 

Vi har svaret på alt, du skal vide, om det nye rentefrie momslån.

Hvem kan ansøge om rentefrit momslån?

Tilbuddet om et rentefrit momslån er til små og mellemstore virksomheder, der har brug for ekstra økonomisk råderum i en hård tid. 

Du kan ansøge om lånet, hvis du skal indberette moms den 1.juni. 

Du skal dog opfylde en række betingelser for at du kan få det rentefrie lån. 

Betingelserne er:

 • Du kan låne beløbet, som er baseret på dine momsangivelser. 
 • Du kan ikke søge om lånet, hvis din virksomhed er gået konkurs, under rekonstruktion eller tvangsopløsning.
 • Du får modregnet din gæld i forhold til det beløb, du får udbetalt, hvis du har gæld til det offentlige. 

 

Hvornår er fristen for at ansøge?

Ansøgningsperioden forventes at blive 2.–16. juni 2021. Det rentefrie momslån skal tilbagebetales den 1. november 2022.

Du ansøger om lånet via Virk.dk. Der er endnu ikke åbnet for ansøgning. 

Hvornår skal lånet tilbagebetales?

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

Får du ikke betalt lånet tilbage i tide, vil din virksomhed få gæld til staten. Det kan blive en dyr affære, fordi du skal betale renter af din gæld.

Derudover vil du modtage en rykker, hvis din virksomheds gæld overstiger 5.000 kroner. Kan du stadig ikke betale det skyldige beløb, vil din gæld blive sendt til inddrivelse.

Har jeg brug for et rentefrit momslån?

Der er flere forhold, der har indflydelse på, om du skal tage et rentefrit momslån eller ej. Derfor kan det være svært at vurdere, om det er en god eller dårlig idé at ansøge om lånet. 

For det første skal du gøre dig klart, hvordan du vil bruge lånet. Her vil det være en god idé  at lave et budget over virksomhedens fremtidige indbetalinger og udbetalinger. 

For det andet skal du undersøge, om din virksomhed kan tilbagebetale lånet igen inden den 1. februar 2022. Der er nemlig lang tid til, du skal betale lånet 

Du skal derfor have et skarpt blik på din økonomi og fremtidige betalinger, før du ansøger om lånet.

Du kan blandt andet starte med at undersøge, hvornår du næste gang skal betale moms, A-skat og AM-bidrag.

Derudover skal du også have overblik over dine faste udgifter:

 • Husleje
 • Vand, el- og varmeforbrug
 • Forsikring
 • Abonnementer
 • Telefon og internet
 • Lønninger

Har du en produktionsvirksomhed, vil dine omkostninger variere. 

Ved at få styr på både momsfrister og dine faste omkostninger, finder du ud af, om du kan tilbagebetale lånet, når det er tid. 

Kan du ikke det, så drop at søge om lånet.

Du får ikke brug for lånet, hvis du kommer til at tjene mere end, hvad du skal betale for i faste omkostninger og moms. 

 • Nyt krav i bogføringsloven træder i kraft fra 1. januar 2023
 • Fristen for indsendelse af årsrapporten er forlænget permanent fra 2022
 • Hvilken investeringsmulighed skal give dine penge vokseværk?