Vigtige datoer for virksomheder i 2024 - Få et hurtigt overblik her

Forfatter:Christian Wintcentsen
Dato:16. februar 2024
Læsetid:5 minutter

For virksomheder er det afgørende at have styr på de vigtige økonomiske datoer for at undgå bump på vejen og sikre en glidende økonomisk rejse gennem året. Vores guide giver dig indsigt i de afgørende frister, der styrer virksomhedens finansielle landskab.

Fra kravene i momsverdenen til deadlines for årsregnskab, vil du opdage de nøglefaktorer, der kan påvirke din virksomheds økonomiske helbred. Vi går også i dybden med lønadministration, så du kan undgå faldgruber og holde trit med skats krav.

Sæt kursen for succes i 2024 ved at være forberedt. Undgå bøder, hold trit med diverse frister og optimer din virksomheds finansielle præstation.

Hvornår ligger fristerne for moms i 2024?

For at sikre overholdelse af den eksisterende lovgivning og undgå pålæggelse af afgifter, er det afgørende at følge momsfristerne nøje. Størstedelen af virksomhederne i Danmark er momsregistrerede og er forpligtede til at indberette samt afregne moms til staten. Såfremt at en af momsfristerne ikke overholdes, vil virksomheden blive pålagt en afgift på 800 kr. 

Momsfirsterne er delt op i halvårlige, kvartalsmæssige og månedlige frister. Dette skyldes, at det ikke er alle virksomheder, som skal overholde samtlige frister, da denne opdeling er omsætningsbaseret. 

Nedenfor kan du se alle momsfrister for 2024. 

Halvårlige frister (Årlig omsætning under 5 mio. kr.)

 • For perioden 1. juli til 31. december 2023 - 1. marts 2024
 • For perioden 1. januar til 30. juni 2024 - 2. september 2024

Kvartalsmæssige frister (Årlig omsætning 5 - 50 mio. kr.)

 • For perioden 1. oktober til 31. december 2023 - 1. marts 2024 
 • For perioden 1. januar til 31. marts 2024 - 3. juni 2024
 • For perioden 1. april til 30. juni 2024 - 2. september 2024
 • For perioden 1. juli til 30. september 2024 - 2. december 2024

Månedlige frister er kun gældende for virksomheder, som har en årlig omsætning på mere end 50 millioner kroner på årlig basis. Du kan se disse momsfrister på skats hjemmeside

Hvornår er fristen for årsregnskab i 2024? 

Årsregnskabet er en central del af enhver virksomheds økonomiske rapportering, og det er vigtigt at overholde de fastsatte frister for at undgå konsekvenser og sikre transparens i virksomhedens økonomi. For virksomheder er årsregnskabsfristerne afgørende, og det er vigtigt at være opmærksom på de nødvendige datoer for indsendelse til Erhvervsstyrelsen.

Frister og krav:

 • Indsendelse til Erhvervsstyrelsen:
  For de fleste virksomheder skal årsregnskabet indsendes elektronisk til Erhvervsstyrelsen. Dette skal normalt ske senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning. For eksempel, hvis virksomhedens regnskabsår slutter den 31. december 2023, skal årsregnskabet indsendes senest den 30. juni 2024.
 • Sanktioner for overskridelse:
  Manglende overholdelse af årsregnskabsfristen kan medføre bøder. For at undgå sanktioner er det afgørende at have styr på regnskabsprocessen og planlægge i overensstemmelse hermed. Hvis fristen ikke overholdes, kan der pålægges bøder baseret på virksomhedens størrelse og forsinkelsens længde.

Tips til overholdelse:

 1. Tidlig planlægning: Start regnskabsprocessen i god tid, så der er tilstrækkelig tid til revision og indsendelse.
 2. Samarbejd med revisor: Kommunikér effektivt med din revisor for at sikre, at alle nødvendige dokumenter og oplysninger er tilgængelige i rette tid.
 3. Hold styr på ændringer: Vær opmærksom på eventuelle ændringer i lovgivningen vedrørende indsendelse af årsregnskab og tilpas din strategi i overensstemmelse hermed.
 4. Anvend regnskabsprogram: Brug af moderne regnskabsprogram som Billy, kan gøre processen mere effektiv og minimere risikoen for fejl. 

Overholdelse af fristen for årsregnskab er afgørende for at bevare din virksomheds gode omdømme og undgå bøder. Ved at være opmærksom på disse frister og forberede sig i god tid kan virksomheder sikre, at de lever op til de lovgivningsmæssige krav og forbliver økonomisk ansvarlige.

Frister for acontoskat og selskabsskat 2024

Din virksomhed skal betale acontoskat, hvis den har genereret overskud i det seneste indkomstår. Derigennem fungerer acontoskat som en forudbetaling for virksomhedens selskabsskat. 

Acontoskat skal betales to gange årligt. Fristerne for indbetaling af acontoskat lyder i 2024 på 

20. marts og 20. november. 

Hvilke frister er der for B-skat i 2024?

B-skat er en form for forskudsbetaling af virksomhedens indkomstskat til skattemyndighederne, og det er baseret på en vurdering af virksomhedens forventede indkomst i det kommende regnskabsår.

Virksomheder skal indgive en årlig selvangivelse, hvor de angiver deres faktiske indtægter og udgifter for det foregående regnskabsår. På baggrund af denne selvangivelse foretager skattemyndighederne en regulering af B-skat betalingerne. Hvis virksomhedens faktiske indkomst overstiger de tidligere estimerede beløb, kan det medføre, at virksomheden skal betale ekstra B-skat. Omvendt kan virksomheder også modtage tilbagebetaling, hvis deres faktiske indkomst er lavere end forventet.

Vi vil anbefale at du mindst én gang i kvartalet tjekker op på din virksomheds omsætning, og opdaterer din selvangivelse løbende, så din omsætning passer med hvad du har angivet til skat. Herved slipper du for at skulle modtage eller tilbagebetale store beløb til skat, ligesom med din private forskudsopgørelse. 

Overholder du lønfrister som arbejdsgiver?

Som arbejdsgiver er det dit ansvar at sikre rettidig rapportering og afregning af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP. Dette skal gennemføres senest den 10. i måneden efter, du har udbetalt løn til dine medarbejdere, og processen foregår elektronisk via eIndkomst.

Mange arbejdsgivere er måske ikke klar over, at hvis der i en given måned ikke udbetales løn, er det afgørende at underrette skat om dette. Undlader du dette skridt, risikerer du en bøde på 800 kr.

For at lette byrden af manuel indberetning og sikre overholdelse af frister benytter mange virksomheder lønsystemer som fx Salary. Disse systemer automatiserer processen og sørger for, at der oprettes en nul-indberetning i tilfælde af, at der ikke udbetales løn i en given måned.

En nyttig tommelfingerregel at huske er, at du bør udføre lønindberetningen mindst 2 bankdage før lønnen skal stå på medarbejderens konto. Dette giver tilstrækkelig tid til korrekt behandling af indberetningen, og hjælper med at undgå eventuelle forsinkelser eller bøder.

Overholdelse af disse lønfrister er ikke kun afgørende for at undgå straf, men det sikrer også en smidig og lovmæssig håndtering af virksomhedens lønadministration. Ved at være proaktiv og anvende automatiserede lønsystemer kan arbejdsgivere effektivt styre disse opgaver og minimere risikoen for fejl.

 • Kom godt fra start med ESG-rapportering
 • Helligdage og søgnehelligdage i 2024
 • Nye regler for ejendomsskatter på erhvervsejendomme