Sådan administrerer du dine abonnementer/licenser

Dato:23. februar 2023
Læsetid:2 minutter

En af de unikke fordele ved at være administrator ved Billy er vores administratormodul. Administratormodulet rummer en lang række muligheder og styringsværktøjer til din Billy-portefølje.

I denne artikel vil jeg fokusere på, hvordan du sikrer dig et overblik over dine egenbetalte abonnementer/licenser i Billy.
Som en specifikation af hvilke abonnementer/licenser du som administrator afregner med Billy, har du mulighed for at få et hurtigt overblik på administratormodulets "Abonnementer"-side.

Du navigerer til "Abonnementer"-siden ved at logge på din administratorkonto i Billy, og herefter går du til "Abonnementer" (se figur 1).

Midt på siden er Abonnementer-sektionen. Abonnementer-sektionen er inddelt i to primære undersektioner: Licenspakker og Organisationer.
Licenspakker giver dig indblik i hvilke licenspakker du har. Endvidere kan du her se kapaciteten i dine købte licenspakker.
TIP Licenspakker kan kun købes via kontakt til Billy, så kontakt os på partner@billy.dk.

Organisationer viser dine egenbetalte organisationer, deres abonnement/licens og prisen på denne.
Bemærk at organisationer. der bruger kapacitet i en licenspakke vil fremgå med en pris på 0 DKK/md. Dette er grundet afregning for kapaciteten i licenspakken (se figur 2).

TIP valg af abonnement/licens gøres på kunden i dit administratormodul. Gå til "Kunder", find den virksomhed du ønsker at ændre abonnement/licens på, tryk ind på den og vælg nyt abonnement/licens (se figur 3, hvor der skiftes fra Internal Core til Internal 10-pack).

Yderst til højre på "Abonnementer"-siden kan du styre, hvordan du betaler for dine abonnementer/licenser, dette gøres under "Betalingsmetoder". Her kan du tilføje eller skifte betalingskort til afregning af egenbetalte abonnementer (se figur 4+5).

TIP betaling af abonnementer trækkes fra dit tilmeldte betalingskort den første hverdag i måneden, og dækker den kommende måned.