Bogføring af tilbagebetalt tilgodehavende

Michael Boman Hvid2021-11-01
Tilbage til Regnskab og bogføring

Når en kunde har et tilgodehavende hos dig, skyldes det typisk, at din kunde har betalt dig for meget.

I denne artikel guider vi dig til, hvordan du bogfører selve tilbagebetalingen af et tilgodehavende, som en kunde har hos dig.

Du får to helt konkrete eksempler på, hvordan du håndterer bogføringen af tilbagebetalingen af et tilgodehavende.

Vær opmærksom på, at vi tager udgangspunkt i, at du allerede har tilbagebetalt tilgodehavendet til din kunde.

Tip: Hvis du har sendt endnu en faktura til din kunde, efter du har modtaget overbetalingen (tilgodehavendet). Så kan du vælge at bruge tilgodehavendet som delbetaling af den nye faktura.

Eksempel 1

Du har oprettet en "Kunde aconto" til din kunde på grund af en overbetaling.

Du har sendt pengene retur til din kunde. Og du mangler nu at bogføre tilbagebetalingen samtidig med, at tilgodehavendet forsvinder fra kunden, når du slår ham op inde under kontakter.

Du kan se selve overbetalingen i højre side, når du går ind på den pågældende kontakt.

Løsning

Step 1

 • Gå til Bogføring og vælg Transaktioner
 • Klik på transaktionen, som overbetalingen stammer fra
 • Klik på det blå link under Oprindelse

 • Klik på Annuller. Hermed annulleres tilgodehavendet

Step 2

Bagefter skal du postere overbetalingen som to bagudrettede posteringer i kassekladden.

 • Gå til Bogføring og vælg Kassekladde
 • Først laver du en postering, hvor du debeterer din konto Skyldnere til kunder
 • Derefter laver du en postering, hvor du krediterer din konto Skyldnere til kunder
 • Modkontoen er i begge tilfælde banken
 • Husk at sætte den korrekte dato for både registrering af overbetalingen og for tilbagebetalingen af samme
 • De to posteringer ser i eksemplet her således ud

Det betyder rent praktisk, at du bogfører, at der først har været en stigning på bankkontoen - i dette tilfælde 1.000 kr. Efterfølgende har du så bogført, at denne overbetaling er tilbagebetalt. Det vil sige, at der har været et fald i saldoen på bankkontoen. På denne måde bogfører du tilbagebetalingen uden, at det påvirker din omsætning.

Eksempel 2

Du har oprettet, godkendt og sendt en faktura til din kunde. Din kunde har betalt fakturaen, men han er kommet til at betale for meget.

 • Du registrerer betalingen og vælger Betalt for meget

Dette skaber et tilgodehavende til din kunde. Du kan se det pågældende tilgodehavende på selve kunden under kontakter.

Efterfølgende sender du overbetalingen retur til kunden.

Løsning

Step 1

Du skal nu bogføre tilbagebetalingen.

 • Gå til Bogføring og vælg Transaktioner
 • Klik på transaktionen, som overbetalingen stammer fra
 • Klik på det blå link under Oprindelse


 • Klip på Annuller. Hermed annulleres hele betalingen inkl. tilgodehavendet

Step 2

Fordi du nu har annulleret hele betalingen, skal du registrere den korrekte betaling på ny.

 • Gå til Fakturaer og vælg den oprindelige faktura
 • Under Indbetalt indsætter du det beløb, som fakturaen lyder på
 • Klik så på Registrer betaling

Step 3

Herefter skal du postere overbetalingen som to bagudrettede posteringer i kassekladden.

 • Gå til Bogføring og vælg Kassekladde
 • Først laver du en postering, hvor du debeterer din konto Skyldnere til kunder
 • Derefter laver du en postering, hvor du krediterer din konto Skyldnere til kunder
 • Modkontoen er i begge tilfælde banken
 • Husk at sætte den korrekte dato for både registrering af overbetalingen og for tilbagebetalingen af samme

Nu har du bogført det tilbagebetalte tilgodehavende uden, at det reelt fremgår på din kunde, men som en postering i kassekladden. På den måde kan du også i bankafstemningen se, at der først har været et plus på banken og efterfølgende et minus uden, at dette påvirker din omsætning.

Har du spørgsmål til, hvordan du håndterer tilbagebetalinger af tilgodehavender, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk60 24 60 24 eller skrive til os på chatten.