Sådan bogfører du aconto-skat

Jacob Seibæk2018-09-25
Tilbage til Regnskab og bogføring

I denne supportartikel guider vi dig visuelt igennem bogføring af aconto-skat i Billy. Vi viser dig også, hvordan du bogfører betalingen af overskydende og restskat.

Bemærk, at artiklen kun er gældende for selskaber, og at det kan forholde sig anderledes for personligt ejede virksomheder.

I et selskab skal der betales for den ordinære aconto-skat to gange årligt. På TastSelv Erhverv kan man pr. februar se de ordinære rater for indbetaling af aconto-skat.

Kig evt. på følgende link for at se hvor og hvordan du finder rater og betalingsfrister for aconto-skat.

Bogføring af aconto-skat

Aconto-skat skal bogføres på balancen, så den ikke figurerer på resultatopgørelsen. I Billy’s standardkontoplan er der oprettet en skyldig selskabsskat-konto, der hedder 7385 - Skyldig selskabsskat. Hvis ikke du har denne, opret da kontoen under kortfristede forpligtelser. Dette link guider dig igennem oprettelse af ny konto i kontoplanen.

I dette eksempel tager vi udgangspunkt i, at du skal bogføre aconto-skat på 10.000 kr.

Først skal du oprette en ny manuel transaktion til denne bogføring.

 • Tryk på Regnskab i menuen og dernæst Transaktioner • Tryk på Ny transaktion og dernæst Manuel transaktion


 • Indtast dato for indbetaling af aconto-skat og udfyld Beskrivelse
 • Kreditér bankkontoen, som du har betalt aconto-skat fra
 • Debitér skyldige selskabskonto med samme beløb
 • Tryk GodkendDer er nu bogført en aconto-skat indbetaling på 10.000 kr., anden rate af aconto-skat-indbetalingen bogføres på samme måde.

Bogføring af restskat eller overskydende skat

Hvis du har bogført aconto-skat, og din skyldige selskabskonto ikke er udlignet i perioden, skyldes det, at du enten får udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat.

Du kan tjekke din skyldige selskabskonto således:

 • Tryk på Regnskab i menuen og dernæst Balance
 • Find din skyldige selskabskonto – Husk at filtrere perioden til pågældende regnskabsår

Alt afhængig om du får udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat, skal det gøres på samme måde som ovenstående, hvor du opretter en manuel transaktion.

Får du udbetalt overskydende skat:

 • Indtast dato for udbetaling af overskydende skat
 • Udfyld Beskrivelse
 • Debitér bankkontoen som udbetalingen sker over
 • Kreditér skyldige selskabskonto med samme beløb
 • Tryk Godkend

Skal du betale restskat:

 • Indtast dato for indbetaling af restskat
 • Udfyld Beskrivelse
 • Kreditér bankkontoen som du har betalt restskatten over
 • Debitér skyldige selskabskonto med samme beløb
 • Tryk Godkend

Har du problemer eller spørgsmål til bogføringen af aconto-skat, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, mail billy@billy.dk eller 60 24 60 24.