Sådan bogfører du aconto-skat

Forfatter:Frederik Damgaard Kornvig
Dato:1. november 2021
Læsetid:3 minutter

I denne supportartikel guider vi dig visuelt igennem bogføring af aconto-skat i Billy. Vi viser dig også, hvordan du bogfører betalingen af overskydende og restskat.

Bemærk, at artiklen kun er gældende for selskaber, og at det kan forholde sig anderledes for personligt ejede virksomheder.

I et selskab skal der betales for den ordinære aconto-skat to gange årligt. På TastSelv Erhverv kan man pr. februar se de ordinære rater for indbetaling af aconto-skat.

Kig evt. på følgende link for at se hvor og hvordan du finder rater og betalingsfrister for aconto-skat.

Bogføring af aconto-skat

Aconto-skat skal bogføres på balancen, så den ikke figurerer på resultatopgørelsen. I Billy’s standardkontoplan er der oprettet en skyldig selskabsskat-konto, der hedder 7385 - Skyldig selskabsskat. Hvis ikke du har denne, opret da kontoen under kortfristede forpligtelser. Dette link guider dig igennem oprettelse af ny konto i kontoplanen.

I dette eksempel tager vi udgangspunkt i, at du skal bogføre aconto-skat på 10.000 kr.

Først skal du oprette en ny manuel transaktion til denne bogføring.

 • Tryk på Bogføring i menuen og dernæst Transaktioner. • Tryk på Ny transaktion og dernæst Manuel transaktion.


 • Indtast dato for indbetaling af aconto-skat og udfyld Beskrivelse.
 • Kreditér 5710 - Bank, som du har betalt aconto-skat fra.
 • Debitér  7385 - Skyldig selskabsskat med samme beløb.
 • Tryk Godkend.


Der er nu bogført en aconto-skat indbetaling på 10.000 kr., anden rate af aconto-skat-indbetalingen bogføres på samme måde.


Bogføring af hensat aconto-skat

Når din regnskabsperiode slutter, så skal den hensatte selskabsskat udgiftsføres i resultatopgørelsen. I dette eksempel er der hensat og indbetalt 20.000 kr. i aconto-skat. Gå til Transaktioner -> Ny transaktion -> Manuel transaktion og gør som følgende:

 • Indtast sidste dato i regnskabsåret og udfyld Beskrivelse.
 • Kreditér 7385 - Skyldig selskabsskat med 20.000.
 • Debitér  2510 - Skat med samme beløb.
 • Tryk Godkend.

Den skyldige selskabsskat er nu blevet udlignet i resultatopgørelsen.

Bogføring af restskat eller overskydende skat

Hvis du har bogført aconto-skat, og din skyldige selskabskonto ikke er udlignet i perioden, skyldes det, at du enten får udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat.

Du kan tjekke din skyldige selskabskonto således:

 • Tryk på Rapporter i menuen og dernæst Balance.
 • Find din skyldige selskabskonto – Husk at filtrere perioden til pågældende regnskabsår.

Alt afhængig om du får udbetalt overskydende skat eller skal betale restskat, skal det gøres på samme måde som ovenstående, hvor du opretter en manuel transaktion.

Får du udbetalt overskydende skat:

 • Indtast dato for udbetaling af overskydende skat.
 • Udfyld Beskrivelse.
 • Debitér bankkontoen som udbetalingen sker over.
 • Kreditér skyldige selskabskonto med samme beløb.
 • Tryk Godkend.

Skal du betale restskat:

 • Indtast dato for indbetaling af restskat.
 • Udfyld Beskrivelse.
 • Kreditér bankkontoen som du har betalt restskatten over.
 • Debitér skyldige selskabskonto med samme beløb.
 • Tryk Godkend.

Har du problemer eller spørgsmål til bogføringen af aconto-skat, skal du være velkommen til at kontakte supporten på chatten, mail billy@billy.dk eller 60 24 60 24.