Bogføring af dagens salg fra webshop

Michael Boman Hvid2021-12-09
Tilbage til Regnskab og bogføring

Hvis du har en webshop, hvor du sælger varer, skal du bogføre den daglige omsætning.

Der er stadig en del webshops, hvor det ikke er muligt at sætte sin webshop op med Billy, så bogføring sker automatisk. Det er noget, vi arbejder hårdt på at få løst.

Hvis du har mange ordrer, vil vi anbefale, at du laver en daglig eller ugentlig optælling af din omsætning og bogfører hele beløbet. Det gør du ved at oprette 'Dagens salg' som produkt og kontakt.

Så kan du bogføre dit samlede salg ved at oprette en faktura, hvor du indtaster det samlede beløb inkl. moms og registrerer indbetalingen.

Vær opmærksom på, at du kan have modtaget både direkte ind på banken, men også have fået dem ind på debetkort, hvor det skal registres ind som et tilgodehavende.

Det også vigtigt, at du husker at gemme listen, der viser, hvad dagens salg består af, så du har et bevis for omsætningen.

Oprettelse af produkt

 • Vælg Indstillinger
 • Vælg Produkter
 • Klik Opret produkt


 • Navn: Dagens salg
 • Indtægtskategori: Salg
 • Moms: Normalt salg af varer
 • Klik på Opret


Oprettelse af kontakt

 • Vælg Kontakter

Klik på Opret kontakt

 • Skriv Dagens salg under navn.
 • Sæt flueben ved Kunde.
 • Klik Gem.


Registrering af omsætning

 • Vælg Fakturaer.
 • Klik på Opret faktura.


 • I feltet Vælg kunde vælger du Dagens salg.
 • I feltet Produkt vælger du Dagens salg og tilføjer en eventuel beskrivelse
 • Betalingsdato er den dato, salget er sket
 • Vælg prisen er inkl. moms
 • Indtast det samlede beløb inkl. moms i feltet Enhedspris
 • Klik Godkend


Registrer indbetaling

 • Klik Registrer betaling.


 • Vælg dato.
 • Vælg din bankkonto.
 • Klik Registrer betaling.

Husk hvis noget af salget er kommet ind andre steder end i banken, skal det også registreres.

 • Nu har du registreret den daglig omsætning fra din webshop.