Manuel bogføring af dagens salg

Frederik Damgaard Kornvig2021-11-08
Tilbage til Regnskab og bogføring

Det kan være lidt besværligt at bogføre de daglige kasserapporter, når du driver en fysisk forretning. Men med lidt øvelse bliver det intet problem.

Her er en guide til, hvordan du korrekt bogfører dine daglige kasserapporter - også kendt som dagens salg.

Vi tager udgangspunkt i denne simple udgave af en kasserapport, hvor alt salg er momspligtigt.

Det er lettest at håndtere bogføring i kassekladden, hvor du starter med at bogføre det samlede salg.

 • Gå til Bogføring.
 • Vælg Kassekladde.
 • Skriv F for finansbilag i det første felt.
 • Lad bilagsnummeret stå, så det bliver fortløbende.
 • Angiv datoen til den dag, du er ved at bogføre salget fra.
 • Skriv Dagens salg d. xx/xx-xx i beskrivelsen.
 • Vælg din primære salgskonto 1110 - Salg.
 • Er der momspligtigt salg, skal der angives Salgsmoms. Som angives som standard, hvis du benytter vores standard kontoplan.
 • Skriv det samlede salg inklusiv moms i kredit.
 • Lad være med at vælge en modkonto.

Herefter skal du bogføre gebyrerne. Det gør du således:

 • Tilføj en ekstra linje til posteringen.
 • Skriv Gebyr i tekstfeltet.
 • Gebyrer er typisk momsfrie, så der skal ikke indtastes noget ved moms.
 • Angiv gebyrbeløbet i debet.
 • Lad være med at vælge en modkonto.

Herefter tilføjer du endnu en linje, hvor du angiver det beløb, du har fået ind på banken fra dankort-betalinger.

 • Skriv Bank i tekstfeltet.
 • Vælg kontoen 5710 - Bank.
 • Skriv beløbet i debet, fordi du har modtaget penge.

Tilføjer endnu en linje til de penge, du har modtaget kontant.

 • Skriv Kontanter i tekstfeltet.
 • Vælg kontoen 5720 - Kontantbeholdning.
 • Skriv beløbet i debet, fordi det er penge, du har modtaget.
 • Afslut med at godkende transaktionen.


Du har nu bogført dagens salg. I bunden kan du se, at transaktionen balancerer, som de skal.

Hvis du gerne vil afregne din moms manuelt, så får du her en guide til, hvordan du manuelt udligner momsen, så du kan afregne og betale den til tiden.

Husk at du også kan afregne moms automatisk. Det kan du læse mere om her.

Sådan afregner du moms manuel

Først og fremmest skal du undersøge, hvordan din moms ser ud for den pågældende momsperiode. Det gør du sådan her.

 • Gå til Rapporter og vælg Saldobalance.
 • Vælg den pågældende momsperiode, så du kun ser bevægelserne for denne periode. I dette eksempel er det 2. kvartal 2018.

Derefter skal du lave en transaktion, der udligner momsen for perioden. Start med at finde kontogruppen for Skyldig moms. I Billys standardkontoplan hedder den 7200 - Skyldig moms.

I eksemplet kan du se, hvad du skal udligne på standardkontoen 7210 - afregnet moms. Husk at være opmærksom på at:

 • Købsmoms er debetbeløb og skal derfor krediteres ved udligning.
 • Salgsmoms er kreditbeløb og skal derfor debiteres ved udligning.
 • Moms af varer købt i udlandet er kreditbeløb og skal derfor debiteres ved udligning.

Selve udligningen af momsen skal du lave i kassekladden med en flerbenet postering.

 • Gå til Bogføring 
 • Vælg Kassekladde.
 • Vælg F for finansbilag.
 • Lad bilagsnummeret stå, så det er fortløbende.
 • Angiv dato til den sidste dag inden momsperiodens udløb.
 • Tilføj linjer så du har i alt tre linjer.
 • Skriv Købsmoms i tekstfeltet i den første linje. Vælg konto 7220 - Købsmoms. Skriv 450 i kredit. Vælg modkonto 7210 - Afregnet moms.
 • Skriv Salgsmoms i tekstfeltet i den anden linje. Vælg konto 7250 - Salgsmoms. Skriv 400 i debet. Vælg modkonto 7210 - Afregnet moms.
 • Skriv Moms af varer købt i udlandet i tekstfeltet i den tredje linje. Vælg konto 7230 - Moms af varer købt i udlandet. Skriv 250 i debet. Vælg modkonto 7210 - Afregnet moms.
 • Til sidst skal du godkende alle posteringerne.

Bagefter kan du se, at tallene er udlignet i saldobalancen. Og du kan se, at du skal betale 200 kr. for denne momsperiode.