SupportartiklerRegnskab og bogføringBogføring af renteindtægter og renteudgifter

Bogføring af renteindtægter og renteudgifter

Forfatter:Thea Gregersen
Dato:19. maj 2022
Læsetid:2 minutter

For at kunne bogføre dine renteindtægter og renteudgifter, skal du bruge kassekladden. I denne artikel vil vi vise dig hvordan du bogfører hhv. en renteindtægt og renteudgift i Billy.

Sådan bogfører du renteindtægter

  • Vælg Bogføring
  • Vælg Kassekladde
  • Vælg kontoen 2220 - Gebyr og renteindtægter og sæt rentebeløbet under Kredit
  • I modkonto vælger du Bank
  • Når du har klikket på Godkend, har du bogført en renteindtægt

Sådan bogfører du renteudgifter

  • Vælg Bogføring
  • Vælg Kassekladde
  • Vælg kontoen 2310 - Renter og gebyrer og sæt rentebeløbet under Debet
  • I modkontoen skal du vælge kontoen Bank
  • Når du har trykket på Godkend har du bogført en renteudgift.

Hvor finder man renteindtægter og renteudgifter?

Renteindtægter kan forekomme fra penge du har indestående i banken. Renteindtægter kan også komme fra kunder som ikke har betalt til tiden, hvor du har tilskrevet morarenter. 

Renteudgifter kan forekomme, hvis du har optaget et lån i banken, som du skal betale renter af Renteudgifter kan også forekomme, hvis du som kunde har fået tilskrevet morarenter på en ubetalt regning. 

Hvilke andre finansielle poster findes der?

Renteindtægter og renteudgifter går typisk under betegnelsen finansielle poster, hvor man har finansielle indtægter og finansielle udgifter. Under begge poster kan man finde rykkergebyr, som er afhængig af om det er virksomheden selv som har udstedt rykkergebyret eller modtaget det fra en af deres leverandører. 

Det samme gælder for valutadifferencer som kan forekomme på både finansielle indtægter og finansielle udgifter, afhængigt af om det er er differencer fundet på en udstedt faktura til en kunde eller en betalt regning fra en leverandør.

Kan jeg få rentefradrag for mine renter?

Man kan få fradrag for sine renter, hvis man for eksempel har realkreditlån, banklån eller forbrugslån. Det gælder også, at du kan få fradrag for renter fra for eksempel indestående eller en opsparing i en bank. Denne type rentefradrag er et skattefradrag, som kan give dig store besparelser på dine lån.