Efterposteringer i forbindelse med årsregnskab

Forfatter:Frederik Damgaard Kornvig
Dato:13. januar 2023
Læsetid:2 minutter

Håndtering af efterposteringer ifm. årsregnskab

Når du anvender Billy’s årsregnskabsmodul, modtager du en efterposteringsfil, som vedrører posteringer, der skal omposteres ifm. årsafslutning. Efterposteringer kan omfatte overførsel af årets resultat, restskat, hensættelse fra udbytte mm. Efterposteringerne skal bogføres pr. den sidste dato i regnskabsåret.

Denne vejledning giver dig indblik i, hvordan du skal håndtere efterposteringer i Billy.

Import til kassekladden

Efterposteringer kommer i en CSV-fil, som kan importeres til kassekladden. CSV-filen indeholder de efterposteringer, som skal bogføres i dit regnskab. Et eksempel på en efterposteringsfil fra Billy’s årsregnskabsmodul er illustreret nedenfor:

Eksemplet viser bogføringen af årets skat, skattetillæg fra restskat samt foreslået udbytte. CSV-filen importeres til kassekladden således:

 • Tryk på Bogføring
 • Vælg Kassekladde
 • Tryk på Mere
 • Tryk på Importér
 • Vælg CSV-filen og upload den

Mangler du konti til importen?

Billy samarbejder med et eksternt revisionsselskab til udarbejdelsen af årsregnskabet. Derfor kan der i CSV-filen være kontonumre fra kontoplanen, som ikke eksisterer i din kontoplan. Der kan være to opgaver at løse her:

1. Kontoen skal oprettes i Billy

2. Kontoen eksisterer allerede i Billy, men med et andet kontonavn og -nummer

Oprettelse af konto

Hvis du mangler konti til CSV-importen, skal der oprettes en konto i kontoplanen. Det gør du således:

 • Gå til Indstillinger
 • Tryk på Regnskab
 • Tryk på Rediger Kontoplan
 • Tryk på Opret konto
 • Udfyld oplysninger
 • Tryk på Gem

Ændring af kontonavn og -nummer

Hvis kontoen allerede eksisterer, skal kontonavn og -nummer blot ændres i CSV-filen.