Indberetning af årsrapport for et selskab

Aske Bjørner2018-04-24
Tilbage til Årsregnskab

I denne artikel kan du få svar på, hvordan du kommer helt i mål med indberetningen af de filer, du har modtaget i forbindelse med, at du lavet dit årsregnskab i Billy.

Du skal i alt indberette fire ting: Årsrapport i to formater, selskabsselvangivelse og eventuelt lønsumsafgift.

Årsrapport

Når du skal indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, har du brug for to filer. Den ene er årsrapporten i PDF, og den anden er XBRL-filen til Erhvervsstyrelsen.

 • PDF-filen er den øverste på billedet, og XBRL-filen er den nederste. Start med at downloade disse filer.
 • Du skal gå ind på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og gå ind iRegnskab 2.0 - Special.Det gør du her. Og du kommer ind til denne side. Du skal trykke påStartog derefter logge ind med Digital signatur eller NemId.
 • Her skal du vælge indberetning afÅrsrapport til Erhvervsstyrelsen med XBRLsom anvist i billedet her.
 • Herefter skal du vælge XBRL-filen, som du har downloadet på din computer og derfra trykke næste.
 • Herefter skal du trykke på Vælg fil ud fra PDF-udgaven af det ovenfor angivne og vælge årsrapporten i PDF, som du har hentet ned på din computer.
 • Når begge filer er uploadet, skal du klikke påIndberet årsrapporten.
 • Tillykke! Din årsrapport er nu indberettet til Erhvervsstyrelsen, og du burde få tilsendt kvittering for afleveret årsrapport på din mail.

Bilag til selvangivelse

Du skal ikke indberette bilagene til din selvangivelse. Men du skal gemme dem som dokumentation, så du kan fremvise dem på forespørgsel fra eksempelvis SKAT, hvis de vil se grundlaget for de skattemæssige beregninger i din selvangivelse.

Udfyldt selvangivelsesblanket

Du skal indberette selskabsselvangivelsen til SKAT. Her får du en skridt for skridt guide til, hvordan du laver din indberetning.

 • Når du skal indberette, skal du bruge den udfyldte selvangivelsesblanket som udgangspunkt for din indberetning. Start derfor med at downloade filen. I billedet nedenunder er det den tredje fil fra toppen.
 • Du skal herefter gå ind på SKATs hjemmeside på TastSelv - Erhverv og logge ind med Digital signatur eller NemId. Du kan tilgå dereshjemmeside her. Her kan du se den side, du kommer ind til.
 • Du skal herefter navigere dig tilSkat → Selvangivelseog derefter vælge det rigtige indkomstår og delperiode.
 • Du skal herefter trykke på Begynd indberetning for at komme ind i din selvangivelse.
 • Du skal herefter bruge din selvangivelsesblanket til at udfylde de forskellige rubrikker og felter. Det er en god ide at tage dig god tid til at udfylde alle nødvendige felter og dobbelttjekke, at alt står korrekt.
 • Når du er færdig med at udfylde rubrikkerne, skal du gemme din selvangivelse. Du bør herefter få en kvittering for udfyldt selvangivelse.

Afslutningsark med efterposteringer

Du skal bruge afslutningsarket som en guide til, hvilke efterposteringer, du skal ind og lave i dit regnskab i Billy, når du har modtaget dit årsregnskab.

Der kan være forskellige årsager til, at du skal lave efterposteringer. Det kan eksempelvis være, at indehaveren af virksomheden har fri telefon, og dette medfører en efterpostering, hvis du ikke har bogført dette, inden du lavede dit årsregnskab.

Vigtigt: Når du har lavet dine efterposteringer, skal du sikre, at din saldobalance i Billy skal stemme på kroner og ører med din årsrapport. Hvis der er en difference, skal du gå dine efterposteringer igennem en ekstra gang.

Forslag til generalforsamlingsreferat

Du kan bruge forslaget til generalforsamlingsreferat på den generalforsamling, hvor din årsrapport skal godkendes. Din årsrapport skal godkendes på generalforsamlingen, inden du kan indberette den til Erhvervsstyrelsen.

Udfyldt lønsumsafgiftsblanket

Hvis du har tilvalgt at betale lønsumsafgift, så modtager du lønsumsblanket i din årsafslutning. Lønsumsafgiften skal indberettes inde på Tast-Selv erhverv. Du skal logge ind og gå ind i Lønsumsafgift og derefter vælge Indberet lønsumsafgift. Her skal du vælge Indberet ud for den periode, du vil indberette for og derefter indtaste tallene fra din lønsumsblanket. Du skal herfra trykke godkend og burde nu få en kvittering for indberettet lønsumsafgift.

Indberetning af omsætning

Ved indberetning af årsrapport for selskaber, er det blevet et nyt krav, at selskaber skal indberette deres omsætning.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du indberetter din årsrapport, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk,60 24 60 24 eller skrive til os på chatten.