Indberetning af årsrapport for et selskab

Forfatter:Frederik Damgaard Kornvig
Dato:11. maj 2023
Læsetid:4 minutter

I denne artikel kan du få svar på, hvordan du kommer helt i mål med indberetningen af de filer, du har modtaget i forbindelse med, at du har lavet dit årsregnskab i Billy.

Du skal som minimum indberette tre ting:

 • Årsrapport i PDF-format
 • Årsrapport i XBRL-format
 • Oplysningsskema (tidligere kaldt "selvangivelse")

Derudover kan det være relevant at indberette følgende:

 • Lønsum
 • Udbytte

Årsrapport

Som ejer af et selskab, er man forpligtet til at indberette en årsrapport hos Erhvervsstyrelsen. Derudover skal man også indberette oplysningsskemaet hos Skattestyrelsen, som afgør den endelige betaling af selskabsskat. Vi starter med proceduren for indberetning af årsrapporten.

Når du skal indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen, har du brug for to filer. Den ene er årsrapporten i PDF, og den anden er XBRL-filen til Erhvervsstyrelsen. Når du har fået besked på at dine dokumenter er klar finder du dem på følgende måde.

 • Vælg Regnskab i menuen.
 • Vælg Årsregnskab.
 • Vælg det regnskabsår du har fået udarbejdet en årsrapport for.
 • Download Filerne.

Efterfølgende skal du gå ind på Erhvervsstyrelsens hjemmeside og gå ind i Regnskab 2.0 - Special. Det gør du her. Efterfølgende kommer du ind til denne side. Du skal trykke på Start og derefter logge ind med Digital signatur eller NemId:

Du skal igennem fire trin:

 1. Modtager
 2. Rapport
 3. PDF eller bilag
 4. Afslut

I første trin (Modtager) skal du vælge, hvilket indberetning du ønsker. Vælg Årsrapport m.v. til Erhvervsstyrelsen og derefter Indberet med XBRL (eller inlineXBRL) - afslut med at klikke Næste:

Nu er du nået til næste trin (Rapport). Her skal du uploade XBRL-versionen af din årsrapport. Klik på dropdown-ikonet og derefter Vælg fil, hvor du kan vælge XBRL-filen - afslut med at klikke Næste:

Nu er du nået til tredje trin (PDF og bilag). Her skal du både uploade årsrapporten i PDF-version samt oplyse selskabets omsætning (hvis selskabet ikke har haft nogen omsætning, udfyldes feltet med 0) - afslut med at klikke Næste:

Når begge filer er uploadet, skal du klikke på Indberet årsrapporten.

Tillykke! Din årsrapport er nu indberettet til Erhvervsstyrelsen, og du burde få tilsendt kvittering for afleveret årsrapport på din mail.

Bilag til oplysningsskema

Du skal ikke indberette bilagene til dit oplysningsskema. Men du skal gemme dem som dokumentation, så du kan fremvise dem på forespørgsel fra eksempelvis SKAT, hvis de vil se grundlaget for de skattemæssige beregninger i dit oplysningsskema.

Udfyldt oplysningsskema

Du skal indberette oplysningsskemaet til SKAT. Her får du en trin for trin guide til, hvordan du laver din indberetning.

Når du skal indberette, skal du bruge det udfyldte oplysningsskema som udgangspunkt for din indberetning. Start derfor med at downloade filen.

 • Vælg Regnskab i menuen.
 • Vælg Årsregnskab.
 • Vælg det regnskabsår du har fået udarbejdet en årsrapport for.
 • Download Filen.

Du skal herefter gå ind på SKATs hjemmeside på TastSelv - Erhverv og logge ind med Digital signatur eller NemId. Du kan tilgå deres hjemmeside her. Her kan du se den side, du kommer ind til.

Når du er logget ind på SKATs hjemmeside, vælger du Skat for selskaber m.fl. efterfulgt af Selskab --> Selskab (igen):

Derefter vælger du Oplysningsskema (Selvangivelse) ude i venstre menu (se den røde firkant):

Herefter følger du disse trin:

 1. Vælg dét indkomstår, som du ønsker at indberette for
 2. Klik på Skift visning
 3. Klik på Begynd indberetning
 4. Aflæs alle rubrikker og svar på den udfyldte selvangivelse

Når du er færdig med at udfylde rubrikkerne, skal du gemme dit oplysningsskema. Du bør herefter få en kvittering for udfyldt oplysningsskema samt beregnet selskabsskat.

Tillykke! Dit oplysningsskema er indberettet dit oplysningsskema!

Afslutningsark med efterposteringer

Du kan bruge afslutningsarket som en guide til, hvilke efterposteringer, du skal ind og lave i dit regnskab i Billy, når du har modtaget dit årsregnskab.

Der kan være forskellige årsager til, at du skal lave efterposteringer. Det kan eksempelvis være, at indehaveren af virksomheden har fri telefon, og dette medfører en efterpostering, hvis du ikke har bogført dette, inden du lavede dit årsregnskab.

Vigtigt: Når du har lavet dine efterposteringer, skal du sikre, at din saldobalance i Billy skal stemme på kroner og ører med din årsrapport. Hvis der er en difference, skal du gå dine efterposteringer igennem en ekstra gang.

Forslag til generalforsamlingsreferat

Du kan bruge forslaget til generalforsamlingsreferat på den generalforsamling, hvor din årsrapport skal godkendes. Din årsrapport skal godkendes på generalforsamlingen, inden du kan indberette den til Erhvervsstyrelsen.

Udfyldt lønsumsafgiftsblanket

Hvis du har tilvalgt at betale lønsumsafgift, så modtager du lønsumsblanket i din årsafslutning. Lønsumsafgiften skal indberettes inde på Tast-Selv erhverv. Du skal logge ind og gå ind i Lønsumsafgift og derefter vælge Indberet lønsumsafgift. Her skal du vælge Indberet ud for den periode, du vil indberette for og derefter indtaste tallene fra din lønsumsblanket. Du skal herfra trykke godkend og burde nu få en kvittering for indberettet lønsumsafgift.

Indberetning af omsætning

Ved indberetning af årsrapport for selskaber, er det blevet et nyt krav, at selskaber skal indberette deres omsætning.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du indberetter din årsrapport, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk,60 24 60 24 eller skrive til os på chatten.