Bogføring af materielle anlægsaktiver

Nicolai Hofsø2021-10-15
Tilbage til Regnskab og bogføring

Du skal oplyse en række værdier angående dine materielle anlægsaktiver, når du laver dit årsregnskab i Billy.

Her finder du hjælp til, hvad du i udgangspunktet bør gøre, når du svarer på spørgsmålene relateret til materielle anlægsaktiver.

Hvad er et materielt anlægsaktiv?

Materielle anlægsaktiver er den mest udbredte form for aktiver, og de kan eksempelvis være:

 • Maskiner
 • Biler
 • Inventar
 • IT-udstyr
 • Med mere

Disse værdier skal du oplyse i årsregnskabsmodulet

I årsregnskabsmodulet skal du oplyse op til i alt 7 værdier for hver type af materielt anlægsaktiv. Her får du en forklaring på, hvad disse 7 værdier betyder.

Saldoværdi primo

I dette felt skal du oplyse den samlede værdi af denne type materielle anlægsaktiver ved starten af regnskabsåret. Saldoværdien primo findes i balancen fra starten af regnskabsåret, som typisk vil være d. 1/1. Det vil sige, hvad aktivets værdi er ved starten af året.

Tilgang i året

Her skal du oplyse den samlede værdi af denne type materielle anlægsaktiver, som din virksomhed eventuelt har købt i løbet af året.

Afskrivninger i året

Her skal du oplyse den samlede værdi af årets afskrivninger på denne type af materielle anlægsaktiver.

Salgspris

Her skal du oplyse den samlede værdi af eventuelle salg af denne type materielle anlægsaktiver i løbet af året. Du opgør den samlede værdi ved at lægge aktivets bogførte værdi sammen med avancen i forbindelse med salget.

Avance i forbindelse med salg

Her skal du oplyse den samlede avance, som du eventuelt har haft i forbindelse med salg af denne type af materielle anlægsaktiver i løbet af året. Du finder avancen ved at trække den bogførte værdi fra salgsprisen på aktivet.

Afskrivningsperiode

Her skal du oplyse den korteste og den længste periode, som du afskriver denne type af materielle anlægsaktiver over.

Hvis du eksempelvis har tre aktiver af den samme type, som henholdsvist bliver afskrevet over 2, 3 og 5 år, så skal du oplyse 2 år i første felt og 5 år i sidste felt.

Restværdi i procent

Her skal du oplyse den laveste og den højeste restværdi i procent for denne type af anlægsaktiver, når aktivet er fuldt afskrevet. Dette vil i langt de største tilfælde være 0%.

Hvis vi antager at du besidder et aktiv (i det her tilfælde en bil), som du afskriver på i en årrække, men allerede på anskaffelsestidspunktet ved, at du kan sælge den til ophug eller reservedele for en procentdel af anskaffelsessummen, så er det denne procentdel, du skal angive. I forhold til hvad du skal indberette, så er det spændet af forskellige restværdier du skal angive. Det vil sige, at hvis du har tre aktiver med hver deres restværdi, i det her tilfælde 0%, 10% og 20%, så skal du angive 0% - 20% i felterne. Men, som nævnt foroven, så vil tallet i langt de fleste tilfælde være 0%.

Sådan indregner og afskriver du materielle anlægsaktiver

Du skal indregne materielle anlægsaktiver på balancen, hvis det koster mere end 30.700 kr. (2021-tal). Materielle anlægsaktiver skal afskrives over den forventede brugstid. Der kan derfor være betragtelig forskel på, hvor lang en afskrivningsperiode et aktiv har. Tager man eksempelvis en computer og holder op imod en større produktionsmaskine, så er det klart, at man forventer en længere brugstid på produktionsmaskine end computeren, derfor skal produktionsmaskinen afskrives over længere tid en computer.

Det er vigtigt, at du afskriver dine materielle anlægsaktiver over den forventede brugstid. Her kan du se en oversigt over nogle af de mest almindelige materielle anlægsaktiver og deres typiske afskrivningsperioder.

Ombygning og istandsættelse af lejede lokaler: 10 år eller kontraktens varighed

 • Produktionsanlæg og maskiner: 5-10 år (I særlige tilfælde mellem 15-20 år)
 • Større biler (Lastbiler, traktorer, m.v.): 8 år
 • Alm. Personbiler: 5 år
 • Inventar: 3-5 år
 • IT udstyr: 3-5 år

Sådan afstemmer du materielle anlægsaktiver til årsregnskabet

Her kan du se eksempler på, hvordan du bogfører køb, afskrivning og salg samt beregning af avance på salg af materielle anlægsaktiver og restværdi procent.

Eksemplerne tager afsæt i Billys standardkontoplan, hvor der findes en kontogruppe, der hedder “5300 - Materielle anlægsaktiver”. Og til formålet her er der en standard konto, der hedder “5310 - Driftmidler og inventar (kostpris)”.

Køb af aktiv

Kredit Bank - 20.000 kr Debet - Købsmoms - 4.000 kr (Dette sker automatisk i kassekladden, hvis du har købsmoms 25% som momssats på linjen) Debet - Kontoen for det materielle anlægsaktiv - 16.000 kr.

Afskrivninger på aktivet

Kredit - Kontoen for det materielle anlægsaktiv (Driftmidler og inventar): 4.000 kr Debet - 2010 - Afskrivninger: 4.000 kr

Afskrivning ved køb midt i året

Køber du et anlægsaktiv midt i året som eksempelvis d. 1. juni, så skal du afskrive aktivet med det forholdsmæssige beløb, da afskrivninger opgøres på månedsbasis. For at dit regnskab ser så korrekt ud som muligt, er det mest optimale at afskrive på aktivet hver måned.

Eksempel på afskrivninger

Kostpris på computer ekskl. moms: 15.000 kr. Afskrivningsperiode: 4 år (48 måneder) Månedlige afskrivninger: 15.000 kr. / 48 mdr. = 312,50 kr./md.

Hver måned skal der således afskrives 312,50 kr. Ret beset er der 6 måneder tilbage i regnskabsåret, hvis aktivet er erhvervet d. 1. juni.

Året efter skal du afskrive aktivet fuldt ud. Det vil sige, at du afskriver aktivet med 12 måneder = 312,50 kr. * 12 mdr. = 1.875 kr. i det efterfølgende år.

Salg af aktivet og avance på salg af aktivet

Når du sælger et aktiv, er det vigtigt, at du kender den faktiske salgspris for aktivet, aktivets restværdi og differencen mellem de to.

Alle tre værdier er nemlig afgørende at kende for, at du kan lave din bogføring korrekt. Hvis vi tager afsæt i eksemplet med computeren, og at du sælger den efter 36 mdr., så vil computeren på salgstidspunktet have en restværdi på 3.750 kr.

Restværdien beregnes: 15.000 kr. - 312,50 kr. * 36 = 3.750 kr.

Lad os sige, at du sælger computeren for 5.000 kr., hvilket er 1.250 kr. mere end den bogførte værdi.

Avancen på 1.250 kr. skal registreres på resultatopgørelsen som en fortjeneste, og det er en god ide at bogføre den under andre indtægter, således at den ikke står sammen med andre driftsindtægter. Der skal derfor oprettes en ny konto til denne transaktion. Det gør du ved at gå til Regnskabsindstillinger -> Rediger kontoplan -> Opret konto. Kontogruppe er indtægter, konto nr. skal være 1170 og kontonavn "Andre driftsindtægter".

For at bogføre salget af aktivet og avancen i forbindelse med salget korrekt, så skal du gøre følgende:

 • Oprette en salgsfaktura for salget af aktivet. Husk at der skal moms på salget. Det vil sige, at salgsprisen vil være 6.250 kr. inkl. moms.
 • Henføre avancen (fortjenesten) ved salget til resultatopgørelsen. Det gør du ved at lave følgende manuelle transaktion i kassekladden. På den måde er det kun fortjenesten for salget af aktivet, der fremgår af salgskontoen, og du bogfører samtidigt afgangen af aktivet fra aktivkontoen.

Du skal være opmærksom på, at ovenstående fremgangsmåde tager afsæt i, at al aktivitet (køb og afskrivninger) er bogført på en og samme konto. Hvis du i stedet anvender en separat konto til akkumulerede afskrivninger for alle aktiver, så skal bogføre salget af computeren på denne måde:

Restværdi i procent

Her skal du oplyse den laveste og den højeste restværdi i procent for denne type af anlægsaktiver, når aktivet er fuldt afskrevet. Dette vil i langt de største tilfælde være 0%.

Hvis vi antager at du besidder et aktiv (i det her tilfælde en bil), som du afskriver på i en årrække, men allerede på anskaffelsestidspunktet ved, at du kan sælge den til ophug eller reservedele for en procentdel af anskaffelsessummen, så er det denne procentdel, du skal angive. I forhold til hvad du skal indberette, så er det spændet af forskellige restværdier du skal angive. Det vil sige, at hvis du har tre aktiver med hver deres restværdi, i det her tilfælde 0%, 10% og 20%, så skal du angive 0% - 20% i felterne. Men, som nævnt foroven, så vil tallet i langt de fleste tilfælde være 0%.

Du kan også læse mere om bogføring af inventar og andre køb i Billy Bogføringshjælp.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til materielle anlægsaktiver, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk60 24 60 24 eller skrive til os på chatten.