Opdeling af en CSV-fil i kolonner

Mathias Schou2018-05-25
Tilbage til Bank

I denne artikel viser vi, hvordan du opdeler dataen i en CSV-fil i kolonner.

Det er en funktioner, der er nyttig at kunne, når du modtager en CSV-fil, hvor al dataen står samlet i kolonne A, som vist i dette eksempel.

For at opdele CSV-filen skal du:

  • Åbne filen i Excel
  • Markere kolonne a
  • Trykke på fanebladet data
  • Vælge tekst til kolonner


  • Vælg herefter afgrænset
  • Klik næste


  • Vælg semikolon
  • Tryk udfør


Vær opmærksom på, at du vælger semikolon, fordi du kan se, at semikolon bruges til at opdele dataen i filen. Men man kan også få CSV-filer, som er opdelt med eksempelvis komma. Hvis det er tilfældet, vælger du naturligvis komma i stedet for semikolon.

Du har nu opdelt dataen i CSV-filen i kolonner. Selvom dataen er opdelt i flere kolonner, kan du fortsat gemme filen som en CSV-fil og importere den til eksempelvis bankafstemningen i Billy.