Opdeling af en CSV-fil i kolonner

Forfatter:Frederik Damgaard Kornvig
Dato:8. november 2021
Læsetid:1 minut

I denne artikel viser vi, hvordan du opdeler dataen i en CSV-fil i kolonner.

Det er en funktioner, der er nyttig at kunne, når du modtager en CSV-fil, hvor al dataen står samlet i kolonne A, som vist i dette eksempel.

For at opdele CSV-filen skal du:

  • Åbne filen i Excel
  • Markere Kolonne A
  • Trykke på fanebladet Data
  • Vælge Tekst til kolonner


  • Vælg herefter Afgrænset
  • Klik Næste


  • Vælg Semikolon
  • Tryk Udfør


Vær opmærksom på, at du vælger semikolon, fordi du kan se, at semikolon bruges til at opdele dataen i filen. Men man kan også få CSV-filer, som er opdelt med eksempelvis komma. Hvis det er tilfældet, vælger du naturligvis komma i stedet for semikolon.

Du har nu opdelt dataen i CSV-filen i kolonner. Selvom dataen er opdelt i flere kolonner, kan du fortsat gemme filen som en CSV-fil og importere den til eksempelvis bankafstemningen i Billy.