Sådan konfigurer du kontoplanen i Billy

Forfatter:Cecilie Topp
Dato:16. oktober 2023
Læsetid:1 minut

I denne artikel vil jeg fokusere på, hvordan du sikrer dig, at du har de konti i kontoplanen, som din kunde har behov for - eller som du arbejder bedst med.

Enhver virksomhed oprettet i Billy er tildelt vores standardkontoplan. Standardkontoplanen er designet til at rumme en variation af brancher, og du vil derfor opleve at mange af dine kunder i udgangspunktet vil kunne benytte denne.

Men opstår behovet for at modificere kontoplanen, kan du via dit kundeoverblik navigere til den givne kunde (se figur 1).

Dernæst skal du gå til "Indstillinger", efterfulgt af "Regnskab", og slutteligt trykke på "Redigér kontoplon" (se figur 2).

Du er nu navigeret til kontoplanen. Herfra kan du nemt oprette nye konti.
Hvis du fx ønsker en ny indtægtskonto, kan du nemt oprette en sådan ved at trykke "Opret konto" øverst til højre (se figur 3). 
I udgangspunktet er vores anbefaling at modificere kontoplanen efter denne opskrift, såfremt det blot er enkelte og/eller simple ændringer der skal foretages.
Bemærk at det ikke er muligt at slette eksisterende konti i standardkontoplanen.