Sammenligningsgrundlag i årsrapport

Forfatter:Aske Bjørner
Dato:16. december 2019
Læsetid:3 minutter

Når du svarer på dette spørgsmål, er det vigtigt, at du tager højde for, at du har ført alle tallene fra sidste års regnskabsperiode ind i dit regnskab i Billy.

Ved udarbejdelse af årsrapporten bliver de indrapporterede tal fra sidste års regnskabsperiode nemlig anvendt for at danne et sammenligningsgrundlag for de tal, der indrapporteres i år. Det vil sige, at når du indrapporterer årsregnskabet for i år, bliver tallene for både i år og sidste år sendt afsted. Det er derfor vigtigt, at tallene for i år stemmer overens med sammenligningsgrundlaget, da det er det, som Erhvervsstyrelsen eller Skat tjekker som det første.

Hvis du mangler at indtaste alle regnskabstal fra 2018, kan vi gøre det for dig. Ønsker du, at vi gør det for dig, skal du blot svare ja til spørgsmålet. Alternativt kan du selv indføre tallene. Det gør du ved at følge nedenstående guide. Indfører du selv tallene, skal du svare nej til spørgsmålet.

En uoverenstemmelse i sammenligningsgrundlaget kunne være:

En selskabsejer har indrapporteret et resultat for året på 100.000 kroner til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med sit årsregnskab for 2018.

Ved udarbejdelse af årsregnskabet for 2019 kommer ejeren dog ved et uheld til at ændre i regnskabstallene for 2018. Dette gør, at resultatet for året i 2018 ændrer sig fra 100.000 til 80.000 kroner.

Selskabsejeren indrapporterer tallene for regnskabsperiode 2019 og sender dermed tallene for sammenligningsåret 2018 med. Erhvervsstyrelsen konstaterer ved gennemgang af årsrapporten, at der er en forskel i årets resultat mellem de indrapporterede tal i 2018 (100.000) og for sammenligningsgrundlaget fra 2018 i årsrapporten for 2019 (80.000).

Udover uheld under bogføringen som i eksemplet ovenfor kan følgende grunde være skyld i forskelle mellem det indrapporterede i 2018 og sammenligningsgrundlaget fra 2018:

  • Hvis du i løbet af 2019 er flyttet fra et andet regnskabsprogram over til Billy, er der en mulighed for, at alle dine tal ikke er blevet overflyttet korrekt.
  • Hvis du ikke har bogført efterposteringerne fra din revisor, er der ligeledes en mulighed for, at der er en forskel mellem tallene.

Hvad kan du gøre for at checke om tallene stemmer overens?

Hvis sammenligningsgrundlaget og det indrapporterede fra forrige år ikke stemmer overens, skal du sørge for at sammenligne dine tal i Billy med det, du indrapporterede, fra den forrige regnskabsperiode.

For at gøre det skal du bruge to ting:

  • Det første, du skal bruge, er din årsrapport for den forrige regnskabsperiode. Hvis du ikke har årsrapporten tilgængelig, men fik en revisor til at udarbejde dit regnskab, kan du spørge din revisor om at få den.
  • Det andet, du skal gøre, er at gå ind i dit regnskab i Billy og klikke på Regnskab → Saldobalance og derfra sætte datoen til det forrige regnskabsår. Det vil sige, at hvis du er i gang med at lave årsrapport for 2019, så skal du sætte datoen til 2018.

Du skal herefter checke om tallene stemmer mellem sammenligingsgundlaget og det forrige årsregnskab. De tre tal, du skal være opmærksomme på at checke, er følgende:

  • Konto: “7110 - Dette års resultat”
  • Konto: “6000 - Aktiver i alt”
  • Konto “7500 - Passiver i alt”

Hvis du finder en uoverenstemmelse, skal du finde årsagen. Dette er dog en større opgave, og her kan det godt svare sig at få en revisor til at hjælpe.

Hvis du dog er klar over, at uoverenstemmelsen er skyld i, at du ikke har ført efterposteringer ind i dit system, eller at du ikke har fået overflyttet alt dataen fra dit forrige regnskabssystem, så hjælper vi dig gerne. I så fald skal du trykke “Ja” til spørgsmålet inden i tjeklisten.

For at vi kan hjælpe dig med at få tallene ind kræver det at du indhenter alle de fornødne oplysninger fra dit gamle system eller din revisor.