Tjekliste til årsregnskabet i enkeltmandsvirksomhed

Dato:10. marts 2021
Læsetid:5 minutter

I denne tjekliste kan du finde forklaringer til de spørgsmål, som du skal svare på i forbindelse med, at Billy udarbejder et årsregnskab for din enkeltmandsvirksomhed.

Er virksomheden ophørt i løbet af regnskabsåret?

Når du svarer på dette spørgsmål, skal du forholde dig til, om din virksomhed reelt er ophørt i det regnskabsår, der skal laves årsregnskab for. Det vil sige, at du både har meddelt til SKAT, at din virksomhed skal opløses, og at ændringen er registrert på virk.dk

Hvis din virksomhed er ophørt, skal en revisor lave en række manuelle vurderinger af aktiverne i virksomheden, som skal indarbejdes i din årsrapport.

Fratrækker du bilomkostninger (uden kørselsgodtgørelse) i dit regnskab?

Når du svarer på dette spørgsmål, skal du forholde dig til, om udgifterne til bilen har været ført efter statens takster for kørselsfradrag eller efter metoden om faktiske omkostninger.

Hvis du har bogført efter statens takster for kørselsfradrag, hvilket vil sige, at du har bogført et fladt beløb pr. kilometer kørt i privat bil i erhvervsmæssigt regi, så skal du svare nej til spørgsmålet.

Har du derimod brugt metoden om faktiske omkostninger, hvilket vil sige, at du har bogført en procentdel af bilens faktiske omkostninger, som et skel mellem privat og erhvervsmæssig brug, så kræver det, at en revisor laver en række manuelle vurderinger for forholdene for dine kørselsomkostninger, som skal indarbejdes i dit regnskab. I dette tilfælde skal du svare ja til spørgsmålet.

Har du ikke brugt din private eller leasede bil til erhvervskørsel, skal du svare nej til spørgsmålet.

Har indehaver solgt privat bil i løbet af året, som har været anvendt til erhvervsmæssig kørsel?

Når du svarer på, om du har solgt din private bil, der har været anvendt til erhvervsmæssig kørsel, så skal du forholde dig til, om udgifterne til bilen har været ført efter statens takster for kørselsfradrag eller efter metoden om faktiske omkostninger.

Hvis du i hele bilens levetid har bogført efter statens takster for kørselsfradrag, hvilket vil sige, at du har bogført et fladt beløb pr. kilometer kørt i privat bil i erhvervsmæssigt regi, så skal du svare nej til spørgsmålet.

Har du derimod brugt metoden med faktiske omkostninger, hvilket vil sige, at du har bogført en procentdel af bilens faktiske omkostninger, så kræver det, at en revisor laver en række manuelle vurderinger af dit regnskab, som skal indarbejdes i dit regnskab. Er dette tilfældet, skal du svare ja til spørgsmålet.

OBS: Hvis du har anvendt faktiske omkostninger i én regnskabsperiode og anvendt statens takster i anden, så skal du stadig svare ja til spørgsmålet

Ejer virksomheden grunde, ejendomme, aktier, investeringsbeviser eller kunst?

Når du svarer på dette spørgsmål, skal du forholde dig til, om virksomheden ejer grunde, ejendomme, investeringsbeviser, værdipapirer, aktier, aktionærlån eller kunst.

Ejer din virksomhed nogen af disse aktiver, har vi desværre ikke mulighed for at tilbyde at lave dit årsregnskab, da det kræver, at en revisor laver en rækker manuelle og ofte omfattende vurderinger i forbindelse med din årsrapport.

OBS: Ved kunst er det vigtigt, at du tager stilling til, om virksomheden ejer kunst, hvor der er tale om originale billedkunstneriske værker som eksempelvis malerier, skulpturer og fotografisk kunst. Simpel udsmykning af kontoret tæller derfor i denne forstand ikke som kunst.

Vil du benytte dig af virksomhedsskatte- eller kapitalafkastordningen?

Når du svarer på dette spørgsmål, skal du tage stilling til, om du vil benytte virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Vær særligt opmærksom på, at du ikke behøver at benytte dig af nogen af ordningerne, men det er et aktivt valg, du skal tage.

Hvad er virksomhedsskatteordningen?

Virksomhedsskatteordningen giver mulighed for, at personligt ejede virksomheder kan beskattes i stil med anpartsselskaber og aktieselskaber. Helt konkret kan en del af virksomhedens overskud blive beskattet som kapitalindkomst, samtidig med at virksomheden får mulighed for at opspare en del af overskuddet og dermed få et mindre skattepligtigt indkomstgrundlag, der vil blive godskrevet ved endelig udbetaling til ejer.

På den måde kan du spare op i gode år og hæve det opsparede overskud i dårligere år. Samlet set kan du spare på topskatten og AM-bidrag, da du ikke betaler AM-bidrag af den del, der udbetales som kapitalindkomst.

Virksomhedsskatteordningen kræver, at du i bogføringen skelner skarpt mellem din personlige økonomi og din virksomheds økonomi.

Hvad er kapitalafkastordningen?

Med kapitalafkastordningen kan du trække en del af virksomhedens overskud ud som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst, og på den måde sparer du på AM-bidrag og personskat, da du sparer på din personlige indkomst, som du skal betale AM-bidrag af. Beløbet, der kan trækkes ud, opgøres efter kapitalafkastgrundlaget.

Kapitalafkastordningen minder en del om virksomhedsskatteordningen. Men med denne ordning kan du ikke opspare overskud, og du behøver ikke at adskille personlig økonomi fra virksomhedens økonomi, fordi al aktivitet skal bogføres som virksomhedsøkonomi.

Er virksomheden forpligtet til både at betale moms og lønsumsafgift?

Når du svarer på dette spørgsmål, skal du forholde dig til, om din virksomhed betaler både moms og lønsumsafgift.

Lønsumsafgift er en afgift, som virksomheder, der sælger momsfrie ydelser, skal betale frem for moms. Dette gælder blandt andet virksomheder inden for sundhedssektoren, den finansielle sektor samt virksomheder, der sælger kulturelle ydelser eller momsfri undervisning.

Moms er en indirekte skat, som opkræves af en virksomhed og beregnes på baggrund af en vares eller serviceydelses salgspris.

I tilfælde af at din virksomhed har blandet aktivitet, der gør, at du skal betale både moms og lønsumsafgift, vil det kræve, at en revisor laver en mængde manuelle vurderinger af dit regnskab, hvilket skal indarbejdes i din årsrapport.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til indholdet på tjeklsiten, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk60 24 60 24 eller skrive til os på chatten.