Tjekliste til årsregnskabet i et selskab

Aske Bjørner2019-12-16
Tilbage til Årsregnskab

I denne tjekliste kan du finde forklaringer til de spørgsmål, som du skal svare på i forbindelse med, at Billy udarbejder et årsregnskab for dit selskab.

Er din virksomhed fritaget revisionspligt?

Små virksomheder har siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

Din virksomhed kan fravælge revision, hvis den to regnskabsår i træk ikke overskrider to af tre følgende størrelser på balancedagen:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal ansatte på 12 i løbet af regnskabsåret

Fravalg af revision kræver naturligvis, at din virksomhed ikke er underlagt revisionspligt.

Er virksomheden ophørt i løbet af regnskabsåret, eller er der begrundet risiko for ophør i det kommende år?

Når du svarer på dette spørgsmål, skal du forholde dig til, om din virksomhed reelt er ophørt i det regnskabsår, som der skal laves årsregnskab for. Det vil sige, at du både har meddelt det til SKAT, at din virksomhed skal opløses, og at ændringen er registreret på virk.dk.

Risikoen for ophør i det kommende år skal baseres på en vurdering af fremtidige forventninger til virksomhedens aktivitet samt en vurdering af sandsynligheden for en eventuel konkurs.

Er der i regnskabsåret leveret varer eller ydelser mellem din virksomhed og ejer(ne) af virksomheden eller tilknyttede virksomheder?

Når du svarer på dette spørgsmål, skal du tage stilling til, om der i løbet af regnskabsåret har foregået transaktioner med ydelser, varer og penge mellem din virksomhed og ejer(ne) eller tilknyttede virksomheder.

SKAT ændrede i august 2019 reglerne for kontrollerede transaktioner. Derfor er det nødvendigt at indrapportere alle transaktioner af varer, ydelser og penge mellem virksomhed og ejer(e) eller tilknyttede virksomheder. Hvis din virksomhed har lavet transaktioner af denne type, så er det nødvendigt, at en revisor laver en række manuelle vurderinger, som skal indarbejdes i dit årsregnskab.

Her er en liste med eksempler på transaktioner, som kræver manuel revisorhjælp. Det vil sige, at hvis et af følgende udsagn gør sig gældende for din virksomhed, skal du svare ja til spørgsmålet:

  • Virksomheden har solgt varer eller ydelser til ejer(e) eller tilknyttede virksomheder
  • Virksomhedens ejer(e) eller tilknyttede virksomheder er lokaliseret udenfor Danmark
  • Ejer(e) eller tilknyttede virksomheder har afgivet lån til virksomheden. Her er det vigtig at skelne mellem, om der er tale om et lån eller et udlæg. Som hovedregel er et mellemværende med en anpartshaver et lån, hvis der er renter på forpligtelsen. Er der ikke renter på, vil der være tale om et udlæg.

Følgende er en række eksempler, som ikke kræver manuel revisorhjælp:

  • Ejeren har lavet udlæg for virksomheden. Det vil sige simple udlæg, som ikke kan betegnes som lån
  • Virksomheden har udbetalt normal løn til anpartshaveren
  • Virksomheden har udbetalt normalt udbytte til ejer(e) eller anpartshavere

Har virksomheden stillet sikkerhed eller garantiforpligtelser?

Når du skal svare på dette spørgsmål, skal du forholde dig til, om virksomheden har brugt virksomhedens aktiver til at stille garanti for lån, og om virksomheden har garantiforpligtelser.

Hvad er sikkerhedsstillelser?

Hvis din virksomhed har sikkerhedsstillelser, betyder det, at du har stillet noget som sikkerhed i forbindelse med, at du har optaget et lån. Ofte stiller man fysiske aktiver som sikkerhed - eksempelvis via et lån i din bolig. Men der findes også andre former for sikkerhed som eksempelvis kaution.

Hvad er garantiforpligtelser?

Garantiforpligtelser er penge, som du i regnskabet har hensat til at dække eventuelle reklamationer fra dine kunder over produkter og ydelser i garantiperioden. Det kan også være beløb, som er hensat til at dække et eventuel tab i en retssag.

Hvis din virksomhed har enten sikkerhedsstillelser eller garantiforpligtelser i regnskabet, så kræver det, at en revisor laver en række manuelle vurderinger for, at vi kan udarbejde dit årsregnskab. Du skal derfor svare ja til spørgsmålet, hvis din virksomhed har sikkerhedsstillelser eller garantiforpligtelser. Når du har bestilt dit årsregnskab, vil en revisor kontakte dig for at indhente de informationer, der skal til for at lave de nødvendige vurderinger.

Ejer virksomheden grunde, ejendomme, investeringsbeviser, værdipapirer, aktier, aktionærlån eller kunst?

Når du svarer på dette spørgsmål, skal du forholde dig til, om virksomheden ejer grunde, ejendomme, investeringsbeviser, værdipapirer, aktier, aktionærlån eller kunst.

Ejer din virksomhed nogen af disse aktiver, har vi desværre ikke mulighed for at tilbyde at lave dit årsregnskab, da det kræver, at en revisor laver en rækker manuelle og ofte omfattende vurderinger i forbindelse med din årsrapport.

Obs: Ved kunst er det vigtigt, at du tager stilling til, om virksomheden ejer kunst, hvor der er tale om originale billedkunstneriske værker som eksempelvis malerier, skulpturer og fotografisk kunst. Simpel udsmykning af kontoret tæller derfor i denne forstand ikke som kunst.

Er virksomheden moderselskab i en sambeskatningsordning?

Når du svarer på spørgsmålet, skal du forholde dig til, om din virksomhed er moderselskab i en koncern, hvor der samlet skal afregnes skat for hele koncernen. I en sambeskatningsordning er det altid moderselskabet, der foretager skatteafregningen.

Er virksomheden eller har virksomheden været under omstrukturering?

En omstrukturering beskriver en større forretningsmæssig forandring i virksomheden. Omstruktureringsreglerne benyttes ofte i forbindelse med et ejerskifte, et generationsskifte, en fusion, udvikling af en virksomhed m.m.

Eksempelvis, hvis virksomheden udvikler sig, kan der opstå et behov for at skifte fra den oprindelige virksomhedsform til en ny ejermodel, som kan give bedre økonomiske fordele. Fx fra personlig til ApS.

Når du svarer på dette spørgsmål, skal du forholde dig til, om din virksomhed er i gang med omstrukturering, eller har været under omstrukturering siden, at der sidst blev aflagt årsrapport.

Har virksomheden leasingkontrakter for mere end 10.000 kr. årligt?

Ved dette spørgsmål skal du forholde dig til, om virksomheden har leasingaftaler, som overstiger 10.000 kr. i årlige udgifter.

Ved dette spørgsmål skal du forholde dig til, om virksomheden har leasingaftaler, som overstiger 10.000 kr. i årlige udgifter.

Leasing er en aftale, hvor din virksomhed får brugsretten til et produkt i en længere periode. Det kan eksempelvis være til leje af en printer, produktionsudstyr eller varevogne.

Hvis din virksomhed har leasingforpligtelser, hvor summen af disse forpligtelser overstiger 10.000 kr. i næte regnskabsår, så kræver det, at en revisor manuelt indregner dem i dit årsregnskab, som en eventualforpligtelse. Har din virksomhed leasingkontrakter for mere end 10.000 kr. skal du svare ja til spørgsmålet.

Er virksomheden, eller har virksomheden været del af nogen form for international struktur eller organisation?

I dette spørgsmål skal du tage stilling til om en anden international virksomhed har haft en ejerandel i selskabet, eller om selskabet er et datterselskab til en international virksomhed.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til indholdet på tjeklsiten, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk,60 24 60 24 eller skrive til os på chatten.