Tjekliste til årsregnskabet i et selskab

Forfatter:Frederik Damgaard Kornvig
Dato:10. marts 2021
Læsetid:3 minutter

I denne tjekliste kan du finde forklaringer til de spørgsmål, som du skal svare på i forbindelse med, at Billy udarbejder et årsregnskab for dit selskab.

Er din virksomhed fritaget revisionspligt?

Små virksomheder har siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

Din virksomhed kan fravælge revision, hvis den to regnskabsår i træk ikke overskrider to af tre følgende størrelser på balancedagen:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal ansatte på 12 i løbet af regnskabsåret

Fravalg af revision kræver naturligvis, at din virksomhed ikke er underlagt revisionspligt.

Er virksomheden ophørt i løbet af regnskabsåret?

Når du svarer på dette spørgsmål, skal du forholde dig til, om din virksomhed reelt er ophørt i det regnskabsår, som der skal laves årsregnskab for. Det vil sige, at du både har meddelt det til SKAT, at din virksomhed skal opløses, og at ændringen er registreret på virk.dk.

Risikoen for ophør i det kommende år skal baseres på en vurdering af fremtidige forventninger til virksomhedens aktivitet samt en vurdering af sandsynligheden for en eventuel konkurs.

Har virksomheden stillet sikkerhed eller garantiforpligtelser?

Når du skal svare på dette spørgsmål, skal du forholde dig til, om virksomheden har brugt virksomhedens aktiver til at stille garanti for lån, og om virksomheden har garantiforpligtelser.

Hvad er sikkerhedsstillelser?

Hvis din virksomhed har sikkerhedsstillelser, betyder det, at du har stillet noget som sikkerhed i forbindelse med, at du har optaget et lån. Ofte stiller man fysiske aktiver som sikkerhed - eksempelvis via et lån i din bolig. Men der findes også andre former for sikkerhed som eksempelvis kaution.

Ejer virksomheden grunde, ejendomme, investeringsbeviser, værdipapirer, aktier, aktionærlån eller kunst?

Når du svarer på dette spørgsmål, skal du forholde dig til, om virksomheden ejer grunde, ejendomme, investeringsbeviser, værdipapirer, aktier, aktionærlån eller kunst.

Ejer din virksomhed nogen af disse aktiver, har vi desværre ikke mulighed for at tilbyde at lave dit årsregnskab, da det kræver, at en revisor laver en rækker manuelle og ofte omfattende vurderinger i forbindelse med din årsrapport.

Obs: Ved kunst er det vigtigt, at du tager stilling til, om virksomheden ejer kunst, hvor der er tale om originale billedkunstneriske værker som eksempelvis malerier, skulpturer og fotografisk kunst. Simpel udsmykning af kontoret tæller derfor i denne forstand ikke som kunst.

Er virksomheden moderselskab i en sambeskatningsordning?

Når du svarer på spørgsmålet, skal du forholde dig til, om din virksomhed er moderselskab i en koncern, hvor der samlet skal afregnes skat for hele koncernen. I en sambeskatningsordning er det altid moderselskabet, der foretager skatteafregningen.

Har virksomheden leasingkontrakter for mere end 10.000 kr. årligt?

Ved dette spørgsmål skal du forholde dig til, om virksomheden har leasingaftaler, som overstiger 10.000 kr. i årlige udgifter.

Ved dette spørgsmål skal du forholde dig til, om virksomheden har leasingaftaler, som overstiger 10.000 kr. i årlige udgifter.

Leasing er en aftale, hvor din virksomhed får brugsretten til et produkt i en længere periode. Det kan eksempelvis være til leje af en printer, produktionsudstyr eller varevogne.

Hvis din virksomhed har leasingforpligtelser, hvor summen af disse forpligtelser overstiger 10.000 kr. i næste regnskabsår, så kræver det, at en revisor manuelt indregner dem i dit årsregnskab, som en eventualforpligtelse. Har din virksomhed leasingkontrakter for mere end 10.000 kr. skal du svare ja til spørgsmålet.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til indholdet på tjeklisten, er du altid velkommen til at kontakte os på billy@billy.dk, 60 24 60 24 eller skrive til os på chatten.