Hvad er en kontrakt?

En kontrakt er en mundtlig eller skriftlig aftale mellem personer eller virksomheder. En kontrakt beskriver alle detaljerne omkring den aftale, som parterne er blevet enige om. Kontrakter kan bruges til mange forskellige ting, for eksempel i forbindelse med ansættelser, partnerskaber eller leje af bolig.

En mundtlig kontrakt er i princippet lige så gyldig som en skriftlig kontrakt. Fordelen ved at have en skriftlig kontrakt er dog, at det er lettere at huske detaljerne i aftalen, og at bevise at aftalen er blevet indgået.

Hvordan laver man en kontrakt og hvad skal den indeholde?

En kontrakt er som oftest noget man får en jurist til at lave. Man kan dog også sagtens lave en kontrakt selv, men vil man være på den sikre side, er det en god ide at få en advokat til at kigge den igennem. Man kan enten lave en kontrakt helt fra bunden, eller man kan finde skabeloner til kontrakter online. Uanset hvad man vælger, er det vigtigt at kontrakten indeholder:

  • Dato for, hvornår kontrakten er underskrevet
  • Formålet med kontrakten
  • Kontraktens indhold opdelt i punkter (for eksempel "løn og ansættelsesforhold”, “opsigelse” osv.)
  • Hvad konsekvenserne er, hvis aftalen i kontrakten ikke bliver overholdt

Begge parter bør have en underskrevet version af kontrakten.

Hvornår er en kontrakt juridisk gyldig?

En kontrakt er juridisk gyldig, når man aktivt har indgået aftalen enten mundtligt eller skriftligt. En kontrakt er ikke gyldig, hvis man ikke har gjort noget aktivt for at indgå aftalen. Hvis man for eksempel ikke har svaret på et tilbud, er der altså ikke indgået en juridisk gyldig kontrakt. Hvis man derimod har sagt ja til et tilbud eller direkte har underskrevet en kontrakt, så er aftalen juridisk bindende.

En kontrakt kan erklæres ugyldig, hvis den for eksempel strider imod den danske lovgivning. Der findes også to klausuler i loven som kan gøre en kontrakt ugyldig. Disse to klausuler er meget vagt formulerede og bliver derfor ikke anvendt så ofte, men hovedpointen er, at en kontrakt kan gøres ugyldig, hvis betingelserne i aftalen er helt vanvittige. En kontrakt som er underskrevet på baggrund af eksempelvis løgn eller trusler er heller ikke gyldig.

Hvis man er i tvivl om gyldigheden af en kontrakt, er det vigtigt at man får en advokat til at kigge aftalen igennem.

Hvad sker der hvis man bryder en kontrakt?

Et brud på en kontrakt kaldes også for “misligholdelse”. Misligholdelse af en kontrakt opstår hvis en af partner ikke overholder aftalen i kontrakten. Konsekvenserne ved at bryde eller misligholde en kontrakt afhænger af den enkelte situation og de specifikke forhold. I nogle tilfælde kan den part som ikke har misligholdt kontrakten, kræve at aftalen i kontrakten bliver fastholdt. Det vil altså sige, at den part som har misligholdt kontrakten skal rette ind og begynde at overholde kontrakten igen. I andre tilfælde kan den part, som ikke har misligholdt kontrakten gå videre med sagen og eksempelvis kræve erstatning eller ophæve kontrakten. Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til et kontraktbrud, bør du kontakte en advokat, som kan rådgive dig om den specifikke sag.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage