Hvad er nulpunktsafsætning?

Nulpunktsafsætning er et nøgletal, der fortæller en virksomhed, hvor mange enheder de skal sælge i en given periode for at dække dens kapacitetsomkostninger. Det vil sige, at nulpunktsafsætningen viser, hvor mange produkter virksomheden mindst skal sælge, for at resultatet går i nul.

Nulpunktsafsætningen kan derfor sættes i sammenhæng med nulpunktsomsætningen, som fortæller, hvor meget en virksomhed mindst skal omsætte for i en given periode, for at resultatet går i nul.

Det kan være meget godt for en virksomhed at skabe et overblik over, hvor mange af deres produkter de mindst skal sælge for at undgå et eventuelt underskud.

Hvordan beregnes nulpunktsafsætningen?

Til beregning af en virksomheds nulpunktsafsætning skal man have kendskab til virksomhedens kapacitetsomkostningerne og dækningsbidrag pr. stk.

Formel for nulpunktsafsætning:

  • Nulpunktsafsætning = Kapacitetsomkostninger / Dækningsbidrag pr. stk.

Kapacitetsomkostningerne viser virksomhedens faste udgifter, som er relateret til den daglige drift. Dækningsbidraget pr. stk. viser dækningsbidraget for en konkret vare og beregnes med udgangspunkt i en vares salgspris og de variable enhedsomkostninger.

Lad os tage et eksempel:

Hvis en virksomhed eksempelvis har kapacitetsomkostninger på 50.000 kr og et dækningsbidrag pr. stk. på 400, så vil nulpunktsafsætningen se således ud:

  • Nulpunktsafsætning = 50.000 / 400 = 125 stk.

Det vil sige, at virksomheden skal sælge 125 stk. for at dække dens kapacitetsomkostninger.

Hvad kan nulpunktsafsætningen bruges til?

Det at kunne beregne en nulpunktsafsætning kan være nyttigt, hvis en virksomhed ønsker at lave aktiviteter inden for markedsføring. Det kan nemlig være godt at vide, hvor mange produkter virksomheden mindst skal sælge for at dække omkostningerne på en given markedsføringsaktivitet.

Lad os tage et eksempel:

Lad os antage, at virksomheden ønsker at lave en reklame til 20.000 kr. Idet virksomheden ønsker at lave en reklame, kan nulpunktsafsætningen kaldes et reklamenulpunkt. Formlen for nulpunktsafsætningen kan dermed omskrives til:

  • Reklamenulpunkt = Reklameomkostninger / Dækningsbidrag pr. stk.

Da vi vælger fortsat at benytte dækningsbidraget pr. stk. på 400 fra forrige eksempel vil reklamenulpunktet se således ud:

  • Reklamenulpunkt = 20.000 / 400 = 50 stk.

Det vil sige, at virksomheden skal sælge 50 stk. for at dække reklameomkostningerne.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du får gratis support alle ugens 7 dage på både mail, telefon og chat.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage