Told - Hvad er told?

Told er en afgift der betales til staten, når varer eller ydelser importeres fra et land uden for EU. Både virksomheder og privatpersoner skal betale afgifter på køb uden for EU.

Uanset om du handler med leverandører fra EU-lande eller ej, kan du bruge Billy til at bogføre og lave regnskab. Prøv Billy gratis

Når du køber en vare i et land uden for EU, skal du betale told hvis forsendelsens værdi inklusiv fragt overstiger 1150 kr. Toldsatsen afhænger af hvilken varekategori der er tale om.

Hvornår skal man betale told?

Der skal betales told på alle køb uden for EU med en værdi over over 1150 kr. inklusiv fragt. Uanset hvad varen har kostet, skal du betale moms og transportørgebyr. Førhen var der en bagatelgrænse på 80 kr. men jf. de nye momsregler som trådte i kraft pr. 1 juli 2021, skal der betales moms uanset varens pris.

Toldregler ved nethandel uden for EU

Er varens værdi mellem 0-1150 kr. skal du betale moms og transportørgebyr. Er varens værdi over 1150 kr. skal du både betale moms, transportørgebyr og told. Transportørgebyret er normalt mellem 150-250 kr., som transportøren fx. PostNord eller GLS tager for at angive varen til Toldstyrelsen.

Toldregler ved fysisk køb i lande uden for EU

Reglerne er anderledes, hvis det drejer sig om varer, du har købt fysisk under ophold i lande uden for EU. Hvis du ankommer til Danmark med fly eller skib er beløbsgrænsen 3.250 kr., og hvis du ankommer med andre transportformer er grænsen 2.250 kr. 

Hvor meget told skal jeg betale?

Der findes to typer af told, som afgør hvordan tolden skal beregnes. Styktold er hvor afgiften ligger fast på en importeret vare, og værditold er når den aflægges som en procentdel af købets værdi. Ligegyldig hvilken toldtype der er tale om, skal du huske, at der kommer moms og transportørgebyr oven i. 

Som udgangspunkt bestemmes toldsatsen ud fra købets varetype, og det kan derfor variere alt efter om det eksempelvis er et stykke tøj eller elektronik du importerer. Hver varetype er tilknyttet en varekode med en toldsats. På SKATs hjemmeside kan du finde en vejledende Toldberegner for private personer. 

Hvem skal betale told?

Både privatpersoner og virksomheder skal betale told, når der importeres varer fra et land uden for EU. Som virksomhed skal du registreres som importør hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for at få tilladelse til at importere varer. Det er altså ikke nok at være momsregistreret, hvis du vil importere varer fra lande uden for EU. 

Hvorfor skal man betale told?

Told er en måde hvorpå indenlandsk produktion gøres mere attraktivt, samtidig med det også øger de offentlige indtægter. Derudover kan told også bruges som et politisk instrument til at have indflydelse på udenrigshandel.

Ved oprettelse af EU’s toldunion har man besluttet at fjerne told mellem medlemslandene for at fjerne handelshindringer. Der er desuden blevet fastsat fælles ydre toldsatser for at beskytte EU-medlemslandenes budgetter samt beskytte forbrugeren mod farlige og ulovlige varer. 

Kan man undgå at betale told?

Hvis du køber varen i et EU-land kan du helt undgå told, moms og transportørgebyrer. Køber du fra et land uden for EU hvor værdien er under 1150 kr. skal du heller ikke betale told, men du kommer ikke udenom moms og transportørgebyret.

Er købet foretaget hos en leverandør uden for EU, og har det en værdi over 1150 kr., er der desuden få undtagelser, hvor du kan søge om at få tilbagebetalt told og moms. Fx hvis du modtager en vare og den ikke svarer til din bestilling, hvis du modtager et samleobjekt, der er over 100 år gammelt, eller hvis du har glemt dine ting på en rejse og får dem tilsendt. 

Kan man få told tilbage, hvis en vare refunderes?

Hvis du har købt en vare fra et land uden for EU, men siden hen refunderer varen til afsender, kan du kan søge om rettelse af told og moms. Du søger om rettelse af told og moms på SKATs hjemmeside her. Det er en fordel, hvis du har adgang til relevante dokumenter i et digitalt format. 

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage