Momsregistrering - Hvad er momsregistrering?

En momsregistrering indebærer at en virksomhed skriver sig op til at indberette moms til staten. Alle danske virksomheder der sælger momspligtige varer eller ydelser har som udgangspunkt momspligt og er dermed forpligtet til at lade sig momsregistrere.

Skal du i gang med momsregistreringen af din virksomhed? Bliv klædt godt på med vores guide til momsregistrering.

Når du skal lave en momsregistrering af din virksomhed foregår det på Virk.dk. Når din virksomhed er momsregistreret, skal du indberette moms månedligt, kvartalsvis eller halvårligt på SKATs hjemmeside. 

Hvornår skal man momsregistreres?

Hvis din virksomhed sælger momspligtige varer eller ydelser, er momsregistrering et krav, når du forventer en omsætning på 50.000 kr. inden for en 12-måneders periode. De 12 måneder kan strække sig over en vilkårlig periode, og du kan derfor lade dig momsregistrere på en hvilken som helst dato på året. 

Hvis din virksomhed udelukkende sælger momsfrie ydelser som fx sundhedsbehandlinger, undervisning og kurser, er din virksomhed momsfritaget. Virksomheder der sælger momsfrie varer eller ydelser betaler i stedet lønsumsafgift. Har din virksomhed både momsfri og momspligtig omsætning, skal virksomheden momsregistreres.  

Fordelene ved frivillig momsregistrering

Hvis din virksomhed ikke har krav om momsregistrering, kan der stadig være fordele ved at lave en frivillig momsregistrering. Hvis du handler med andre virksomheder kan du nemlig trække købsmoms fra de midler, hvor der indgår købsmoms. Er du derimod ikke momsregistreret kan du ikke få momsfradrag på den moms, du betaler for varen. 

Med andre ord kan du altså tillægge moms på dine salgspriser og få momsfradrag på de udgifter, du har når du handler med momspligtige virksomheder. Dette kan være en fordel, hvis du indkøber mange varer eller ydelser til driften i virksomheden eller til videresalg.

Hvordan bliver min virksomhed momsregistreret?

Hvis din virksomhed sælger momspligtige varer eller ydelser og du forventer en omsætning på mere end 50.000 kr. de næste 12 måneder, skal du momsregistrere virksomheden. Det gør du ved at gå ind på Virk.dk og udfylde en blanket med dine virksomhedsoplysninger. Denne indsendes ved brug af dit NemID, og så er du klar til at lave momsindberetninger til SKAT. 

Hvad betyder det at være momsregistreret?

Som en momsregistreret virksomhed skal du indberette moms til SKAT enten månedligt, kvartalvist eller hvert halve år. Når du har har indberettet moms, skal du betale moms eller modtage moms afhængig af resultatet af dit momsregnskab. Det er vigtigt, at du gemmer virksomhedens regnskabsmateriale og bilag i 5 år, da SKAT kan kræve indsigt i det.  

Momsregistrering af enkeltmandsvirksomhed 

Ligesom alle andre virksomheder er enkeltmandsvirksomheder som udgangspunkt også forpligtet til at betale moms og skal derfor momsregistreres. Som nævnt ovenfor er der dog to undtagelser for virksomheder der ikke skal betale moms:

  1. Virksomheder der udelukkende sælger momsfritaget varer eller ydelser fx undervisning, bankrådgivning og forsikringer. 
  2. Virksomheder der omsætter for under 50.000 kr. inden for de næste 12 måneder.

Kan din virksomhed erklære sig enig i en af de to scenarier, er der ikke krav om momsregistrering. På trods af det kan det for nogle virksomheder stadig betale sig at lade sig momsregistrere. 

Kan min virksomhed få en lejlighedsvis momsregistrering?

Personligt ejede mindre virksomheder, foreninger mv. kan ansøge om en lejlighedsvis momsregistrering fx i forbindelse med koncertarrangementer, markeder og udstillinger. Dette kan være en fordel, hvis den momspligtige aktivitet finder sted i en kort og afgrænset periode. 

For at få en lejlighedsvis momsregistrering, skal du ansøge med NemID og CVR-nummer gennem Virk.dk. Når din ansøgning er godkendt, skal du huske at angive momsen senest d. 1 i den tredje måned efter, at den momspligtige aktivitet er afsluttet. 

Er virksomheden momsregistreret? 

Hvis du skal finde ud af, om en virksomhed er momsregistreret, kan du slå dette op i SKATs database for danske momsnummer. Dukker der ikke noget op ved søgningen, betyder det, at virksomheden enten ikke er momsregistreret, eller at virksomheden ikke eksisterer.

Få overblik over din økonomi

I Billy gør vi regnskab og bogføring nemt for alle. Send let fakturaer, upload dine kvitteringer med din smartphone og afregn moms med et enkelt klik. Du kan få support alle ugens 7 dage både på mail, telefon og chat.

Prøv Billy gratis i 30 dage