Få hjælp til dine faste udgifter med den nye genopretningspakke

Forfatter:Maria Nielsen
Dato:15. juli 2020
Læsetid:3 minutter

Der er gode nyheder til dig, som har en virksomhed, der fortsat er berørt af coronavirus. Snart kan du nemlig søge om kompensation for faste udgifter i perioden fra d. 9. juli 2020 til 31. august 2020.

I takt med at samfundet så småt er åbnet op igen, har Regeringen besluttet at udfase de hjælpepakker, som tidligere har hjulpet adskillige virksomheder igennem coronakrisen, og erstatte dem med genopretningspakker. Genopretningspakkerne har til formål at sætte skub i dansk økonomi og fortsat hjælpe de virksomheder, som stadig er omfattet af restriktionerne.

En af de nye pakker er en forlængelse af kompensationsordningen til dækning af faste udgifter, men hvor kravene er skærpet markant. Den nye ordning vil primært have fokus på virksomheder, som er ramt af grænselukningen og udenrigsministeriets rejsevejledning.

Hvilke restriktioner skal jeg være omfattet af for at søge om kompensation?

Du kan søge om kompensation for faste udgifter i perioden fra d. 9. juli til 31. august, hvis din virksomhed er omfattet af én eller flere af nedenstående restriktioner forbundet med coronavirus.

Din virksomhed skal være omfattet af mindst én af følgende restriktioner:

 • Et forbud mod at holde åbent
 • Et forsamlingsforbud på over 500 personer
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Dette skal du være opmærksom på:

 • Hvis din virksomhed er genåbnet mellem d. 8. juni til d. 8. august, kan du kun få kompensation til og med d. 8. august 2020.
 • Søger du kompensation grundet et forsamlingsforbud, skal du kunne dokumentere, at dit omsætningstab er direkte relateret til forsamlingsforbuddet.
 • Er grænselukninger en årsag til nedgang i din omsætning, skal du kunne dokumentere, at mindst 50% af din omsætning i perioden juli til august 2019 kom fra udenlandske kunder, før du kan søge om kompensation.
 • Har Udenrigsministeriets rejsevejledning påvirket din virksomhed, kan du søge om kompensation, hvis du kan dokumentere, at mindst 50% af din omsætning i perioden juli til august 2019 kom fra rejser til lande, som Udenrigsministeriet fraråder rejser til i dag. Dog gælder dette kun for virksomheder, der fra d. 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning.

Hvad skal jeg have klar inden, jeg søger?

For at kunne søge om kompensation for din virksomheds faste udgifter, skal du have en erklæring fra en uafhængig og godkendt revisor, hvori det indgår, at du har opgjort omsætning og faste udgifter korrekt. Har du haft driftsunderskud i 2019, skal det ligeledes indgå i erklæringen.

Hvis du tidligere har ansøgt om kompensation for faste udgifter, kan du blot genanvende din revisorerklæring.

Hvordan søger jeg den nye kompensationsordning?

Opfylder din virksomhed ovenstående krav, kan du søge om kompensation for faste udgifter på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal.

Erhvervsstyrelsen forventer at åbne for ansøgninger i løbet af juli måned 2020.

Hvor meget kan jeg få i kompensation?

Du kan få kompensation for mellem 25% til 80% af dine faste udgifter.

Hvor stor en andel af dine faste udgifter, som du kan få dækket af kompensationen, afhænger af størrelsen på dit omsætningstab. Dog er der et minimumskrav om, at du mindst skal have et omsætningstab på 35% sammenlignet med referenceperioden.

 • Nyt krav i bogføringsloven træder i kraft fra 1. januar 2023
 • Fristen for indsendelse af årsrapporten er forlænget permanent fra 2022
 • Hvilken investeringsmulighed skal give dine penge vokseværk?