Moms og restaurationsbesøg også kaldet repræsentationsmoms

Forfatter:Revisor Jan Hansen
Dato:6. maj 2021
Læsetid:4 minutter

Momsregnskabet er ikke altid helt ligetil. Hvis det dog blot var 25 % af alle indtægter og omkostninger – så ville det være nemmere, men så nemt skal det altså ikke være. Få her en dybere forklaring på, hvordan du udregner moms, afhængigt af det, du køber.

Hvordan er det lige med moms, når jeg eller andre spiser ude?

Som virksomhedsleder eller -ejer har du måske inviteret enten dine ansatte eller forretningsforbindelser på middag. Eller måske har du afholdt en reception og tænker på, hvordan det mon skal behandles momsmæssigt. Der er nemlig mange ting, man skal tage hensyn til: Hvad er anledningen? Deltager der kun kunder eller ansatte? Er det i virksomhedens lokaler eller på restaurant?

SKAT har et krav om, at omkostningen skal være af ”strengt erhvervsmæssig karakter”, hvis der overhovedet kan blive tale om fradrag.

Receptioner med erhvervsmæssigt sigte

Ved receptioner med erhvervsmæssigt sigte som f.eks. et virksomhedsjubilæum kan du fratrække 1/4 af momsen, hvis det foregår på restaurant. Det vil sige, at hvis et restaurantbesøg har kostet 1.000 kr. inkl. moms, får du 50 kr. tilbage i moms og ikke 200 kr., hvilket ville være tilfældet, hvis du købte en ny mobiltelefon. Du kan fortsat modregne hele udgiften i dit regnskab, altså de 950 kr., som er tilbage. Hvis det foregår i virksomhedens lokaler, har du ikke ret til at fradrage nogen andel af momsen. Dette gælder, uanset om der er tale om personale, forretningsforbindelser eller blandet deltagelse.

Receptioner i anledning af private mærkedage

Ved receptioner i anledning af private mærkedage f.eks. runde fødselsdage – uanset om der kun deltager forretningsforbindelser og personale – er der ingen momsfradrag. Anledningen anses ikke for at være af ”strengt erhvervsmæssig karakter”.

Bespisning på restaurant

Ved bespisning på restaurant har du som udgangspunkt altid fradrag for ¼ af momsen. Det gælder, uanset om det drejer sig om bespisning af personale – med faglige eller sociale formål – eller om forretningsforbindelser.

Bespisning i egne lokaler

Bespisning i egne lokaler er generelt lidt anderledes, da du har lov til at fratrække hele momsen, HVIS det er i virksomhedens lokaler, OG der er tale om personalemøder (med fagligt indhold) eller møder med forretningsforbindelser. Hvis det er i virksomhedens lokale, og det drejer sig om et socialt arrangement med dine medarbejdere, kan du ikke fratrække nogen andel af momsen. Med andre ord, når du holder fredagsbar, kan du som udgangspunkt ikke trække moms fra, men hvis medarbejderne skal gennemgå næste års strategi og får en øl i den sammenhæng, kan du modregne hele momsen. Ja, reglerne er lavet af SKAT og kan virke bureaukratiske.

Så husk at tænke dig godt om, inden du fratrækker hele momsen – ellers ender det med, at du skal tilbagebetale noget af den, efter at din revisor eller SKAT har gennemgået dine repræsentationsomkostninger.

Hold privatøkonomien adskilt fra virksomheden i din enkeltmandsejede virksomhed

Har du været på restaurant og ikke lige haft firmakortet med, betaler du selvfølgelig regningen med dit private kort. Men gør det ikke til en vane med disse private udlæg. Bogholderiet ”kører” meget lettere, hvis du adskiller virksomhedssfæren og privatsfæren. Derfor kan det være en god idé at have et firmakort og et privat, så du altid bruger kortene korrekt.

Der opstår heller ikke samme tvivl, hverken hos revisor eller hos SKAT, om hvorvidt den enkelte omkostning skal henføres til virksomheden eller ikke, når tingene er skilt ad.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at den regning, du får på restaurationen, skal indeholde oplysning om:

  • dato
  • udsteder
  • modtager
  • hvilke ydelser, der er købt
  • kvitteringspåtegning
  • endelig skal du påføre navne på deltagere samt anledning til sammenkomsten.

PS. De udgifter, du har helt eller delvist momsfradrag for, er ikke nødvendigvis de samme, du har lov til at trække fra skattemæssigt. For eksempel er personaleudgifter til bespisning som udgangspunkt skattemæssigt fuldt ud fradragsberettigede, uanset om der er tale om rent faglige møder eller sociale formål. Læs her mit andet blogindlæg om dette emne.

Denne artikel er skrevet af

Jan Hansen, Revisionskontoret Fredericia-Vejle, registreret revisionsanpartsselskab

Revisionskontoret Fredericia-Vejle arbejder primært med små og mellemstore virksomheder, som ønsker kvalificeret med- og modspil samt god rådgivning. Revisionskontoret yder service inden for bogføring, revision og regnskab, skat og moms.

  • Ferie og Regnskab: Forbered din virksomhed til sommermånederne
  • Grundlæggende regnskabsføring - 3 emner du skal forstå
  • Årsregnskabets øvrige oplysninger for selskaber - hvad skal du være opmærksom på?